Se även: SE/VaLA/03504 Inskrivningsdomarens vid rådhusrätten i Norrköping arkiv
A Protokoll 
B Koncept 
C Dagböcker och förteckningar 
C I Dagböcker över ärenden om fast egendom och tomträtt 
C I a Dagböcker över ärenden om lagfart och om inskrivning av tomträtt (dagboken del A), Distrikt I  
Loading ...
C I b Dagböcker över ärenden om lagfart och om inskrivning av tomträtt (dagboken del A), Distrikt II  
Loading ...
C I c Dagböcker över ärenden om inteckning och om inskrivning av annan nytjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektrisk kraft (dagboken del B), Distrikt I 
Loading ...
C I d Dagböcker över ärenden om inteckning och om inskrivning av annan nytjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektrisk kraft (dagboken del B), Distrikt II 
Loading ...
C I e Dagböcker över ärenden som inte omedelbart leder till inskrivning (dagboken del C), Distrikt I  
Loading ...
C I f Dagböcker över ärenden som inte omedelbart leder till inskrivning (dagboken del C), Distrikt II  
Loading ...
C II Dagböcker över inskrivningsärenden 
C II a Dagböcker över inskrivningsärenden, allmän serie 
C II aa Dagböcker över inskrivningsärenden, huvudserie 
Loading ...
C II ab Dagböcker över inskrivningsärenden, makulerade ärenden 
Loading ...
C II b Dagböcker över inskrivningsärenden (dagboken AB), preliminär handläggning  
Loading ...
C II c Dagsgodkännanden 
Loading ...
C III Förteckningar över ärenden om återvinning av stämpelskatt 
C III a Förteckningar över ärenden om återvinning av stämpelskatt, Distrikt I  
Loading ...
C III b Förteckningar över ärenden om återvinning av stämpelskatt, Distrikt II  
Loading ...
C IV Övriga dagböcker och förteckningar 
C IV a Minnesböcker 
Loading ...
C IV b Maskinell utskrift av minneslista 
Loading ...
C V Beställningsböcker 
C V a Beställningsböcker för gravationsbevis 
C V b Beställningsböcker för inskrivningsuppgifter 
C VI Beställningsbekräftelse beträffande gravationsbevis mm 
C VII Dagböcker avisering och överföring 
C VII a Dagbok över aviseringsbehandling 
Loading ...
C VII b Dagbok över överföring till inskrivningsregistret 
Loading ...
D Inskrivningsböcker 
D I Fastighetsböcker 
D I a Fastighetsböcker, aktuella blad 
Loading ...
D I b Fastighetsböcker, avställda blad 
Loading ...
D I c Kortregister över avställda fastighetsblad m m 
Loading ...
D I d Kortregister över Fastighetsböcker för Norrköpings stad 
Loading ...
E Korrespondens 
E I Korrespondens, kungörelser m m 
Loading ...
E II Korrespondens, utgallringsbar 
E II a Beställningar av inskrivningsuppgifter 
E II b Aviseringsutskrifter 
E II c Missiv m m 
E II d Överrättsavgöranden 
E III Beställningar av gravationsbevis 
E IV Underrättelser om namn- och nummerändringar, vilka lämnats utan åtgärd  
F Handlingar till protokoll mm 
F I Handlingar upprättade i samband med att fastigheter/ tomträtter överförts till IR  
Loading ...
F II Övrigt 
Loading ...
G Akter 
G I Akter i ärenden om fast egendom och tomträtt 
G I a Akter i ärenden om lagfart och om inskrivning av tomträtt (ärenden enligt dagboken del A) Distrikt I  
Loading ...
G I b Akter i ärenden om lagfart och om inskrivning om tomträtt (ärenden enligt dagboken del A) Distrikt II  
Loading ...
G I c Akter i inteckningsärenden mm (ärenden enligt dagboken del B) Distrikt I  
Loading ...
G I d Akter i inteckningsärenden mm (ärenden enligt dagboken del B) Distrikt II  
Loading ...
G I e Akter i ärenden som inte omedelbart leder till inskrivning (ärenden enilgt dagboken del C) Distrikt I  
Loading ...
G I f Akter i ärenden som inte omedelbart leder till inskrivning (ärenden enligt dagboken del C) Distrikt II  
Loading ...
G II Akter i (ärenden enligt dagboken del AB) 
Loading ...
G III Akter i ärenden om återvinning av stämpelskatt 
G III a Akter i ärenden om återvinning av stämpelskatt, Distrikt I 
Loading ...
G III b Akter i ärenden om återvinning av stämpelskatt, Distrikt II 
Loading ...
H Kartor och ritningar 
Ö Övriga handlingar 
Loading ...
Visar träff 1 av 4

1.
Inskrivningsmyndighetens i Norrköpings domsaga arkiv
Arkiv

 Grunddata 
ReferenskodSE/HLA/1340178
Omfång
180,4 Hyllmeter  (-)
Datering
1932001(Tidsomfång)
19712001(Huvudsaklig tid)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr 23-2002/17337
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 47, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Inskrivningsmyndigheten i Norrköpings domsaga (1972 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet. Inskrivningsmyndigheter 1972-
 Ämnesord 
Ämnesord, ort
Norrköpings tingsrätt
 Hänvisningar 
Relaterade arkivenheter
Se även: Inskrivningsdomarens vid rådhusrätten i Norrköping arkiv (SE/VaLA/03504)
 Kontroll 
Om postens upprättande2009-03-17: Serie D I d och volym F II:2 införtecknade. NW
Skapad2003-02-12 00:00:00
Senast ändrad2012-06-14 08:33:10