Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Alla register
Ta bort begränsning
 • REGISTER
  • Alla (140)
  • Folkräkningar (71) Info Info
  • Närings- och yrkesliv (27)
   • Aktiebolag (1) Info Info
   • Kungliga Patriotiska sällskapet (26) Info Info
  • Brev (24) Info Info
  • Statsförvaltning (8)
   • Konselj (6) Info Info
   • Skrivelser till Kungl Majt (2) Info Info
  • Visa fler...


Visar träff 61-80 av 140
61. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Wolfgang Wenzel f. 1806 d. 1892

Mottagare: Läffler, Leopold Fredrik Alexander (Frits) f. 1847 d. 1921
År och antal: 1876 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

62. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Ebba Vilhelmina von f. 1836 d. 1914

Mottagare: Gyldenstolpe, Charlotta Aurora Emilia f. 1827 d. 1899
År och antal: 1875-1893 (5)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

63. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Ebba Vilhelmina von f. 1836 d. 1914

Mottagare: Sjögren, Carl Arthur (Arthur) f. 1874 d. 1951
År och antal: 1913 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

64. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Ebba Vilhelmina von f. 1836 d. 1914

Mottagare: Lewenhaupt, Adam Casimir Ludvig f. 1820 d. 1895
År och antal: 1884-1885 (2), odaterat (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

65. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Wolfgang Wenzel f. 1806 d. 1892

Mottagare: Läffler, Leopold Fredrik Alexander (Frits) f. 1847 d. 1921
År och antal: 1877 (4)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

66. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Wolfgang Wenzel f. 1806 d. 1892

Mottagare: Björnstjerna, Oscar Magnus Fredrik f. 1819 d. 1905
År och antal: 1864 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

67. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Ebba Vilhelmina von f. 1836 d. 1914

Mottagare: Lewenhaupt, Adam Ludvig Carl f. 1861 d. 1944
År och antal: 1898 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

68. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Haffner, Ebba Vilhelmina von f. 1836 d. 1914

Mottagare: Wrangel af Sauss, Fredrik Ulrik f. 1853 d. 1929
År och antal: 1899-1900
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

69. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1919-10-24
Ärendemening: Ansökning om svensk medborgarrätt av J.H.J. Haffner från Tyskland.

70. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1871-06-02
Ärendemening: J.W. Haffner från Danmark, att här i riket få besitta fast egendom.

71. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1916-11-24
Ärendemening: Ang. av Stora Långviks gruv AB sökt tillstånd för tyske undersåten H.J. Haffner att teckna bolagets firma.

72. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1917-03-23
Ärendemening: Ang. av arvingarna efter grevinnan Ebba Wilhelmina Piper, född von Haffner, gjord ansökning om nedsättning i stämpelavgiften å en bouppteckning.

73. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Jordbruksdepartementet

Datum: 1912-04-26
Ärendemening: Ang. bemyndigande för kammarherren W. von Haffner att under år 1912 företaga en resa till Tyskland för inköp af hingstföl för statens hingstdepåers räkning.

74. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Jordbruksdepartementet

Datum: 1913-04-11
Ärendemening: Ang. bemyndigande för ledamoten i stuteriöverstyrelsen godsägaren A. Lindström samt kammarherren W. von Haffner att under år 1913 företaga en resa till Tyskland för inköp av hingstföl för statens hing...

75. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Emilia Adolfina Magdalena

Födelseår: 1842
Län: Uppsala län
Folkräkningsår: 1890
Digitaliserat material finns

76. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Edvard

Födelseår: 1873
Län: Västmanlands län
Folkräkningsår: 1880
Digitaliserat material finns

77. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Anna Margreta

Födelseår: 1894
Län: Jämtlands län
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns

78. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Gunnar Adolf

Födelseår: 1913
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1930
Digitaliserat material finns

79. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Karl Gunnar

Födelseår: 1910
Län: Norrbottens län
Folkräkningsår: 1910
Digitaliserat material finns

80. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Signe Ingeborg

Födelseår: 1900
Län: Jämtlands län
Folkräkningsår: 1900
Digitaliserat material finns