bild
Serie

Janus regius

Svea Hovrätt

Serien inbunden. Utg. av ett i kronologisk ordning upplagt alfabetiskt register, efter sökandens förnamn, över akterna i instämda och vädjade mål med uppgift om tiden, då målen först inkommit till hovrätten, om domarna samt om akternas plats i Libri causarum (E VI a 2 aa); efter 1712 blott aktnummer.

Ett W. anger, att akten vid gallringen på 1860-talet tillvaratagits av Westin och ingår i Westinska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11614 – 1705Atlasfol. Upplagd av aktuarien C.J. Lundius 1635. 
21614 – 1705Fotostatkopia av ovanstående för expeditionsbruk. 
31706 – 1748Upplagd av aktuarien Johan Retzius. Endast förprickade akter i behåll efter 1860-talets utgallring. Förvaras i forskarexp.