Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (74) Info Info
   • Statlig myndighet (18)
   • Gård (1)
   • Förening (3)
   • Företag (4)
   • Övriga (44)
   • Ej fastställd (4)
   • Person (släkt) (2)

 • REGISTER
  • Alla (52)
  • Uppslagsverk (25)
  • Brev (23) Info Info
  • Statsförvaltning (2)
   • Skrivelser till Kungl Majt (2) Info Info
  • Övriga register (2)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 129
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Ta-, Tha-, Te-, The-

Anmärkning: Ti-, Thi-
91,71853
Digitaliserat material finns

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
Namn: Tha-, The- o.s.v.

Anmärkning: Se Ta-, Te- o.s.v.
90,285835
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26811

Utfärdat: 14560308, Malmö byting
Innehåll: Olof Ling, rådman i Malmö, ”som tha sadh i ffoghede stadh”, m.fl. kungör, att Detmer Furborn, borgare i Malmö, säljer till ”Geret Sengestage” en kålgård jord och grund invid Helgehus och kapitlets god...
84,19551

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Rosen, Johan von

Mottagare: Wrangel af Salmis, Carl Gustaf f. 1613 d. 1676
År och antal: 1646-1652 (5)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
76,08183

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30454

Utfärdat: 14780924, Tofta
Innehåll: Gustav Olsson gör på herr Eggert Krumedikes vägnar avräkning med Bengt Brodersson och ”tha bleff fforde her Eggerdh her Göstaff skillogh otthasinstwgo swenska mark och xi tunnor smör”.
75,60862

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36036

Utfärdat: 15080000
Innehåll: Cecilia, dotter till Måns Gren, erkänner att hon av sin systerson Sten Kristersson mottagit en guldkedja värd ”sexton oc XXX gyllene i swar engils nobil och iij vngärska gyllena” för gods i ”Brötiamar...
75,58727
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35024

Utfärdat: 15050000
Innehåll: ”Tha wii sathom for rette, borgemestare och radh, monedaghen nesth for alle helgonedagh, tha kom for os beskedeligen man Las Jonsson, borgere her i for:de Jenöcopingh (Jönköpings) stadh och kerdhe for...
75,502495

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14053

Utfärdat: 13920503, Forsa
Innehåll: Peter Jakobsson skänker till sin hustru Margareta Fröstensdotter jord i Vaksala socken och härad. ”...Til thæs mera stadfestilse oc vitnisbyrdh tha biydir hædirlika manna incigle...somær philpus Karls...
75,46839
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27651

Utfärdat: 14600901, Åby
Innehåll: Simon, kyrkoherde i Aby, om att han så länge han bodde i Ransbergs och hade Mölltorps kyrka ”tha tok hand alre tionda aff Kraaks gardhe ok alre herra Jönis, som ther bodhe for” brevutfärdaren.
75,45302
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39531

Utfärdat: 15210516
Innehåll: ”... Jtem the ij garda i Styrestada som bode strömena fordom lage till tha ligger breda garden vesthan och Vreta clöstres gard östan oc ligger ty Vreta strömer nember sool oc then andra vj fingon aff ...
75,42836

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 13497

Utfärdat: 13890000
Innehåll: ”Arwidh Siggessons fadher än lefwandes är och heter Sigge Gunnesson, ok wij för wår wanförsel ok blinde icke gat kommet till tingz, ok hadde förne Sigge tient hr Heyna (Snakenborg) ok war xx åår gamma...
75,40714

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28966

Utfärdat: 14690700
Innehåll: Väpnaren Erik Karlsson och riddaren Sten Sture tillkännager att 1469 18/7, då de ”bygde slotthet på Öresten” ... ”tha lagde velboren her Suarte Twre Jenson riddare gotz met” ... ”som ær Nygard met all...
75,39869

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38454

Utfärdat: 15210319, Kleva
Innehåll: Nils ”Klaffson i Stordha”, häradshövding i Kinds härad, kungör att vid häradsting i närvaro av Staffan Bagge kom Nils Larsson och Håkan Bengtsson inför rätta och ”thaledhe paa en gardh i Bwlem som Mon...
75,3748

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3317

Utfärdat: 13250225
Innehåll: Rättviks sockenmän klagar att de som bor i Orsa och Mora socken har berövat dem i Rättvik ägoområde, för vilka deras fäder och dessas föräldrar betalat kronan skatt och skyld ”aff wæl aar och hundradh...
75,34416

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32836

Utfärdat: 14921129, (Arboga)
Innehåll: Knut ”Anamagson” (Jonsson), Jon ”Bynkell”, Lasse Rumbo m.fl. intygar inför rådstugurätten i Arboga att herr Gustav av ”Wernholt” ”kwnde icke faa tomptören wtaf Arboga tedheligha for thy at Arbogha war...
75,32631

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39317

Utfärdat: 14130000
Innehåll: ”Thetta aer en vthscript aff mynom gardhe som jag Harald Jönisson köpt haffuir, liggiande a Diggra gathum hwilkin vtscript jac gifuer brödhra clostre; om nokor töm ville nermir gaa, tha vthuiser mith ...
75,32631

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35568

Utfärdat: 15061107, Stockholm
Innehåll: Jens Laurensson, Sone Stensson och Lasse Laurisson, borgare i Stockholm, erkänner sig av ”sin herre och hövitsman” Svante Nilsson ha uppburit det arv som tillfallit dem efter Ingeborg, Nils Skrivares,...
75,28176

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39419

Utfärdat: 14710000
Innehåll: Regerat av Hans Brask om den tredje landssynen på ”Konungzaadro som än är i liffwandes manna minne skeede i gambla her Steen Stures tijd (från 1471) tha Her Yver axelsson hade Stegeborg” (1467-87) och...
75,26972

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 13596

Utfärdat: 13891024, [Söderköping]
Innehåll: Rubrik ”Thetta lowadis swenskom mannon hallas, tha drötninga marken gaffs aff landena.” Följer en inlaga i 6 punkter till drottning Margareta från rådet äller ständerna.
75,258675
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31639

Utfärdat: 14850913, Stockholm
Innehåll: Äbp Jakob i Uppsala, biskop Kort i Strängnäs m.fl. Sveriges rikes råd beslutar ifråga om malmfynd sålunda, ”at om sadan berghfyndes på skatskwldwge æger, tha skal kronen haffwe syn thiendhe, som her t...
75,23341