Visar träff 14 av 34

14.
Kartor och ritningar från Kartia
Serie, Linköpings nyttjanderättsförvaltnings arkiv


ReferenskodTitelTidAnmärkning 
026561RV 51 Finspångsvägen inom Norrköpings stad Melby-Kvillingevägen19-- 
026565Karta öfver alla ägorna till förra furirbostället ½ mtl. Jursla uti Kvillinge sn, Bråbo h:d och Östergötlands län.1912 
026570Karta över stadsägan n:r 2269 F i Östra Eneby församling i Norrköping.1933-06-19 
026571Kopia av karta över fyra områden å Kalbo 1:3 och 1:24 i Skedevi, Hävla kommun och Östergötlands län.1966 
026572Kalbo 1:3 och 1:24 Lantmäterikarta år 19661966 
026573Karta över Litt. B i Kalbo by uti Skedevi socken, Risinge tingslag och Östergötland.1924-03-18 
026574Profiler öfver afloppsdiken för torrläggning af frostalstrande mossar tillhörande Haddebo och underlydande hemmanen Baflinge och Ingelsgård uti Svennevad socken, Sköllersta Härad och Örebro län.1888 
026575Karta över 1/8 manatal Stockhult uti Hellestad s:n och tingslag af Östergötlands län upprättad vid laga skifte år 1849 af F.H. Schött.1872 
026576Karta över 1/8 manatal Stockhult uti Hellestad s:n och tingslag af Östergötlands län upprättad vid laga skifte år 1849 af F.H. Schött.1872 
026577Karta över egendomen Mogård omfattande fastigheterna Ma 1:1, Åsunda 1:1 och Öna eller Ekön 1:1 i Risinge socken, Östergötlands län1943 
026578Kronoparken Gullberg Skifte II Jordbruksdomänen Sibbarp Ljungs socken Vreta kloster kommun Östergötlands län1950 – 1962 
026579Gödslingskarta Rönneshytta bev19-- 
026580Gödslingskarta Mariedamms bev19-- 
026581Kronoparken Sävstaholm Västra Vingåkers socken och kommun Södermanlands län1947 – 1957 
026582[Skogskarta, Svennevads socken]19-- 
026583Kronoparken Folkströmmen Skifte 1 Bo socken, Sköllersta kommun Örebro län1962 
026584[Skogskarta, Hällestads socken]1962 
026585Kronoparken Folkströmmen Skifte II Hällestads socken och kommun Östergötlands län1950 – 1962 
026586Kronoparken Hultema Skifte III Godegårds socken och kommun Östergötlands län1950 – 1961 
026587Kronoparken Rist Skifte I Jordbruksdomänen Bondesätter Risinge socken, Finspångs köping Östergötlands län1950 – 1962 
026588Kronoparken Rist Skifte II Norrköpings stad Skifte III Kvillinge socken och kommun Östergötlands län1962 
026591Kronoegendomen Bondesätter (Kronoparken Rist Skifte I Jordbruksdomänen Bondesätter) Risinge socken, Finspångs köping Östergötlands län1962 
026592Karta öfver f.d. fänriksbostället 1 mtl: Gölstorp uti Regna socken, Finspongaläns härad och Östergötlands län1909 
026593Kopia av karta över vägar tillhöriga Rodga vägsamfällighet i Kvillinge och Simonstorps socknar, Kvillinge kommun, i Skedevi socken, Hävla kommun, och i Finspångs köping.1964 
026594Karta över lägenheten Spångtorpet under fastigheten Lyrsbo 1:6 eller 1 mantal Lyrsbo nr 1 uti Hällestads socken av Östergötlands län1941 
026595Finspångs revir, Linköpings revir19-- 
026596Linköpings revir19-- 
026597Linköpings revir19-- 
026598[Örebro, Västerås, Finspångs och Strängnäs revir]19-- 
026599Kronoegendomen Yxhult Stora nr 1 Tjällmo socken och kommun Östergötland1962 
026600Kronoegendomen Und nr 1 Tjällmo socken och kommun Östergötlands län1961 
026601Kronoegendomen Torsjö nr 1 Godegårds socken och kommun Östergötlands län1961 
026604Kronoparken Haddebo Skifte I Svennevads socken, Sköllersta kommun Örebro län1962 
026605Kronoparken Folkströmmen Skifte II Hällestads socken och kommun Östergötlands län1962 
026606Kronoparken Rist Skifte II Norrköpings stad Skifte III Kvillinge socken och kommun Östergötlands län1962 
026607Kronoparken Folkströmmen Skifte I Bo socken, Sköllersta kommun Örebro län1962 
026608Kronoparken Rejmyra Skifte II Jordbruksdomänen Rejmyra (del av) Skedevi socken, Hävla kommun Östergötlands län1962 
026609Kronoparken Haddebo Skifte II Svennevads socken, Sköllersta kommun Örebro län1962 
026612Kronoparken Rejmyra Skifte III Skedevi socken, Hävla kommun Östergötlands län1962 
026613Kronoparken Haddebo Skifte III Svennevads socken, Sköllersta kommun Örebro län1962 
026614Kronoparken Rejmyra Skifte I Skedevi socken, Hävla kommun Östergötlands län1962 
026615Kronegendomen Bondesätter (Kronoparken Rist Skifte I Jordbruksdomänen Bondesätter) Risinge socken, Finspångs köping Östergötlands län1962 
026616Kronoparken Norlunda Simonstorps socken, Kvillinge kommun Östergötlands län 
026617Kronoparken Folkströmmen Skifte I Bo socken, Sköllersta kommun Örebro län1962 
026618Kronoparken Djuckerö Hällestads socken och kommun Östergötlands län1962 
026619Kronoparken Skånstorp Hällestads socken och kommun Östergötlands län1962 
026620Kronoegendomen Mo med vårdanstalten Mogård, Risinge socken, Finspångs köping, Östergötlands län1962 
026621Kronoparken Roltorp Skedevi socken, Hävla kommun Östergötlands län1962 
026622Kronoparken Perstorp Skedevi socken, Hävla kommun Östergötlands län1962 
026623Kronoparken Djuckerö Hällestads socken och kommun Östergötlands län.1962 
026624Kronoparken Gölstorp Regna socken, Hävla kommun Östergötlands län1962 
026625Kronoparken Dal och Göketorp Västra Vingåkers socken och kommun Södermanlands län1957 
026626Kronoparken Folkströmmen Skifte II Hällestads socken och kommun Östergötlands län1962 
0266271 Kronoparken Dal Vingåkers socken 2 Kronoparken Roltorp Skedevi socken, Hävla kommun1969 
026628Kronoparken Sävstaholm Skifte I Vingåkers socken och kommun1969 
0266291 Krp Stavhälla Vingåkers s:n och k:n 2 Krp Ede Vingåkers s:n och k:n 3 Krp Mogetorp Östra Vingåkers s:n Stora Malms k:n1969 
026630Kronoparken Sävstaholm Skifte II Vingåkers socken och kommun1969 
026631Kronoparken Haddebo Skifte III Svennevads socken, Sköllersta kommun1969 
026632Kronoparken Tjälltorp Skifte II Godegårds socken och kommun1969 
026633Kronoparken Sävstaholm Skifte I Vingåkers socken och kommun1969 
026634Kronoparken 1 Haddebo skifte V Hallsbergs socken och kommun 2 Hjärta Lerbäcks socken, Askeruds kommun1972 
026635Kronoparken Rejmyra Skifte I Jordbruksdomänen rejmyra (del av) Skedevi socken, Hävla kommun1969 
026636Kronoparken Haddebo Skifte IV Svennevads socken, Hallsberg kommun1972 
026637Kronoparken Folkströmmen Skifte II Hällestads socken och kommun1969 
026638Kronoparken Rist Skifte I Norrköpings stad Skifte II Kvillinge socken och kommun1969 
026639[Skogskarta]1966 
026640Kronoparken Rejmyra Skifte V Skedevi socken, Hävla kommun1969 
0266411Kronoparken Dal Vingåkers socken och kommun 2 Kronoparken Roltorp Skedevi socken, Hävla kommun1969 
0266421 Krp Perstorp Skedevi s:n Hävla k:n 2 Krp Gölstorp regna s:n Hävla k:n1969 
026645Kronoparken Hultema Skifte I Tjällmo socken och kommun Skifte IIrGodegårds socken och kommun19-- 
026650Kronoparken Skönnarbo Skifte III Godegårds socken och kommun Skifte IV Tjällmo socken och kommun1969 
026651Kronoparken Folkströmmen Skifte I Bo socken, Skällersta kommun1969 
0266521 Krp Stavhälla Vingåkers s:n och k:n 2 Krp Vingåkers s:n och k:n 3 Krp Mogetorp Östra Vingåkers s:n Stora Malms k:n1969 
026655Kronoparken Rejmyra Skifte IV Skedevi socken, Hävla kommun1969 
026656Kronoegendomen Kungs-Norrby Brunneby socken, Borensberg kommun1969 
026657Kronoparken Gullberg Skifte II Jbd Sipporp Ljungs socken, Vreta Klosters kommun1969 
026658Kronoparken Gullberg Skifte VIII Stjärnorps socken, Vreta Klosters kommun1969 
026659Kronoparken Gullberg Skifte III Ljungs socken, Vreta Klosters kommun1969 
026660Kronoparken Gullberg Skifte IV Tjällmo socken och kommun Skifte V Stjärnarps socken, Vreta Klosters kommun1969 
026661Kronoparken Önnabo Skifte IV Hammars socken och kommun Skifte V Lerbäcks socken och kommun1969 
026662Kronoparken Önnabo Skifte ILerbäcks socken och Askersunds kommun1969 
026668Kronoparken Getabo Lerbäcks socken Askersunds kommun1969 
0266711 Kreg. Hälla Godegårds s:n och k:n 2 Kreg. Litsäng1969 
026676Översiktskarta Gullbergs revir Kungs-Norrby och Ljungsbro bevakningstrakter1969 
026677Gullb. revir krp Gullb. I Kungs-Norrby Kungs-Norrby bev.19-- 
026678Skönnarbo bev, 
026679Karta över del av Rejmyra i Skedevi socken, Hävla kommun och Östergötland.1965 
026680Kopia av karta över fastigheten Bremyra 1:2 i Skedevi socken, Hävla kommun och Östergötlands län.1953 
026681Utdrag av ek. kartan bladen JG 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 5b, 5c Skedevi s:n E-län19-- 
026682Kopia av karta över avstyckning från fastigheten Folkströmmen 1:1 för sammanläggning med fastigheterna Averby 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1 samt samband därmed gränsbestämning mellan å ena sidan Folkströmmen 1:1 och å andra sidan Kängstorp 1:3 och Gamby i Bo jord1957 – 1958 
026683Karta över fastigheter ingående i kronoparken Sävstaholm i Västra Vingåkers socken och kommun av Södermanlands län1958 
026684[Karta över område söder om sjön Regnaren]19-- 
026685Karta över alla egorna till 1/8dels mantal krono skatte Holmestorp uti Hellestads Socken, Finspongs Härad och Östergötlands län1878 
026686Karta över gränserna för fastigheterna Forsa bruk 1:1, Gilleshult 1:1; Mogetorp 1:1 samt Norrdal 1:2 och 1:3 i Östra Vingåkers socken, Stora Malms kommun av Södermanlands län1954 
026687Kronoparken Gullberg Skifte III Ljungs socken, Vreta klosters kommun1969 
026688Kronoparken Gullberg Skifte II Jbd Sibborp Ljungs socken, Vreta klosters kommun1969 
026689Kronoparken Önnabo Skifte II Lerbäcks socken och kommun1969 
026690Kronoparken Gullberg Skifte IV Tjällmo socken och kommun Skifte V Stjärnorps socken, Vreta Klosters kommun1969 
026691Kronoegendomen Kungs-Norrby Brunneby socken, Borensbergs kommun1969 
0266921 Kreg. Hälla Godegårds s:n och k:n 2 Kreg. Litsäng1969 
026693Kronoparken Önnabo Skifte VI Lerbäcks socken och kommun1969 
026694Kronoparken Karlsby Skifte IV Jbd Karlsby Kristbergs socken, Borensbergs kommun1969 
026695Kronoparken Önnabo Skifte IV Hammars socken och kommun Skifte V Lerbäcks socken och kommun1969 
0266961 Krp Tjälltorp Sk III Godegårds s:n och k:n 2 Krp Knarkebo Hammars s:n och k:n1969 
026697Kronoparken Gullberg Skifte VIII Stjärnorps socken, Vreta Klosters kommun1969 
026698Kronoparken Tjälltorp Skifte I Godegårds socken och kommun1969 
0266991 Kronoparken Bona Skifte II Västra Ny socken, Godegårds kommun 2 Kronoparken Karlsby Skifte V och VI Kristbergs socken, Borensbergs socken Skifte VII Motala stad1969 
026700Kronoparken Önnabo Skifte I Lerbäcks socken, Askersunds kommun1969 
026701Kronoparken Getabo Lerbäcks socken, Askersunds kommun1969 
026702Kronoparken Karlsby Skifte III Kristbergs socken, Borensbergs kommun1969 
026703[Karta över område i Lerbäcks socken]19-- 
026704Finspångs revir 444 Haddebo sk I 00119-- 
026705Krp Hultema Sk II19-- 
026706Krp Skönnarbo19-- 
026707Kronoparken Rejmyre skifte 3, skog 026 Skedevi socken, Finspångs kommun1980 
026708Kronoparken Bona Skifte I Jbd Bockfall Västra Ny socken Motala kommun1969 
026709Krp Rist sk I o II Karta 22 Finspångs revir19-- 
026710Finspångs revir Krp. Folkström sk II19-- 
026726Kronoparken Bona Skifte I Jbd Bockafall Västra Ny socken, Motala kommun.1969 
0267271 Kreg. Hälla Godegårds sn och k:n 2 Kreg. Litsäng1969 
0267281 Krp Tjälltorp sk III Godegårds s:n, Motala k:n 2 Krp Knarkebo Hammars s:n, Askersunds k:n1969 
0267291 Krp. Rödingstorp Hammars s:n och k:n, Båseberg Godegårds s:n och k:n1969 
0267301Kronoparken Bona Skifte II Västra Ny socken, Godegårds kommun 2 Kronoparken Karlsby Skifte V och VI Kristbergs socken, Borensbergs kommun Skifte VII Motala stad1969 
026731Kronoparken Getabo Lerbäcks socken, Askersunds kommun1969 
026732Karta över områden av Stadsägorna nr 2289F och 2289H i Norrköping; upprättad för ägoutbyte åren 1967-681968-08-09 
026733Kopia Karta upprättad år 1973 Avstyckning från 1:1 Östra Ny, Vikbolandets kommun, Östergötlands län1973 
026734Kopia Karta över gränserna i sjön Glan för skifteslaget Skäftesfall och fastigheterna MO 2:1 och Sätra 2:1 i Finspångs köping samt för skifteslaget Restad och fastigheterna Glansgruvan 11:1, 12:1 och 16:1 i Vånga socken, allt i Östergötlands län1959-1968 
026735fastighetsbildningsmyndigheten Norrköpings lantmäteridistrikt Ärende fastighetsreglering berörande Rejmyre 1:9, 1:65, 1:117, 1:131, 1:290 och 2:4 Skedevi1976-07-02 
026736Karta över ägorna till hemmanet Rist uti Östra Eneby och Norrköpings stad.1918 
026744Kronoegendomen Kungs-Norrby Brunneby socken, Borensbergs kommun.1969 
026745Kronoparken Rist Skifte I Norrköpings stad Skifte II Kvillinge socken och kommun1969 
026753Förslag till byggnadsplan för del av fastigheterna Vittbro 1:2 o 1:3 Vingåkers kommun Södermanlands län1969-01-01 
026754Fiskevattenskarta över sjöarna det av Säringesjön, Myngen, Västervikssjön, Uppsalasjön och Älingsjön.1956 
026755Karta över alla ägorna till 1 mtl Melby n:r 1 i Risinge socken, Finspånga läns härad Östergötlands län 
026756Karta över en lägenhet å 1 mantal Melby nr 1,1 i Finspångs köping1944 
026757[Skogskarta över område i Tjällmo och Hällestads kommun]19-- 
026761[Karta]19-- 
026762[Karta]19-- 
026766Karta över ett område å Tybble 12:1 Godegårds socken och kommun, Östergötlands län1970 
026767Kopia av karta över gränser mellan Perstorp 1:1, 1:2 och 1:3 i Skedevi socken, Hävla kommun, Östergötlands län1964 
026771Karta över alla ägorna till f. häradsskrivarebostället 1 mtl. Vestra Helgestad No 1 uti Kuddby s:n, Björkekinds h:d, Östergötlands län 
026772Kopia av Karta över en del av fastigheten Sulegång 1:3 eller 1/6 mtl Sulegång nr. 1 litt B i Misterhults socken av Kalmar län1936 
026773Karta öfver alla ägorna till 1/8 mtl Grönlid uti Tuna socken Tunaläns härad Kalmar län1906 
026774Karta öfver husartorpet Åkrok på skifteskartan betecknadt med litt. S å ägorna till 1 mantal krono skatte hushåll Sulegång Misterhults socken Tunaläns härad och Kalmar län1911 
026775Karta över Kronodomänen Ruda Asby socken Ydre härad Östergötlands län 
026776Karta öfver Block 1 eller 2 mtl. Herrebergshult af Sålebo krpk. i N:a Vi s:n, Ydre h:d, Östergötlands län1908 
026777Karta öfver III Blocket af Kronoparken Sålebo Uti Norra Vi socken Ydre härad och Österg. län1911 – 1912 
026778Karta över Kronoparken Västra Ryd Västra Ryd socken, Ydre härad Östergötlands län 
026779Karta över Skifte V-IX av Kronoparken Västra Ryd i Västra Ryds socken, Ydre härad Östergötlands län1924 
026780Karta över Skifte I-IV av Kronoparken Västra Ryd i Västra Ryds socken, Ydre härad Östergötlands län 
026781Karta öfver kronoparken Vestra Ryd i V. Ryds socken Ydre härad och Östergötlands län.1902 
026782Karta över Kronoparken Västra Ryd med därpå belägna skogsjordbruk i Västra Ryds socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
026783Karta öfver II blocket (Sålebo i Bäckaskog) af kronoparken Sålebo Norra Vi socken Ydre härad af Östergötlands län1911 – 1912 
026784Karta öfver Smedsbäcken1906 
026785Karta öfver Lommenäs1906 
026786Karta öfver Sandbäcken1906 
026787Karta öfver Säldstugan1906 
026788Karta öfver Saxkullen1906 
026789Karta öfver Nysätter1906 
026790Karta öfver Ekstugan1906 
026791Karta öfver Hagen1906 
026792Karta över ett område beläget å fastigheten Kvill 7:1 i Rumskulla socken av Kalmar län1934 
026793Karta öfver en del rågångar mellan Åhlhult med underlydande Komramåla uti Södra Vi socken, Sevede härad och Kalmar län å ena sidan och hemmanen Bränna uti Horns socken, Kinda härad och Östergötlands län1910 
026794Karta öfver den till kronodomän nyttjade delen af förra löjtnantsbostället 1 1/8 mtl nr. 2, 3 och 4 Norra Qvill uti Rumskulla socken, Sevede härad och Kalmar län 
026795Karta över inägorna till kronohemmanet 1 mtl Målebo 1:1 Rumskulla socken, Sevede härad och Kalmar län 
026796Karta öfver Löppgöl uti Gärdserums socken, Norra Tjust härad och Calmare län1872 
026797Utdrag av (omfattande i kronans ägo bibehållen del) av kopia av karta över f. militiebostället 3/4 mtl. Borragård i Alsheda socken av Jönköpings län1927 
026798Karta över till kronopark avsatta delar av militiebostället Rågsjö Bengt- och Lassagård19-- 
026799Karta över alla ägorna till indragna militiebostället Rågsjö Bengt och Lassagård uti Nävelsjö socken, Östra härad och Jönköpings län 
026800Karta öfver inägorna samt yttergränser kring förra sergeantbostället 3/4 mantal No 1 Holmesberg uti Hvetlanda socken, Östra härad och Jönköpings län1911 
026801Kopia av karta öfver 1 mtl Horsaberg nr 1 i Skede socken, Östra härad av Jönköpings län 
026802Kopia av karta över ½ mtl krono Björkholm Håkansgården 5:1 i Alseda socken, Östra härad av Jönköpings län 
026803Utdrag av karta över inägorna samt yttergränserna omkring f.d. regementsskrivarebostället 1½ mtl. Salshult uti Korsberga socken, Östra härad av Jönköpings län.1914 
026804Karta över inägorna samt yttergränserna omkring f. mönsterskrivarebostället 3/4 mantal Alsheda Ännagård nr. 6 i Alsheda socken, Östra härad och Jönköpings län 
026805Karta öfver inägorna och yttergränserna kring utmarken till f.d. profossbostället 1 mantal Horsaberg No 1 Skede socken, Östra härad af Jönköpings län1912 
026806Karta öfver inägorna till lägenheterna Bäckaskog och Åkroken å Sålebo kronopark.1911 
026807Karta öfver inägorna till torpet Degerhult å Sålebo kronopark1911 
026808Karta öfver inägorna till torpet Sålebotorp å Sålebo kronopark1911 
026809Karta öfver inägorna till Sålebo gård1911 
026810Karta öfver rågångarna omkring Mossebo uti Westra Ryds socken, Ydre härad och Östergötland1888 
026811Karta öfver rågångarna omkring Boaryd ock Sjögla uti Westra Ryds socken, Ydre härad och Östergötlands län.1888 
026814Utdrag ur Karta öfver inägorna samt yttergränserna omkring utmarken till förra första majorsbostället 2 1/4 mantal Upplanda N:ris 1, 4 o. 5 i Hvetlanda socken och Östra härad af Jönköpings Län.1906 
026815Kopia av karta över Salshult 1:1 o. 2:1 eller 3/4 mtl krono Salshult nr 1 och 3/4 mtl krono Salshult nr 2 i Korsberga socken, Östra härad av Jönköpings län 
026816Karta över 3/4 mtl. Fundsboda litt. Ac. i Svinhults s:n, Ydre h:d, av Östergötlands län1928 
026817Karta öfver inägorna samt yttergränserna omkring utmarken till förra förste majorsbostället 2 1/4 mantal Upplanda N:ris 1,4 o. 5 i Hvetlanda socken, Östra Härad af Jönköpings län 
026818Kopia av karta över Bjurviks arrendegård omfattande del av kronoegendomen 1 ½ mtl. Bjurvik 1:1, 2:1 uti Hjorteds socken av Kalmar län1936 
026819Karta över kronoparken Grevsätter Skifte IV och V med därå belägna skogsjordbruk samt Kronoegendomen Grevsätters Huvudgård i Hannäs socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026820Karta över Kronoparken Grevsätter Skiftena I, II och III med därå belägna skogsbruk i Gärdesrums socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026821Karta över Kronoparken Malmö med därå belägna skogsjordbruk i Loftahammars socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026822Kopia av Karta öfver rågångarna omkring samt ägorna till 2 1/4 mtl: Upplanda nr: 1,4 och 5 Skatte- Hans och Mellangård samt 1/2 mtl: Upplanda Kronogård nr:3 uti Vetlanda socken, Östra härad af Jönköpings län upprättad vid rågångsuppstukning åren 1927-28  
026823Karta över ett område kallat Mosstorp beläget å ägorna till 1/2 mtl Måsebo 1:1 i Västra Ryds socken av Östergötlands län1936 
026824Karta över Kronoegendomen Gissebo i Hjorteds socken, Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026825Karta över ett område, kallat Skuru beläget på ägorna till 4 3/8 mantal Ribbingshof n:r 2 i Norra Vi socken av Östergötlands län.1933 
026826Karta över Kronoegendomen Dalhem i Dalhems socken och norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026827Karta över Kronoegendom Sothem i Gamleby socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026828Karta över Kronoegendomen Lörstad i Blackstads socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026829Karta över Kronoegendomen Högtomta i Ukna socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026830Karta över Kronoegendomen Skårsjö i Tryserums socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026831Karta över Kronoegendomen Nelhammar i Ukna socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026832Karta över Kronoegendomen Högtomta i Ukna socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026833Karta över Kronoegendomen Boda utäga till Skårsjö nr 2 i Tryserums socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026834Karta över Kronoegendomen Skrikerum i Tryserums socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026835Karta över Kronoegendomen Skårsjö i Tryserums socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026836Karta över Kronoegendomen Skrikerum i Tryserums socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026837Karta över Kronoegendomen Svartsmörja i Hallingebergs socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026838Karta över Kronoegendomen Stuverum i Lofta socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026839Karta över Kronoegendomen Lörstad i Blackstads socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026840Karta över Kronoegendomen Stuverum i Lofta socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026841Kopia av Karta över egorna till 2/3 mantal Holmen Östergård jämte hela Östergårdens förra Soldattorp i Ingatorps socken, Södra Vedbo härad och Jönköpings län.1902 
026842Karta öfver Lindeberget1906 
026843Karta öfver Dalstugan1906 
026844Karta över Kronoparken Bestorp Sund socken, Ydre härad Östergötlands län 
026845Karta över Kronoegendomen Ruda i Asby socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
026846Karta över Kronoparken Bestorp Sund socken, Ydre härad Östergötlands län 
026847Karta över Ruda Asby socken Ydre härad Östergötlands län 
026848Skogen och hagarna till indragna bostället Svartsmörja uti Hallingebergs socken, Tjusts härad af Kalmar län 
026849Karta öfver hemmanslotten 0,11 mtl litt A Bälö uti Hjorteds socken, Södra Tjusts härad Kalmar län 
026850Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheten Lönhult Stora Södergård 4:1 eller 1/4 mtl Lönhult Stora Södergård nr 4 litt D i Askeryds socken av Jönköpings län1940 
026855Karta över ett område beläget å fastigheten Rönningsholm eller Sjustad 1:20 eller 1/10 mtl Rönningsholm eller Sjustad nr 1, litt. B i Höreda socken av Jönköpings län.1935 
026856Karta över avstyckning f1 Brevik 3:1 eller 2 3/4 mtl Brevik nr 3 i Eksjö socken av Jönköpings län1935 – 1936 
026864Karta över ett område å Hällefors 1:7 avsett att sammanläggas med Hällefors 1:16 i Svinhults socken av Ydre härad och Östergötland1932 – 1942 
026865Förslag till område inom vilket utomplansbestämmelser enligt 66 § i stadsplanelagen skola gälla vid Gullringens stationssamhälle i Södra Vi socken.1941-11 
026866Kopia av karta över områden avsedda att avstyckas från Norrhult 1:13 uti Rumskulla socken och Kalmar län1938 
026867Karta över rågångarna omkring hemmanet 2 mtl. Mossebo Pelarne socken och Sevede härad av Kalmar län1923 
026868Karta över förslag till ägoutbyte emellan, å ena sidan kronoparken Norra Kvill och å andra sidan Simondeboda 1:1, 2:1, 3:1 uti Rumskulla socken, Sevede härad och Kalmar län1924 
026869Gullringens stationssamhälle Södra Vi socken1946 
026870Karta över vissa rågångar omkring Nävstads Hoppeskog i Södra Vi socken, Sevede härad Kalmar län1918-1919 
026871Utdrag av Concept Carta öfver Simonneboda uti Calmar Län, Sefvedes Härad och Rumskulla Socken; Afmätt och i storskifte deladt1826 
026872Karta öfver Blockindelningen å Larums skog1870 
026873Carta öfver Stora Hester uti Östergötland Ydre härad, Västra Ryds s:ken 
026874Karta över ett område beläget å fastigheten Stuveryd 1:1 eller 1/4 mantal Stuveryd nr 1 uti Hults socken av Jönköpings län1938 – 1939 
026875Karta över Svensbo under mtl Ålhult i Södra Vi socken, Sevede härad och Kalmar län1926 
026876Kopia av karta över tvenne områden å Målebo 1:1 i Rumskulla socken, Kalmar län1940 – 1941 
026877Karta över rågången emellan hemmanen Norra Kvill n:ris 2-4 och Simondeboda uti Rumskulla socken och Sevede härad av Kalmar län1923 
026878Karta över en del av rågången emellan Norra Kvill 2:1, 3:1 o 4:1 samt Ventzelholm 1:1 i Rumskulla socken, Kalmar län1933 
026879Kopia av karta över alla ägorna till skifteslaget 1 mtl. Kallsebo nr. 1 i Misterhults socken av Kalmar län1930 – 1938 
026880Karta över rågångarna kring skifteslaget 1 mtl. Kallsebo nr. 1 i Misterhults socken av Kalmar län1931 
026881Karta över Block 4 av Kronoparken Ankarsrum uti Hjorteds socken av Kalmar län Tjust revir1915 
026884Kronoegendomen Näs Tuna socken och kommun Kalmar län1962 
026885Karta över ett område kallat Grindsveden beläget å fastigheten 5/8 mantal Gallebo 1:10 i Norra Vi socken av Östergötlands län1936 
026886Karta över ett område, benämnt Larstorp beläget på ägorna till 4 3/8 mantal Ribbingshof n:r 2 i Norra Vi socken av Östergötlands län1933 
026887Karta över ett område, benämnt Hultsmon beläget på ägorna till 4 3/8 mantal Ribbingshof n:r 2 i Norra Vi socken av Östergötlands län1933 
026888Karta över ett område, benämnt Kämpekulla beläget på ägorna till 4 3/8 mantal Ribbingshov n:r 2 i Norra Vi socken av Östergötlands län1933 
026889Karta över ett område, benämnt Ysterbäcken beläget på ägorna till 4 3/8 mantal Ribbingshov n:r 2 i Norra Vi socken av Östergötlands län1933 
026890Karta över ett område kallat Herbergshults huvudgård beläget å fastigheten 2 mantal Herbergshult 4:1 i Norra Vi socken av Östergötlands län1935 
026891Karta över kronoegendomen 3/4 mantal Svartsmörja 1:1 och Rosendal 1:1 i Hallingebergs socken av Kalmar län1927 
026895Kronoparken Ankarsrum Skiftena III och IV Jordbruksdomänen Rumhult Hjorteds socken och kommun Kalmar län1962 
026896Karta öfver en del af egorna till Gräfsätter med underlydande Hannäs socken, Norra Tjust härad Kalmar län1891 
026897Karta över förra korpralsbostället 1 mtl Nr 1 Stjärneberg uti Hjorteds socken och Kalmar län1928 
026898Karta över block V av Hjorteds kronopark uti Hjorteds socken, Södra Tjusts härad och Kalmar län1924 
026899Karta öfver Ista blocket af Grefsätters kronopark i Hannäs socken och Norra Tjusts härad af Kalmar län1905 
026900Karta öfver inegorna till hufvudgården 3 mtl. Kumhult Nris 1-3 å Ankarsrums kronopark i Hjorteds s:n, Södra Tjusts h:d och Kalmar län1907 
026901Utdrag av karta över jordbrukslotten till Germunderyd 4:1 eller 1 1/2 mtl Germunderyd nr 4 i Alseda socken, Östra härad av Jönköpings län1936 – 1938 
026902Kopia av karta öfver inegorna och yttergränserna till f. mönsterskrivarbostället 1/4 mtl Hageberg No 1 i Skede socken, Östra härad och Jönköpings län 
026903Karta över en del av fastigheten Skrickerum 3:1 eller kronodomänen 1/2 mtl. Skrickerum Nr 3 litt B. i Tryserums socken av Kalmar län1946 
026904Kopia av karta öfver inägorna samt yttergränserna kring förra kaptensbostället 1 mtl Täppesås nr 1 o 2 och 1/2 mtl Täppesås Lillegård nr 3 uti Nye socken, Östra härad och Jönköpings län1911 
026905Charta öfver den så kallade Humlegjöls-ägo-parken belägen i Hiorted sochn Tjust härad och Calmare Höfdingedöme1785 
026906Charta öfver den så kallade Humlegiöls ägo-parken belägen i Hiorted sochn, Tiust härad och Calmare Höfdingedöme1785-10 
026907Karta över ett område vid Dalhems kyrka uti Dalhems socken av Kalmar län med förslag till avstyckningsplan1940 – 1941 
026908Förslag till sänkning af vattenståndet i Skinnsjön, tillhörande Åläng, Norrhult och Rumhult m. fl. hemman uti Hjorteds socken, Södra Tjusts härad och Kalmar län1914 – 1915 
026909Karta över Hålviken I Misterhults socken från i Kalmar läns lantmäterikontor förvarad karta1942 
026910Eksjö och Skedshult Södra Vedbo härad Jönköpings län1961 
026911[Ritning över vattenledning, Fruhammar gård]19-- 
026912Karta öfver alla ägorne till 1 mantal kronoskatte Österås uti Svinhults socken, Ydre härad och Östergötland1881 – 1882 
026913Ägokarta mm över Lindåssjön1956-04-30 
026914Charta öfver Boetorpe Byes ägor belägne i Hjorted sochn Tiust härad och Calmare Höfdingedöme1785-09 
026920Karta över Hummelstads kronodomän avskild från hemmanen 1 mtl Hummelstad nr 1 och Rumbotorp nr 1 Hallingebergs socken, S. Tjusts härad och Kalmar län1925 
026921Kopia av karta över gränsen mellan å ena sidan Sothem 2:1 och å den andra sidan Sothem 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10 Skälhem 2:7, Sniperum 1:1 samt samf. mark till Sothems by uti Gamleby och Odensvi socknar, Kalmar län1951 
026922Dynestad blocket af Ankarsrums bruksskogar1874 
026923Flyxhult Blocket af Ankarsrums bruksskogar1874 
026924Karta öfver till Hjorteds Kronopark hörande inegor å hemmanet Slingsö i Westrums socken, Södra Tjusts härad af Kalmar län1899 
026925Karta öfver till Hjorteds kronopark hörande, söder om Lebovägen belägna inegor å Häggebo med Alstorp i Gladhammars socken, Södra Tjusts härad af Kalmar län1899 
026926Karta övr inägorna samt yttergränserna till f. länsmansboställe ½ mtl nr 2 Norregården Brestorp uti Hässleby socken, Södra Vedbo härad av Jönköpings län 
026927Karta övr inägorna samt yttergränserna till f. länsmansboställe ½ mtl nr 3 Östergården Brestorp uti Hässleby socken, Södra Vedbo härad av Jönköpings län 
026928Karta över ett område, benämnt Kovrabo beläget på ägorna till 4 3/8 mantal Ribbingshov n:r 2 i Norra Vi socken av Östergötlands län1933 
026929Karta över fiskevattnet till f.d. kronoparken Norrlandet i Lofta socken av Kalmar län1926 – 1927 
026930Karta över avstyckning från Hässleby med Högebro och Olovstorp 1:1 eller 2 1/8 mtl Hässleby med Högebro och Olovstorp nr 1 i Hässleby socken av Jönköpings län1942 
026931Karta öfver alla ägorna till Säldefall uti Jönköpings län Södra Vedbo härad och Ingatorps socken 
026932Karta över Kronoegendomen Stjärneberg och Kronoparken Hjorted Skifte VI med därå belägna skogsjordbruk i Hjorteds socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026933Karta över Kronoparken Hjorted med därå belägna skogsjordbruk Skifte I i Gladhammars socken Skifte II i Västrums socken Skifte III i Hjorteds socken inom Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026934Karta över Kronoparken Hjorted Skifte IV med därå belägna skogsjordbruk i Hjorteds socken, Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026935Karta över Kronoparken Hjorted Skifte V med därå belägna skogsjordbruk i Hjorteds socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026936Karta öfver Hökhult uti Östergötland Ydre härad och Norra Wii Skn1706 
026937Karta över alla ägorna till Susegård uti Misterhults socken, Tunaläns härad och Kalmar län1869 – 1870 
026938Karta över Block III av Kronoparken Ankarsrum i Hjorteds socken av Kalmar län Tjusts revir1914-1915 
026939Karta över Block II av Kronoparken Ankarsrum i Hjorteds socken av Kalmar län, Tjusts revir1914 – 1915 
026940Karta över Block 1 av Kronoparken Ankarsrum uti Hallingebergs socken av Kalmar län1914 
026941Kopia av karta över del av kronoegendomen Larum uti Dalhems socken av Kalmar län1949 – 1950 
026942Karta öfver 2dra blocket af Kronoparken Grefsätter i Hannäs socken, Norra Tjusts härad af Kalmar län1905 
026943Karta öfver 3dje blocket af Grefsätters Kronopark i Gärdserums socken och Norra Tjusts härad af Kalmar län1905 
026944Karta öfver verkställd ägostyckning å 1/2 mantal Emhult Lillegården No 3 uti Ökna socken, Östra härad och Jönköpings län1911 
026945Karta över ägorna till f. länsmansbostället Ekekull Lillegård 3:1 eller 1/2 mtl litt A Ekekull Lillegård nr 3 i Skede socken, Östra härad av Jönköpings län1933 – 1934 
026946Karta öfver inägorna och yttergränserna kring skogsmarken till f.d. furirbostället 1/2 mantal Ryaby No 4 Lillegård i Alsheda socken, Östra härad af Jönköpings län 
026947Karta över inägorna och rågångarna till f. militiebostället 1/2 mantal Ämmaryd No 3 Jonsgård i Alsheda socken, Östra härad och Jönköpings län 
026948Karta över ägorna till 1/2 mtl Lundås 1:1 i Stenberga socken av Jönköpings län1930 
026949Karta över en del av ägorna till hemmanen n:ris 1, 2 och 3 Rumhult inom Ankarsrums kronopark i Hjorteds socken, Södra Tjusts härad av Kalmar län1925 
026950Utdrag av Karta öfver alla ägorna till 1/4 mtl Gallebo kalladt Bläsebo uti Norra Vi socken, Ydre härad och östergötlands län1884 
026951Karta över Kronoegendomen Larum i Dalhems socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026952Karta över Kronoparken Ankarsrum Skifte I med därå belägna skogsjordbruk och Kronoegendomen Hummelstad med Hartorp eller Rumbotorp i Hallingebergs socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026953Karta över Kronodomänen Köksmåla uti Misterhult s:n, Tuna läns h:d Kalmar län1922 
026954Karta över Kronoparken Ankarsrum Skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Hallingebergs socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026955Karta över Kronoparken Ankarsrum Skifte III med därå belägna skogsjordbruk i Hallingebergs socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026956Karta över skogsjordbruk Bjurvik [i Hjorteds socken, Kalmar län] 
026959Kronoparken Hjorted Skifte VI i Hjorteds socken av Kalmar län1951 
026962Karta över Kronoparken Ankarsrum Skifte IV och V med därå belägna skogsjordbruk samt Kronoegendomen Rumhult i Hjorteds socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
026969Karta öfver en del af rågångarne emellan Grefsätter med 13/48 mtl Mantorp och Solfvestad By uti Hannäs socken, Norra Tjusts härad samt Kalmar län 
026970Karta öfver hemmanslotten 0,14 mtl litt B Bälö kallad Udden uti Hjorteds socken, Södra Tjusts härad Kalmar län1900 
026971Karta över Kronoparken Juxtorp Tuna socken Tunaläns härad, Kalmar län1930 
026972Karta över Kronodomänen Köksmåla Misterhults socken, Tunaläns härad, Kalmar län1922 
026973Karta över Skifte II, Väderumskiftet av Kronoparken Väderum Tuna socken, Tunaläns härad, Kalamr län1930 
026974Stora Hesters ägor uti Ydre härad och Wästra Ryds sn1812 
026975Karta öfver 4de Blocket Hjorteds kronopark i Hjorteds socken, Södra Tjusts härad af Kalmar län1899 
026976Karta öfver Block No 2 af Kronoparken Hjorted uti Vestrums, Gladhammars o Hjorteds sn Södra Tjusts hd af Kalmar län1899 
026977Karta öfver 3dje Blocket af Hjorteds kronopark Hjorteds socken, Södra Tjusts härad af Kalmar län1899 
026978Karta öfver 1a Blocket af Hjorteds kronopark uti Gladhammars och Westrums socknar Södra Tjusts härad och Kalmar län.1900 
026979Kronoparken Malmö i Loftahammars socken, Norra Tjusts härad och Kalmar län1896 
026980Karta över kronodomänen Köksmåla uti Misterhult s:n, Tunaläns h:d. Kalmar län.1922 
026981Utdrag av karta över alla ägorna till förra majorsbostället 1 mantal nr. 1 och 2 Köksmåla uti Misterhults socken, Tunaläns härad och Kalmar län 
026982[Karta över Köksmåla i Misterhult]19-- 
026983Karta öfver alla ägorne till Öfre Alfvestorp uti Ingatorps socken, Södra Vedbo härad och Jönköpings län1894 
026984Karta öfver Åkern till 3 Mtl kr. skatte Rumhult i Hjorthed S:n, S:a Tjust H:d och Kalmar län1857 
026985Utdrag av karta över alla ägorna till 1 mtl. Västrahult n:r 1 uto Vena socken, Sevede härad av Kalmar län1929 
026986Karta över en del av fastigheten Ålhult 2:1 i Södra Vi socken av Kalmar län1933 
026987Karta över ett område beläget å fastigheten Ålhult 2:1 i Södra Vi socken av Kalmar län1932 
026988Charta öfver Kallsebo med afgärda hemmanet Hålvik uti Calmare län Tunaläns härad och Misterhult socken 
026989Karta öfver Repperda utskog 
026992Kopia av karta över alla ägorna till Stora Lönhults by i Askeryds socken, N:a Vedbo härad och Jönköpings län1923 – 1928 
026993Karta över kronodomänen 2 mtl. n:r 1 Larum i Dalhems socken av Kalmar län1928 
026994Karta öfver säteriet Gräfsätter med derunder lydande torp, samt rå- rörs-hemmanen Målen, Björka, Sågartorp och Ståltorp tillika med halfva frälsehemmanet Prestgården och Brefalls utjord, uti Calmare län, Tjust härad och Hannäs socken1873 
026995Kopia av karta över hemmanet ½ mtl. Ängö 1:1 uti Hjorteds socken av Kalmar län1930 
026996Karta över ett område å fastigheten Hässleby med Högebro och Olovstorp 1:1 eller 2 1/8 mtl. Hässleby med Högebro och Olovstorp nr. 1 uti Mariannelunds köping av Jönköpings län1941 – 1942 
026997Karta öfver Lieutnantsbostället Norra Qvill i Kalmar län Sefvedes Härad och Rumskulla Socken1836 
026998Karta öfver Hoppeskogen uti Södravi socken, Sefvedes härad och Kalmar län1868 
026999Karta öfver Nedre Haddebo med Glotterbäck i Haddebo kronopark1913 
027002Charta öfver Nerikes Norra1817 
027003Charta öfver Svarfvaretorps allmänning1817 
027004Charta öfver Gults allmänning1817 
027005Charta öfver Häsmetorps allmänning1817 
027006Charta öfver Tryfalls allmänning1817 
027007Charta öfver Södra allmänningen1817 
027008Karta över Södra delen av Kronoparken Rejmyre i Skedevi socken, Finspånga läns härad av Östergötlands län1919 – 1920 
027009Karta över Kronoparken Folkströmmen Block II uti Hällestads socken Finspånga läns härad av Östergötlands län 
027010Karta över skogen till Haddebo bruk uti Svennevads socken, Sköllersta härad Örebro län1893 
027011Block V av Haddebo kronopark i Svennevads s:n, Sköllersta h:d av Örebro län.1921 – 1922 
027012Karta över Block I av kronoparken Folkströmmen uti Hällestads socken Finspångaläns härad och Östergötlands län 
027013Block I, skifte II av Haddebo kronopark i Svennevads s:n, Sköllersta h:d, av Örebro län1921 
027014Block III av Haddebo kronopark i Svennevads s:n, Sköllersta h:d av Örebro län.1921 
027015Block II av Haddebo kronopark i Svennevads s:n, Sköllersta h:d av Örebro län.1921 
027016Sammandragskarta öfver Folkströms kronopark uti Hellestads s:n Östergötlands län och Bo s:n Örebro län1896 – 1897 
027017Karta över Block III av kronoparken Folkströmmen Bo s:n Sköllersta härad av Örebro län1924 
027018Karta öfver Emme kronopark i Lerbäcks s:n Kumla h:d Örebro län1911 
027019Karta öfver skog och hagar till ind. mil. bostället Gölstorp uti Regna socken, Finspångaläns härad Östergötlands län1910 
027020Karta öfver lägenheten Blomstorp frånsåld 11/24 mantal kronoskatte Byle Skedevi socken, Finsponga läns härad och Östergötlands län 
027021Karta över utmarken till indragna sergeantbostället Perstorp i Skedevi s:n Finspångaläns h:d, Östergötlands län 
027022Karta öfver kronodomänen Vallerängstorp uti Skedevi s:n o Finspånga läns härad af Östergötlands län1909 
027023Karta öfver skog och hage till kronodomänen Vallerängstorp uti Skedevi socken, Finsponga läns härad af Östergötlands län1885 
027024Kartecroquis öfver Haddebo Jernverk tillhöriga, kronanför inköp hembjudna marker i Svennevads och Bo socknar, Örebro län1900 
027025Karta över skogen till Haddebo bruk uti Svennevads s:n Sköllersta h:d Örebro län1893 
027026Del av block V [Haddebo]19-- 
027027[Karta över del av Haddebo kronopark]19-- 
027028[Karta över del av Haddebo kronopark]19-- 
027029Finspongs revir1927-01 
027030Haddebo19-- 
027031Kopia av karta över ett område å fastigheterna Jursla 1:1, 4:1 och 4:2 i Kvillinge socken och kommun, Östergötlands län1954 
027032I Skönnarbo bev.19-- 
027033IIa Skönnarbo bev.19-- 
027034Kopia af kartan öfver Haddebo med underliggande hemmansdelning1787 
027035Karta över alla ägorna till 1/8 mantal frälse Fäboda No 1 i St. Malms socken, Oppunda härad och Södermanlands härad 
027036Karta över gränserna i Sjön Regnaren mellan å ena sidan Pärstorp 1:2 och Pärstorp 1:8 och å andra sidan angränsande fastigheter i Skedevi socken av Östergötlands län1944 
027037Kopia av karta över alla samfällda områden till Stockhults by i Hällestads socken och kommun, Östergötlands län1964 
027038Kopia av karta över ägoutbyte med gränsbestämning mellan Mo 2:1 och Sätra 2:1 i Finspångs köping, Östergötlands län1966 
027039Karta över områden å fastigheterna Glottra södra 1:1 och Haddebo 2:1 i Svennevads socken, Sköllersta kommun av Örebro län1967 
027040Karta över vissa områden å 1 mantal Bremyra nr 1, 1:1, i Skedevids socken av Östergötlands län1936 
027041Utdrag av karta över torpen Korsbacken Edstugutorp och Ingelmanstorp på fastigheten Ingelsgård 1:1 i Svennevads socken Örebro län1935 
027042Häfdeförteckning öfver ägorne till Stockhults skifteslag, beläget uti Hellestad socken och Finspångs härad Egobeskrifning och taxeringslängd öfver Stockhults by, belägen uti Hellestad socken och Finspångs härad1849 
027043Karta över enskild väg från Kattala Östra i regna socken, Hävla kommun till Grytgöls bruk och Rommetorp i Hällestads socken och kommun, allt i Östergötlands län1959 – 1961 
027044Kopia av karta rörande gränsbestämning mellan Getsjötorp eller Koltorp 1:1 och Getesjö 1:1 i Risinge socken av Östergötlands län1938 
027045Domänverket Del av östra regionen1982 
027046Karta över ägoutbytet mellan Tummetorp 1:1 och 1:2 i Simonstorps socken1954 
027047Karta över gränserna mellan fastigheterna Tummetorp 1:1 och 1:2 samt Äspedal 1:1 i Simonstorps socken, Kvillinge kommun och Östergötlands län1950 – 1954 
027048Karta över södra delen av Kronoparken Rejmyre i Skedevi socken, Finspånga läns härad av Östergötlands län1919 – 1920 
027049Karta öfver f. d. Fänriksbostället 1 mtl: Gölstorp uti Regna socken, Finspångaläns härad och Östergötlands län1909 
027050Sveriges Geologiska Undersökning Bladet "Finspång"1880 
027051Sveriges Geologiska Undersökning Bladet "Brefven"1876 
027052Sveriges Geologiska Undersökning Bladet "Claestorp"1876 
027053Sveriges Geologiska Undersökning Bladet "Tjällmo"1878 
027054Karta utvisande fastighetsindelningen kring Hjärtasjön och dess utlopp ned tillsjön avern i Lerbäcks , Svennevads och Bo socknar av örebro län.19-- 
027064Ladugårdsbyggnad vid Edstugutorp å Haddebo kronopark1938-09-13 
027065Ladugårdsbyggnad vid Baden å Haddebo kronopark1938-09-14 
027069Utdrag ur: Kopia av Karta över 19 områden belägna å fastigheten Bro 1:3 uti Bo socken, Sköllersta kommun, Örebro län1953 
027070Täckdikningsplan n:r 48 vid Gåsetorp i Norrköping, Ö. Eneby socken av Östergötland län Ägare Domänverket1958 
027071Karta över stadsägan n:r 2289 F i Östra Eneby församling i Norrköping.1934-04-23 
027072Karta öfver 1/4 mantal frälse Eskedalen uti Vestra Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län1879 
027073Karta upprättad vid ägoutbyte mellan stadsägorna n:ris 2267 och 2269D i Norrköping stad och i samband därmed gränsbestämning mellan Knivsätter 1:1 i Finspångs köping och stadsägan nr 2269D1966-09-09 
027074Grustäkt å krp Rist Linköpings revir1963-12-30Åtföljs av textbilaga VALA:027075. 
027075Ang uppmätning av grustäkt å krp Rist, Linköpings revir.1964-01-09Textbilaga till VALA:027074 
027076Isobaskarta över grustäkt å krp Rist, Linköpings revir1963-12 
027077Karta öfver skogs- och hagmarken till indragna militiebostället Långvik N:o 1 uti Östra Vingåkers socken och Oppunda härad af Södermanlands län1897 
027078Karta över block III av kronoparken Folkströmmen Bo sn Sköllersta härad av Örebro län1924 
027079Karta över block I av kronoparken Folkströmmen uti Hällestads socken Finspångaläns härad och Östergötlands län1924 
027080Skogskarta över kronoparken Göketorp uti V:a Vingåkers, Oppunda härad, Södermanlands län1926 
027081Karta öfver alla egorne till hemmanet Roltorp beläget uti Schedevi socken Risinge tingslag af Östergötlands län 
027082Indr. mil. bost. Stafhälla no 3 inom Westra Wingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län1893 
027083Karta över ett område av kronofastigheten 1/4 mtl. Lilla Emma nr. 1 eller Emma Lilla 1:1 i Bo socken av Örebro län1931 
027084Kopia av karta över 1/4 mtl. Vallerängstorp och 1/4 mtl. Görtorp uti Skedevids socken av Östergötlands län 
027085Ekonomisk karta över Sverige 9F Finspång 5F Törnfors1950 
027086Karta över ett skogsskifte under Stavhälla uti V:a Vingåkers s:n, Oppunda h:d Södermanlands län1917 
027087Bremyra hemman 
027088Skogskarta över utmarken till kronodomänen 1/2 mtl. krono Olofstorp nr. 1 uti V:a Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län.1926 
027089Karta öfver Emme kronopark i Lerbäcks s:n, Kumla h:d och Örebro län1:8000 
027090Original concept över Bremyre Såg o Kvarn.19-- 
027091Ekonomisk karta över Sverige Östergötlands län 9G Katrineholm 3e Simonstorp1949 
027092Stämplingstrakter 1961, 19621961 – 1962 
027093Ekonomisk karta över Sverige Östergötlands län 9G Katrineholm 1c Risten1949 
027094Karta öfver skog och hagar till ind. mil. bostället Gölstorp uti Regna socken, Finspånga läns härad Östergötlands län1910 
027095Karta öfver skog och hagar till Länsmansbostället Sköldnäs W. Vingåkers socken, Oppunda härad af Södermanlands län1911 
027096Karta öfver skogen till Kronolänsmansbost: Skånstorp i Hällestads s:n, Finspånga L:ns H:d, Östergötlands län1911 
027097Karta över alla ägorna till kronolänsmansbostället 1mtl. n:r 3 Skånstorp i Hällestads socken Finspångaläns härad, Östergötlands län1918 
027098Utdrag (omfattande krp Perstorp) av Karta över alla ägorna till f. Sergeantbostället 1/2 mtl. N:r 1 Perstorp i Skedevi socken, Finspånga läns härad, Östergötlands län 
027099[Karta över del av Kronopark Huddebo]19-- 
027100Karta öfver Svarfvartorps Allmänning uti Hellestads socken Finspånga Län och Östergötland1828 
027101Karta över ett område av kronofastigheten 1/8 mtl. Krustorp nr1 litt. A eller Krustorp 1:2 i Svennevads socken av Örebro län1931 
027102Utdrag af 1872 års lantmäterikarta över kronodomänen Roltorp i Finspångs revir1929 
027103Kopia av karta över lägenheterna Norra och Södra Reddal å ägorna till 1 1/4 mtl. Toppetorp 2:1 uti Hallingebergs socken av Kalmar län.1935 – 1939 
027104Karta över block II av Österås kronopark uti Ingatorps s:n, Södra Vedbo h:d av Jönköpings län 
027105Karta öfver Österskogen med torpen St. och L:a Alorp till 10 mantal Kongs-Norrby uti Brunneby socken, Bobergs härad och Östergötlands län1912 
027106Karta över Block I omfattande skiftena I-XI av kronoparken Österås uti Svinhults socken, Ydre härad av Östergötlands län 
027107Karta över Skifte V-IX av kronoparken Västra Ryd i Västra Ryds socken, Ydre härad Östergötlands län1924 
027108Karta öfver alla ägorna till torp och lägenheter belägna söder om Göta kanal samt hörande till 10 mtl. Kungs Norrby Kungsgård uti Brunneby socken, Bobergs härad och Östergötlands län1908 
027109Utdrag av karta över alla ägorna till Duvedal 1:69 litt: A uti Motala socken av Östergötlands län1928 
027110Skogsindelningskarta öfver III blocket Rösjöskogen och Bastebol af Karlsby kronopark uti Godegårds och Kristbergs socknar, Finspånga läns härad af Östergötlands län1902 
027111Skogsindelningskarta till 4e blocket Ringarhult af Karlsby kronopark uti Godegårds s:n, Finsponga läns h:d, Östergötlands län1903 
027112Utdrag av karta över inägorna och yttergränserna omkring utägorna till indragna boställena ½ mantal Norrby Eriksgård N:o 3 och ½ mantal Norrby Göransgård N:o 4 uti Lommaryds socken, Norra Vedbo härad och Jönköpings län1896 
027113Karta över del av vägen Ödeshög - Dals häradsgräns, upptagande år 1925 verkställda omläggningar och breddningar inom Ombergs kronopark och Alvastra kronodomän uti Västra Tollstads socken, Östergötlands län.1:2000 
027114Karta över alla ägorna till ½ mantal Bondebacka i Motala stad Östergötlands län1917 
027115Karta öfver alla inägorna till indragna Löjtnants och Underofficers- boställena uti Kroberga af Ärila socken, ÖsterRekarne härad och Södermanlands län1911 
027116Karta i 2 delar över lägenheter upplåtna med nyttjanderätt från 1 mtl krono Östra Kungsladugården nr 1 inom Nyköpings stad1926 
027117Karta öfver VII Blocket af Karlsby kronopark ½ mtl Åå, delar af Vestermåsa, Skallebola och Öfverkulla i Tjällmo s:n, Finsponga läns härad af Östergötlands län1908 – 1910 
027118Karta öfver åt kronan hembjuden mark från Ljungs gods i Ljungs socken19-- 
027119Kopia av karta till vägförening i Sommens stationssamhälle, Tranås stad och Jönköpings län.1964 
027120Karta öfver block IV af Sjuenda kronopark i Stockholms län o revir Öfverjärna s:n Öknebo h:d1914 
027121Karta över inägorna till Farsbo Stora Ulrika socken1940 
027122Karta öfver kronan till inköp hembjudna hemmanen Munkebo, Salebo, Boaryd och Sjögle, Mossebo, Brokebo, Vassemålen samt St. och La Hester i Vestra Ryds, jämte Grefvekulla i Svinhults s:n alla i Linköpings län samt Hästmålen inom Askaryds socken af Jönköpin1900 
027123Rågången emellan Bondsätter och Rist det förra i Risinge socken och tingslag det senare i Östra Eneby socken och Bråbo härad samt Östergötland1821 
027124Karta öfver Krono Hospitalshemmanet Alboga uti Drothems socken Hammarkinds härad och Östergötlands län1907 
027125Kronoparken Omberg Skifte I Rogslösa socken Skifte II Väversunda socken Östgöta-Dals kommun Östergötlands län1961 
027128Karta över lägenheten Spångtorpet under fastigheten Lyrsbo 1:6 eller 1 mantal Lyrsbo nr 1 uti Hällestads socken av Östergötlands län1941 
027129Karta över 4 1/4 mantal Rönö kungsgård uti Rönö socken Björkekinds härad och Östergötlands län1924 – 1925 
027130Karta öfver Gullbergs Kronopark uti Stjernorps socken Gullbergs härad Östergötlands län1901 
027131Karta öfver Kronoparken Hugelsta Block I i f. d. Klosters s:n Eskilstuna stads område. Block II i Hjula socken, Östrarekarne härad av Södermanlands län1929 
027132Karta öfver Block II af Sjuenda Kronopark Stockholms revir Vårdinge s:n, Öknebo h:d Stockholms län1913 – 1914 
027133Karta öfver Block III af Sjuenda kronopark i Stockholms revir o. län. Vårdinge s:n Öknebo h:d1914 
027134Karta öfver 5 blocket af ÖsterRekarne härads Allmänning inom Husby och Arila socknar af Södermanlands län1877 – 1878 
027135Karta öfver 65 blocket af ÖsterRekarne härads Allmänning inom Husby socken af Södermanlands län 
027136Karta över ägoutbyte mellan Libbetomta 1:1, Åby 1:2, 1:3, 1:9 och 2:1 i Trosa-Vagnhärads socken av Södermanlands län1951 
027137Kopia av Karta över ägoutbyte mellan å ena sidan stadsägorna nr 333 och 336 å öster samt å andra sidan stadsägan nr 401 å öster kallad Östra Kungsladugården inom Nyköpings stad1937 
027138Karta öfver del af elektriska kraftledningen Näs-Wadstena som berör kronodomänerna Sonnorp och Staffanstorp i Winnerstad s:n Aska härad och Östergötlands län1904 
027139Karta öfver den del af elektriska kraftledningen Näs-Wadstena som berör kronodomänen Kongs Norrby i Brunneby s:n Bobergs h:d Östergötlands1904 
027140Karta öfver de delar af kronodomänen Kongs-Norrby i Brunneby s:n Bobergs h:d och Östergötlands län hvilka berörs af elektriska kraftledningen Näs-Åmmeberg1904 
027141Karta öfver del af elektriska kraftledningen Näs-Åmmerberg som berör Kungl. Majt och kronan tillhöriga 1 mtl ÅÅ i Tjellmo s:n Finspongaläns h:d och Östergötlands län upprättad 19041904 
027142Karta öfver den del af elektriska kraftledn. Näs-Wadstena som berör kyrkoutjorden Allhagen i Winnerstads s:n Aska h:d Östergötlands1904 
027143Karta öfver del af elektriska kraftledningen Näs-Wadstena som berör Wadstena hospitalsegor1904 
027144Karta öfver den del af elektriska kraftledningen Näs-Wadstenag som berör kronodomänen Kongs-Norrby i Brunneby s:n Bobergs h:d Östergötlands1904 
027145Karta över alla ägorna till 1 mtl krono Östra Kungsladugården nr 1 inom Nyköpings stad1926 
027146Gripsholm. Del. II. Kärnbo socken. Södermanlands län. Karta 1925.1925 
027147Karta över vissa delar av hemmanet 9 mtl. Gripsholm n:r 1. (Kungsladugården) uti Kärnbo socken, Södermanlands län.1925 
027148Karta öfver alla ägorna till indragna förra Ryttmästarbostället 2 mtl. Stora Lund uti Västra Tollstad socken, Lysings härad och Östergötlands län1907 
027149Karta över en del av fastigheterna 1 mantal 1:1 och 1 mantal 2:1 Lund Stora uti Västra Tollstads socken av Östergötlands län1930 
027150Karta över den del af elektriska kraftledningen Näs-Åmmeberg som berör kyrkoherdebostället Höka uti Godegårds s:n Finspongaläns h:d och Östergötlands län1904 
027151Karta öfver Kronolägenheten [Kronoegendomen] Wallaslätten N:r 1, en utjord i Appuna socken och Östergötlands län 
027152Karta öfver kronan till inköp hembjudna delar af hemmanen Skäcklinge N:1 och Tumba Brink i Botkyrka sn, Svartlösa hd, Stockholms län19-- 
027153Karta över alla ägorna till 1 mantal Gottlösa med utjord uti Veta socken, Vifolka härad Östergötlands län1915 
027154Karta över f.d. mönsterskrivarebostället, 3/4 mantal Vägstorp uti Östra Tollstad socken, Vifolka härad och östergötlands län 
027155Karta över arrendelotten Hallesta å Tullgarns kronoegendomar Trosa-vagnhärads socken av Södermanlands län1946 
027156Karta över alla ägorna till f.d. Kronofogdebostället 1 mtl: No 4 Litt:BGustad Pilgård uti Vikingstads socken, Valkebo härad1916 
027157Karta över alla ägorna till f. sergeantbostället 1 mtl Östra Älgsjö uti Bjälbo socken, Göstrings härad och Östergötlands län1918 – 1919 
027158Karta över alla ägorna till kronohemmanet 1/4 mtl. Libbetomta uti Trosa-Vagnhärads socken, Hölebo härad, Södermanlands län 
027159Karta öfver Vt Blocket Lösings häradsallmänning Kolmorden i Krokek socken, Lösings härad, Östergötlands län1900 – 1903 
027160Karta över Krd. Skällnora kungsgård i Fresta socken, Vallentuna härad av Stockholms län1931 
027161Karta över alla ägorna till indragna militiebostället Torvsätter med torpet Lövhagen uti Björnlunda socken, Daga härad Södermanlands län1897 
027162Karta öfver alla ägorna till indragna förra barberarebostället 1 mantal Opprefva N. 1 uti Törnevalla socken, Åkerbo härad och Östergötlands län1908 
027163Karta öfver Block II af Östkinds häradsallmänning Kolmorden i Qvarsebo socken, Östergötlands län1891 – 1892 
027164Karta över ägorna till kronodomänen 1 mtl. Ålberga nr. 1 uti Kila socken, Södermanlands län. 
027165Karta över kronoparken Karlsby Skifte VI med därå belägna skogsjordbruk i Kristbergs socken och Bobergs härad av Östergötlands län1936 
027166Karta över kronoparken Karlsby Skifte III med därå belägna skogsjordbruk i Tjällmo socken och Finspånga läns härad av Östergötlands län1936 
027167Karta över kronoparken Bona skiftena III och IV med därå belägna skogsjordbruk i Västra Ny socken och Aska härad och kronoparken Karlsby skifte V med därå belägna skogsjordbruk i Kristbergs socken och Bobergs härad av Östergötlands län1936 
027168Utdrag av karta över alla inägorna till indragna militiebostället Ålberga uti Kila socken, Jönåkers härad och Södermanlands län1898 
027169Sammandragskarta över Gotlands revir1928 
027170Karta öfver alla ägorna till indragna förra Trumpetarbostället 1 mantal Stora Ljuna Mellangård litt B uti Hogstads socken, Göstrings härad och Östergötlands län1907 
027171Karta över alla ägorna till 1 mtl Eggeby med andel i Häradskärret uti Ö Hargs socken, Åkerbo härad Östergötlands län 
027172Kopia dels av fastställda laga skifteskartaan över 1 mtl. Olofstorp No 1 och dels av kartan över Olofstorp No 3 en äng allt i Viby socken Vifolka härad och Östergötlands län1914 
027173Karta över alla ägorna till 1 mantal Råda Nedergård Nr 1 uti Konungssund socken, Björkekinds härad Östergötlands län 
027174Karta öfver kronoparken Ridön uti Öfver Enhörna S:n, Nyköpings län1870 – 1914 
027175Skogsindelningskarta över Block I, skiftena I-III av Bona kronopark uti Västra Ny s:n Aska h:d Östergötlands län1904 
027176Karta över block II av kronoparken Klövdala i Målilla socken, Aspelands härad av Kalmar län1925 
027177Kartskiss över ett område beläget å st. äg. 401 å öster och avsedd att upplåtas med nyttjanderätt till Nyköpings stad1950-02-10 
027178Förslag till avstyckningsplan över en del ägor till ½ mantal Nyvarp nr 1 (Nyvarp 1:1) i Värmdö socken och Stockholms län1935 
027179Karta över skifte I av kronoparken Ramningshult i Stavby socken, Olands härad av Uppsala län1930 – 1932 
027182Skogskarta över kronoparken Råbyhed uti Tumbo, Torshälla och socknar, Västerrekarne härad, Södermanlands län.1929 
027183Karta öfver Enköpings stads skogar1911 
027184Karta över kronoparken Ramningshult skifte II-IV i Rasbokils socken, Rasbo härad av Uppsala län1930 – 1932 
027185Karta över Forsmarks bruk Berkinge bevakning i Valö och Forsmarks s:r, Frösåkers h:d av Stockholms län1923 
027186Karta över Forsmarks bruk tillhöriga del av ½ mtl. Dannebo, skatte, N:o 1, (även infattande del av Björnbo odling), del av 1/4 mtl. St. Rångsön, skatte, N:o 1 och 2 samt del av 1/4 mtl. Gunnarsbo, frälse, N:o 1, i Forsmarks socken, Frösåkers härad av Stoc1923 
027187Karta öfver block IV af Östkinds häradsallmänning Kolmorden i Qvarsebo socken, Östergötlands län 
027188Karta över kronodomänen hemmanet ½ mtl. litt B Norrhult n:r 2 i Hjorteds socken, Södra Tjusts härad och Kalmar län1921 
027189Karta öfver de sedan år 1860 odlade marker till kronoängarne Bjurkärren uti Södermanlands län, Öster Rekarne Härad och Barfva socken1880 
027190Karta över kronoegendomarna Ubbetorp och Trosby i Tjällmo socken och Finspångaläns härad av Östergötlands län1936 
027191Utdrag av karta över rågångarna omkring hemmanet 1/4 mtl. Österhult n:r 1 i Rumskulla s:n, Sevede h:d och Kalmar län.1926 
027192Karta över ägor kallade Hörtingen beläget å fastigheten Årena 2:1 i Målilla socken av Kalmar län 
027193Kopia av karta över belägna å fastigheten Prästnäs 1:1 i Järeda socken, Kalmar län 
027194Kopia av Karta över ägor belägna å fastigheten Årena 2:1 eller 1/2 mtl Årena nr 2 litt B i Målilla socken av Kalmar län 
027195Kopia av karta över områden avsedda att avstyckas från Norrhult 1:13 uti Rumskulla socken och Kalmar län1938 
027196Karta över ägor, kallade Ekebo, Fornebo och Björkelid belägna å fastigheten Årena 2:1 i Målilla socken av Kalmar län1933 
027197Karta över Gisseltorpet m. fl. till försäljning avsedda områden under kronoparken Djurstorp uti Vimmerby s:n av Kalmar län1929 
027198Karta över en del av fastigheten Flatekulla 1:1 i Gårdeveda socken av Kalmar län1933 
027201Skogskarta öfver staten tillhöriga säteriet Stenhammar med underlydande i Flens socken och Villåttinge härad af Södermanlands län1907 
027202Karta över en del av fastigheten Flathult 2:1 eller 1/2 mtl Flathult nr 2 litt A uti Gårdveda socken av Kalmar län1933 
027203Karta öfver 1sta Blocket af Åkerbo Häradsallmänning i Östra Hargs sn, Östergötlands län. 
027204Karta över indragna fänriksbostället 3/4 mtl. 1:1 Dahl uti Västra Vingåkers socken, Oppunda härad Södermanlands län.1922 
027205Karta i två delar över till försäljning föreslagna områden vid Kungsgården Sunbyholm med underlydande uti Sundby socken, Öster Rekarne härad och Södermanlands län1924 
027206Karta över Block VII av Gullbergs Kronopark omfattande 1 mtl. krono Rådsla n:r 1 uti Stjärnorps socken, Gullbergs härad och Östergötlands län 
027207Karta öfver IVde blocket af Lösings häradsallmänning Kolmorden i Krokek socken, Lösings härad och Östergötlands län1900 – 1903 
027208Karta öfver utmarken till kyrkoherdebostället Asby i Asby sn, Ydre hd och Östergötlands län.1906 – 1907 
027209Karta över Kronoparken Österåker Skifte I i Österåkers socken, Åkers skeppslag av stockholms län1931 
027212Karta öfver utmarken till Skällnora Kungsgård Fresta socken Wallentuna härad Stockholms län1904 
027213Utdrag af chartan öfver Skärlöta Marken af Gråbo härads Allmänningar i Östergötland1835 
027214Karta öfver skog och hagar till egendomen Gräfsten i Bankekinds s:n och h:d af Östergötlands län upprättad vid skogsindelning1910 
027215Karta över Kronoparken Bona Skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Västra Ny socken och Aska härad av Östergötlands län1936 
027216Karta öfver kronoparken Riksten med Björksätra i Huddinge och Botkyrka socknar Öknebo härad och Stockholms län1907 – 1908 
027217Karta över Kronoparken Karlsby Skifte IV med därå belägna skogsjordbruk i Tjällmo socken och Finspånga läns härad av Östergötlands län1936 
027218Karta över Kronoegendomen Tuna nr 1 i Rystads socken av östergötlands län1950 
027219Karta öfver Block VII af Östkinds häradsallmänning Kolmorden i Qvarsebo socken, Östergötlands län 
027220Karta över Kronoparken Karlsby skifte IX med därå belägna skogsjordbruk i Kristbergs socken och Bobergs härad och skifte X med därå beläget skogsjordbruk i Motala socken och Aska härad av Östergötlands län1936 
027221Karta öfver de, sedan år 1841 verkställda odlingar vid Militie Bostället Åhlberga uti Södermanlands län Jönåkers härad och Kila socken1880 
027222Karta öfver Ägorne till torpet Bäckstugan, beläget uti Södermanland, Oppunda härad och Wsa Wingåkers socken1840 
027223Karta över Kronoparken Hultema skiftena I och II med därå belägna skogsjordbruk i Tjällmo socken och Finspångaläns härad av Östergötlands län1936 
027224Karta över kronoparken Karlsby skifte II i Godegårds socken och Finspånga läns härad och skifte VIII med därå belägna skogsjordbruk i Kristbergs socken och Bobergs härad av Östergötlands län1936 
027228Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Klövdala 1:6 eller 1 mtl Klövdala nr 1 i Järeda socken av Kalmar län1936 
027229Kopia av karta utvisande ägoutbyte mellan fastigheterna ½ mtl. Prästnäs 1:1 och 1 mtl. Klövdala 1:6 i Järeda socken av Kalmar län1936 
027230Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Klövdala 1:6 i Järeda socken av Kalmar län1936 
027231Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Prästnäs 1:1 eller ½ mtl Prästnäs nr 1 i Järeda socken av Kalmar län1936 
027232Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Klövdala 1:6 i Järeda socken av Kalmar län 
027233Karta över ägor kallade Slättstugan och Karlberg belägna å fastigheten Stenseryd 1:4 uti Målilla socken, Kalmar län 
027234Kopia av karta över områden belägna å fastigheten Aby 1:1 eller 1 mtl Aby nr 1 i Mörlunda socken av Kalmar län 
027235Kopia av karta över områden belägna å kronoegendomen Åkebo 1:6 i Målilla socken av Kalmar län 
027236Karta öfver södra blocket af Österåkers krp. i Österåkers s:n, Åkers skeppslag, Stockholms län. 
027237Karta över ett område å kronoegendomen Kallersebo 3:1 i Målilla socken av Kalmar län1935 
027238Karta över ett område å 2 mtl. Tillingeby 4:1 i Målilla socken av Kalmar län 
027239Karta över ett område beläget å fastigheten Flathult 2:1 eller ½ mtl. litt. A Flathult nr. 2 i Gårdveda socken av Kalmar län1936 
027240Karta över en del av fastigheten Flathult 2:1 eller ½ mtl. Flathult nr.2 litt A uti Gårdveda socken av Kalmar län1933 
027241Karta över kronoparken Haddebo skifte III med därå belägna skogsjordbruk i Svennevads socken och Sköllersta härad av Örebro län1936 
027242Karta över en del av fastigheten Fagerbäck 1:1 i Gårdveda socken av Kalmar län1933 
027243Kopia av Karta över tvenne områden å Målebo 1:1 i Rumskulla socken, Kalmar län1940 – 1941 
027244Karta över Kronoparken Österåker skifte II i Österåkers socken, Åkers skeppslag av Stockholms län1931 
027245Utdrag av Karta över en del av i samf liggande fastigheterna Berkinge 1:1 och 2:1 om vardera 1 mtl. i Forsmarks socken av Stockholm: län1931 
027246Karta över Kronoegendomen Skrikerum i Tryserums socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
027247Karta över Kronoparken Juresta Floda socken och Oppunda härad av Södermanlands län1934 
027248Karta över kronodomänen Lindö i Härads socken, Åkers härad, Södermanlands län1924 
027249Karta över skifte III, Lindefallskiftet, av Krp. Ålhult i Södra Vi socken, Sevede härad av Kalmar län1933 
027250Utdrag av Karta öfver alla ägorna till indragna förra Korpralbostället 1 mtl Tägneby Norrgård litt C Västra Tollstads socken, Lysings härad och Östergötlands län1907 
027251Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Simundö 6:28 eller lägenheten Kallerö nr 1 i Börstils socken av Stockholms1934 
027252Karta över åkerjorden som tillhört Lindal och Hamburg Numera tillhörande Kreg. Björkeby, Toresunds socken.1949 
027253Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheten Simundö 6:23 eller 0,36 mtl Simmundö nr 6 litt Bg Börstils socken av Stockholms län1934 
027254Karta över de så kallade Lillbro eller Lindbackstäpporne uti Nicolai socken, Jönåkers härad och Södermanlands län1906 
027255Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheten Norrhult 2:2 eller 0,27 mtl. Norrhult nr:2 litt. Ba i Hjorteds socken av Kalmar län1930 
027256Karta över Skifte III av Tullgarns kronopark uti Trosa-Vagnhärads s:n, Hölebo h:d av Södermanlands län1930 
027257Utdrag av Karta över alla ägorna till Ingvasta 4:1 eller 2 5/8 mtl Ingvasta nr 4 Rasbokile socken av Uppsala län i samband med gränsbestämning mot Kölonge 1:11, Körlinge 1:1, Skarpvreten 1:1, Ingvasta skoltomt 1:1 och Fjällsveda 1:11932 – 1934 
027258Utdrag av Karta över ägorna till fastigheterna Bol 1:1 och 2:1 eller 1/2mtl Bol nr 1 och 3/8 mtl Bol nr 2 i Rasbokils socken av Uppsala län i samband med gränsbestämning mellan å ena sidan Bol 1:1 och å andra sidan Bol 2:1, Skräddarbol 1:11934 
027259Kopia av Karta över områden belägna å fastigheterna Lida 4:1, Fågelsta 1:1, Rom 1:1 samt över fastigheten Lilla Högbrunn 1:2 uti Julita socken av Södermanlands län1935 
027260Utdrag av Karta över alla ägorna till t.f. furirbostället 1 mtl. Grinneby No2 i Konungssunds socken, Björkekinds härad, Östergötlands län 
027261Karta över alla ägorna till f.d. kronofjärdingsmansbostället 1/4 mtl Hageby socken, Östergötlands län1923 
027262Karta över skifte II Hoppeskogen, av Kronoparken Ålhult i Södra Vi socken, Sevede härad av Kalmar län1933 
027263Karta över skogsmarken till 35/96 mtl. Litt:A Lindefall N:o 1. uti Södra Vi socken och Sevede härad av Kalmar län1931 
027264Kronoparken Lommaryd Lommaryds socken, Hullaryds kommun Jönköpings län1959 
027265Skogskarta över Block 1 av Karlsby Kronopark uti Kristbergs socken, Bobergs härad, Östergötlands län1905 
027266Karta öfver VII Blocket af Karlsby Kronopark 1/2 mtl Åå; delar af Vestermåsa, Skallebol och Öfverkulla i Tjällmo s:n, Finsponga läns härad af Östergötlands län1908 – 1910 
027267Karta över Block X eller Markeboblocket av Karlsby Kronopark uti Tjällmo s:n, Finspånga läns h:d, Östergötlands län1927 
027268Karta över kronoparken Omberg Norra delen uti Väversunda och Rogslösa socknar, Dals härad, Östergötlands län1930 
027269Karta över 1/2 mtl Nordsjö utgörande Block VII av Karlsby Kronopark uti Kristbergs s:n Bobergs h:d Östergötlands län 
027270Karta öfver block I eller 2 mtl. Herrbergshult af Sålebo krpk i N:a Vi s:n Ydre h:d Östergötlands län1908 
027271Karta över block II av kronoparken Hultema Godegårds s:n, Finspånga läns härad av Östergötlands län1924 
027272Sammandragskarta öfver Ramningshults kronopark uti Stafby socken, Olands härad och Upsala län1894 
027273Karta över kronoparken Göketorp och kronoegendomen Dal nr 3 i Västra Vingåkers socken och Oppunda härad av Södermanlands län1936 
027274Karta över kronoparken Eksjö, skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Eksjö socken och Södra Vedbo härad av Jönköpings län1936 
027275Karta över kronoparken Hultema skifte III med därå belägna skogsjordbruk i Godegårds socken och Finspångaläns härad av Östergötlands län1936 
027276Karta över 3/4 mtl Prästtomta no 1. uti Ljungs s:n, Gullbergs härad Östergötlands län1916 
027277Karta över skogslägenheten 35/64 mtl. Nävstads Hoppeskog N:o 1:1. och hemmanen 1/8 mtl. Kalmarhult n:o 1., 1/4 mtl. Ringshult, N:o 1 samt Kållemåla Litt: E. med därå utmärkta avstyckade lägenheter uti Södra Vi socken och Sevede härad av Kalmar län1931 – 1932 
027278Karta över kronoegendomen Herresäter i Värna socken och Bankekinds härad av Östergötlands län1936 
027279Karta över f.d. häradsskrivarebostället 1 mtl. Marstad No 8 uti Bjälbo socken, Göstrings härad, Östergötlands län1915 
027280Karta över alla ägorna till Vannesta Litt. E. uti Toresunds socken, Selebo härad Södermanlands härad1897 
027281Karta öfver den del af elektriska kraftledningen Näs- Wadstena som angränsar torpet Lilla Pattviken under kronodomänen Kongs-Norrby i Brunneby s:n Bobergs h:d Östergötlands1904 
027282Karta över ett område, Nain, beläget å fastigheten f.d. löjtnantsbostället Edsberga 4:1 eller 1 mtl krono Edsberga n:r 4, litt. B i Landeryds socken av Östergötlands län1930 
027283Skogskarta över kronodomänen 1 mtl. Stenby n:r 1 uti Strängnäs s:n, Åkers h:d Södermanlands län1929 
027284Karta över jordbruksdomänen Skramstad nr 3 i Gamleby socken och Södra Tjusts härad av Kalmar län1936 
027285Karta över kronoegendomen Brevik i Eksjö socken och Södra Vedbo härad av Jönköpings län1936 
027286Kopia av karta över alla ägorna till kronohemmanet 1 mantal nr 1 litt F Styrstad i Styrstads socken, Östergötlands län1929 
027287Karta över alla ägorna till f. hospitalshemmanet 3/4 mtl. Hunnerstorp uti Hofs socken, Göstrings härad Östergötlands län 
027288Karta över 1 mtl. Appuna Orregård n:r 2 uti Appuna socken, Göstrings härad Östergötlands län1923 
027289Karta över alla ägorna till ½ mantal N:r 1 Hugnebo uti Vårdnäs socken, Kinda härad, Östergötlands län1917 
027290Karta över alla ägorna till f.d. kronofogdebostället 3/4 mantal Väderstad litt. B uti Väderstads socken Göstrings härad och Östergötlands län1910 
027291Karta över alla ägorna till f. furirbostället 1 mtl No 8 litt. G Skrukeby Högby socken, Göstrings härad Östergötlands län1911 
027292Karta över alla ägorna till f.d. lansfiskalsbostället kronohemmanet 3/8 mtl Himmelsända 2:1 uti Kjula socken av Södermanlands län1930 
027293Karta öfver alla ägorna till indragna förra hofslagarebostället ½ mantal Ö uti Östra Tollstads socken, Wifolka härad och Östergötlands län1907 
027294Kopia av karta över 1/4 mtl. Vallerängstorp och 1/4 mtl. Görtorp uti Skedevids socken av Östergötlands län1925 
027295Karta öfver ägorna till indragna förra hospitalshemmanet ½ matl. Dufvedal uti Motala socken, Aska härad och Östergötlands län1908 
027296Laga karta över förslag till stadsplan för en del av kronoegendomen 1/3 mantal Duvedal i Motala socken, Aska härad och Östergötlands län1921-06 
027297Karta öfver alla ägorna till indragna förra barberarebostället 1 mantal Åsby Öster Norrgård No 5 litt: C uti Kumla socken, Lysings härad och Östergötlands län1908 
027298Karta över förra landsfiskalsbostället 1 mntl. Stratomta n:r 2 Norrgård uti Törnevalla socken och Östergötlands län1922 
027299Karta öfver en del af egorna till Bockfalls gård å Bona kronopark i Ombergs revir1901 
027300Karta över en del av fastigheten 1/4 mantal Sätra 1:1 uti Åsbo socken av Östergötlands län1930 
027301Karta över alla ägorna till indragna förra mönsterskrivarebost. 1 mtl. Jussberg Norrgård No 2 uti Heda socken, Lysings härad och Östergötlands län1907 
027302Karta över alla ägorna till indragna förra löjtnantsbostället 1 mantal Hemsjö No 1, litt A uti Björsäters socken Bankekinds härad och Östergötlands län.1908 
027303Karta över landsvägen Borgs kyrka - Vånga sockengräns sträckan över ½ mantal Sörby nr 1.1933 
027304Karta över alla ägorna till f. furirbostället 1 mtl No 8 litt. G Skrukeby Högby socken, Göstrings härad Östergötlands län1911 
027305Utdrag av karta över alla ägorna till 1½ mtl Stora Grebyn n:ris 1-3 ägor uti Askeby socken, Bankekinds härad och Östergötlands län 
027306Karta över alla ägorna till Kronohemmanet Gullberga med Grönvik samt lägenheten Sjöstugan uti Mörkö socken, Hölebo härad Södermanlands län1897 
027307Utdrag av karta över alla inägorna till Kronohemmanet 1 3/4 mtl Kumla uti Vagnhärads socken, Hölebo härad Södermanlands län1897 
027308Förslag till byggnadsplan för del av kronoegendomen Kungsbro 1:1, Vreta Klosters socken, Östergötlands län1948-02-24 
027309Karta över Kronodomänen Stora Åby uti Mörlunda socken, Aspelands härad, Kalmar län1924 – 1930 
027310Karta över ägor kallade Stensö, Stenshult, Norra och Södra Färgshult samt Åsen belägna å fastigheten Stenseryd 4:1 i Målilla socken av Kalmar län1933 
027311Karta över en del av fastigheten 1 3/8 mantal Stenseryd 4:1 uti Målilla socken, Kalmar län1935 – 1936 
027312Karta över alla ägorna till hemmanet 3/4 mtl krono Bondeby nr 2 litt C (Bondeby 2:1) jämte sju därifrån avsöndrade lägenheter i Stigtomta socken av Södermanlands län1925 
027313Karta över ägorna till indragna militiebostället 1/2 mtl Broby No 1 uti Åkers socken och härad av Södermanlands län1901 
027314Kartskiss över en del av Sävstaholms skog, kompletterad beträffande gränserna för det skogskomplex, som är avsett att förvärvas av Kronan1930 
027315Kronoparken Tullgarn Skifte 1 Jordbruksdomänerna Häggenäs nr 1 och 2 samt Tullgarn nr 2 Hölö socken och kommun Södermanlands län1957 
027316Karte öfver skogen och Hagmarken till Skogsvaktarebostället Elgstorp uti Krokeks socken, Lösings härad af Östergötlands län1886 
027317Karta över Block X Fröjel av Lojstaheds kronopark i Fröjel socken Södra häradet Gotlands län1922 
027318Karta öfver hemmanet Mälby uti Södermanland Rönö härad, Tystberga sn1876 
027319Utdrag af karta öfver inägorna till indragna f.d. mönsterskrifvarebostället 1 mtl Ede No 1 uti W. Wingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län1895 
027320Karta över skiftena I-VI av kronoparken Skogsholm sk. I beläget i Visby socken, Norra häradet, sk. II-VI å Visby stads område, Gotlands län1928 
027321Karta öfver indragna förra Kvartermästarbostället 1 mtl; Wälfva uti Törnevalla socken, Åkerbo härad1908 
027322Karta öfver VIte Blocket af Lösings häradsallmänning Kolmorden Krokek socken, Lösings härad och Östergötlands län1900 – 1903 
027323Skogskarta över kronodomänen 5 1/2 mtl. Räfsnäs n:r 1 uti Toresunds s:n, Selebo h:d, Södermanlands län1929 
027324Karta över Dannemora Norra Gruvallmänning i Films socken, Olands härad av Uppsala län1934 
027325Karta över Dannemora Västra Gruvallmänning i Films socken, Olands härad av Uppsala län1934 
027326Skogskarta över kronoparken Ridö uti Över-Enhörna socken, Selebo härad, Södermanlands län1929 
027327Karta över alla ägorna till kronohemmanet 5/8 mtl. Valsberga N:r 2 litt C R N R 2:1 uti Åkers socken och härad av Södermanlands län1925 
027328Karta över de inägolotter hörande till 2 mantal krona Gredby vilka för statsverkets räkning särskilt äro utarrenderade belägna uti Fors socken, Vester Rekarne härad och Södermanlands län1891 
027329Karta över Kronoegendomen Hanerik i Östra Ryds socken och Skärkinds härad av Östergötlands län1936 
027330Karta över Kronoegendomarna Stratomta nr 1 och Stratomta Norrgård nr 2 i Törnevalla socken och Åkerbo härad av Östergötlands län1936 
027331Kopia av Karta över ett område avsett att avstyckas från fastigheten Översättra 1:1 belägen å Österåkers kronopark i Österåkers socken, Stockholms län1932 – 1933 
027332Karta i två delar över kronoegendomen Åby 2:1 eller 1 mtl Åby nr 2 uti Trosa-Vagnhärads socken, Södermanlands län1933 
027333Karta över Kronoparken Solebo Skifte IV med därå belägna skogsbruk i Norra Vi socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
027334Karta över utmarken till Stora Kungsladugården uti Nikolai och Bergshammars socknar, Jönåkers härad, Södermanlands län 
027335Karta över Kronoparken Österås skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Svinhults socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
027336Karta över Kronoparken Bruzaholm med därå belägna skogsjordbruk Skifte Ii Hult socken Skifte III i Ingatorps socken inom Södra Vedbo härad av Jönköpings län1936 
027337Karta över Kronoparken Västra Ryd med därå belägna skogsjordbruk i Västra Ryds socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
027338Karta över Kronoparken Hässleby med därå belägna skogsjordbruk och Kronoegendomen Hässleby med Olovstorp i Hässleby socken och Mariannelunds köping inom Södra Vedbo härad av Jönköpings län1936 
027339Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheten Ullevi 1:1 eller 1 mantal Ullevi nr 1 i Nikolai socken, Södermanlands län1940 
027340Karta över ett område inom fastigheten 61/100 mtl Heby 1:3 litt Ab i Kjula socken, Södermanlands län1933 – 1934 
027341Kopia av Karta över område inom fastigheten 1/8 mtl. Hjortsberga 2:1 i Kjula socken, Södermanlands län1933 – 1934 
027342Karta över lägenheten Gäringstorpsskogen avsedd att avsöndras från oskiftad mark till 1/4 mtl. frälse Gärningstorp 1:1 och 1/4 mtl. skatte Gärningstorp 2:2 uti V. Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län1924 
027343Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheten Högbrunn 1:5 eller lägenheten Nystygan nr. 2. i Västra Vingåkers socken av Södermanlands län1933 
027344Kopia av Karta över lägenheten Nystugan Nr 1 avsedd att avsöndras från 1/4 mtl. Blacketorp Nr 1, lägenheten Nystugan Nr 2 avsedd att avsöndras från 1/4 mtl. Högbrunn Nr 1 samt lägenheten Nystugan Nr 3 avsedd att avsöndras från 1/2 mtl. litt. A Lyttersta 11923 
027345Karta över Kronoparken Lovö samt kronodomänerna Hogsta, Rörby, Barkarby, Norrby, Berga, Lunda, Söderby och Edeby uti Lovö s:n, Färentuna h:d av Stockholms län.1930 
027346Karta över Kronoparken Solebo Skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Norra Vi socken Ydre härad av Östergötlands län efter 1931 års skogsindelningskarta1936 
027347Karta över lägenheten Söderskogen avsedd att avsöndras från 3 mtl No 1 Säfstaholm med 1 mtl Stora Täppan No 1 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län 
027348Karta över lägenheten Romulamon avsedd att avsöndras från 4 mtl. Säfvesta 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län 
027349Karta över Kronoparken Solebo Skifte V med därå belägna skogsjordbruk i Norra Vi socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
027350Förslag till byggnadsplan för Hullaryds By i Lommaryds socken, Jönköpings län1957-04 
027351Kopia av Karta över alla ägorna till fastigheten Klinte 1:24 eller 31:144 mtl. Klinte nr 1. litt. Mca i Follingbo socken av Gotlands län1929 
027352Karta över Kronoparken Hessleby och Kronodomänen Hessleby i Hessleby socken, Södra Vedbo härad Jönköpings län1926 
027353Karta över skiftena III-V Ydrehammar av Kronoparken Norra Kvill skifte III i Svinhults socken och Ydre härad av östergötlands län skifte IV i Rumskulla samt skifte V i Södra Vi socken och Seveds härad av Kalmar län1933 
027354Karta över kronodomänen Målebo och skifte II av kronoparken Norra Kvill i Rumskulla socken, Sevede härad, Kalmar län1930 
027355Karta öfver hemmanet Italien uti Södermanland Åkers härad och Fogdö socken1841 
027356Karta över alla ägorna till kronohemmanet 5/8 mtl. Valsberga Nr 2 litt CR NR. 2:1 uti Åkers socken och härad av Södermanlands län1925 
027357Karta över arrendelotten Vinterhälla å Tullgarns kronoegendomar i Hölö socken av Södermanlands län1946 
027358Karta över Block IV av Gullbergs Kronopark omfattande hemmanen 1/2 mtl krono Djupsjö och 1/4 mtl krono Mörstorp uti Ljungs socken, Gullbergs härad, Östergötlands län1923 
027359Karta över V:te blocket av Gullbergs Kronopark omfattande 1 mtl krono Elmesbo och 1/4 mtl krono Halseboda uti Stjärnorps socken, Gullbergs härad, Östergötlands län 
027360Karta över fastigheten Upsala 1:9 eller 0,17 mtl Upsala nr 1 litt. Ab i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län1932 
027361Utdrag av karta över alla ägorna till hemmanet 3/4 mtl krono Bondeby nr 2 litt C (Bondeby 2:1) jämte sju därifrån avsöndrade lägenheter i Stigtomta socken av Södermanlands län1925 
027362Kronoparken Karlsby slifte IV Tjällmo socken och kommun Östergötlands län1961 
027365Skogskarta över Ribbingelunds kronodomän bl. I och kronopark bl. II i Kjula s:n, Öster Rekarne h:d av Södermanlands län1929 
027366Karta över Kronoparken Kolsundet i Toresunds socken och Selebo härad av Södermanlands län1934 
027367Karta öfver 1:sta blocket af Hvilsta skog tillhörande Eskilstuna stad Södermanlands län1908 
027368Karta över jordbruksdomänen 1 mtl Älgsjö nr 3 i Bjälbo socken och Göstrings härad av Östergötlands län1936 
027369Karta över Kronoparken Tyrsbo med därå belägna skogsjordbruk Skifte I och III i Nykils socken Skifte II i Ulrika socken inom Valkebo härad av Östergötlands län1936 
027370Karta över kronoparken Skogsholm med därå belägna skogsjordbruk Skifte III i Visby stad Skifte IV i Västerhejde socken Skifte V i Träkumla socken inom Gotlands södra härad av Gotlands län1936 
027371Karta över Kronoparken Skogsholm med därå belägna skogsjordbruk Skifte I i Visby stad Skifte II i Endre socken inom Gotlands norra härad av Gotlands län1936 
027372Kopia av karta över ett område benämnt Skirhult å Skeppsbol 1:1 i Österåkers socken, Stockholms län 
027373Karta över skiftet I av Kronoparken Norra Kvill Rumskulla socken, Sevede härad, Kalmar län 
027374Karta över skiftet I av Kronoparken Klövdala i Järeda socken, Aspelandshärad av Kalmar län 
027375Karta över ett område å Roma kloster 2:1 i Roma socken, Romaklosters kommun, Gotlands län1961 
027376Karta över fastigheten Nackebo 1:1 eller 1/8 mantal Nackebo nr 1 uti Östra Tollstads socken av Östergötlands län1936 – 1937 
027377Karta över skifte II av kronoparken Klövdala i Målilla socken, Aspelands härad av Kalmar län 
027378Karta över Kronoparken Lojstahed med därå belägna skogsjordbruk Skiftena IX-X i Hejde socken, Skiftena XI-XIII i Klinte socken, Skifte XIV i Fröjels socken, Skiftena XV-XVI i Levede socken, Skiftena XVII-XVIII i Gerums socken inom Gotlands södra härad1936 
027379Karta över Kronoparken Häftings Skifte 1 med därå belägna skogsjordbruk i Hangvars socken Gotlands norra härad av Gotlands län1936 
027380Karta över donations egendomen Grävsten i Bankekinds socken och härad av Östergötlands län 
027381Karta över Kronoegendomen Bråborgs Kungsgård i Dagsbergs socken och Lösings härad av Östergötlands län1936 
027382Karta över Kronoegendomarna Hemsjö Boställsgård och Frängsbo i Björsäters socken och Bankekinds härad av Östergötlands län1936 
027383Karta över kronoegendomarna Aska Mellangård nr 1 och Storgård nr 3 samt Övre Drättinge i Hägerstads socken och Kinda härad av Östergötlands län1936 
027384Kopia av Karta över område avsett att avstyckas från fastigheten Oppsätttra 1:1 å Österåkers kronopark i Österåkers socken, Stockholms län1932 
027385Kopia av Karta över område avsett att avstyckas från fastigheten Innevik1:1 å Österåkers kronopark i Österåkers socken, Stockholms län1932 
027386Kopia av Karta över del av fastigheterna Åby 1:1 och 2:1 å Österåkers kronopark i Österåkers socken, Stockholms län1932 
027387Kopia av Karta över tre områden belägna å fastigheterna Ytterby 3:1, Harmorby 1:1 och Skeppsbol 1:1 uti Österåkers socken, Stockholms län1934 
027388Karta över en del av fastigheterna Åby 1:1 och 1:2 å Österåkers socken, Stockholms län1932 
027389Karta över del av fastigheten Kungshamn 1:1 eller 15/16 m fl Kungshamn nr 1 uti Tunabergs socken, Södermanlands län1930 
027390Karta över Skifte I Stensryd av Kronoparken Stensryd i Målilla socken, Aspelands härad av Kalmar län1930 
027391Karta över Kronodomänen Köksmåla Misterhults socken, Tunaläns härad, Kalmar län1930 
027392Karta över Kronoparken Sika i Frötuna socken och Skeppslag av Stockholms län1931 
027393Kopia av Karta över ett område kallat Hedstugan beläget å ägorna till Sörby 3:1 eller Skogsparken Sörby nr 3 Tuna socken, Södermanlands län1936 
027394Sunnersta kronopark. Nivåkarta över föreslaget grustag.1928-10-01 
027395Karta över Kronoparken Rånäs i Almunge socken, Närdinghundra härad, Fasterna socken, Sjuhundra härad samt Gottröra och Husby-Långhundra socknar, Långhundra härad av Stockholms län1932 
027396Karta över Kronoparken Fjällveden Skifte I i Ripsa socken Skifte II i Råby-Rönö socken av Rönö härad inom Södermanlands län efter 1923 års skogsindelningskartor1934 
027397Karta över en del av fastigheten Långbro 1:1 eller 2 7/64 mtl Långbro nr 1 uti Tunabergs socken, Södermanlands län1930 
027398Karta över kronoegendomen Åby 2:1 2:dra delen19-- 
027399Kronoparken Viggesbo Viggesbo 2:1 Rumskulla socken, Kalmar län Vimmerby revir upprättad med stöd av fotokarta1963 
027400Karta över ägorna till indragna militiebostället 3/4 mtl Vida No 1 uti Bergshammars sochen Jönåkers hd och Södermanlands län1903 
027401Karta övfer rågångarne omkring hemmanet Wida samt öfver den så kallade Blacksta & Wida Jagbacke Södermanland Jönåkers härad Jönåkers Hd och Berghammar Sn. Upprättad vid uppgåendet af Rågångarne och delning af Jagbacken1847 
027402Skogskarta över 1/2 mtl. Bälleberg, 1/4 mtl Tackebo och Björnö utjord (Dansby litt C) utgörande Block 1, skifte IV-VII av Bona Kronopark uti Västra Ny socken, Aska härad, Östergötlands län 
027403Karta över kronoparken Kungs Starby i S:ct Pers s:n, Dals h:d av Östergötlands län 
027404Skogskarta över Block II av Karlsby kronopark uti Kristbergs socken, Bobergs härad, östergötlands län 
027405Skogskarta över 1/2 mtl frälse Fläda eller Block I, skifte I-III av Bona kronopark uti Västra Ny socken, Aska härad, Östergötlands län 
027406Karta över kronoparken Omberg södra delen uti Västra Tollstad S:n, Lysings h:d, Östergötlands län 
027407Kopia av karta över ett område beläget på fastigheten Vestöö 1:1 i Halls socken, Gotlands län 
027408Karta över Kronoegendomen Kolstad inom Mjölby stad av Östergötlands län1936 
027409Karta öfver block V af Östkinds häradsallmänning Kolmorden i Qvarsebo socken, Östergötlands län 
027410Karta över Kronoparken Vägstorp med därå belägna skogsjordbruk Skifte I i Östra Tollstads socken och Vifolka härad Skifte II i Gammalkils socken och Valkebo härad samt Kronoegendomen Vägstorp i Östra Tollstads socken och Vifolka härad av Östergötlands län1936 
027411Karta över block I av kronoparken Klövdala i Järeda socken, Aspelands härad av Kalmar län1925 
027412Karta över alla ägorna til indragna förra Kornettbostället Ekeby uti Ekeby socken Göstrings härad och Östergötlands län1907Kartan i behov av konservering 
027413Karta öfver alla ägorna till indragna förra Korpralbostället 1 mtl Tägneby Norrgård litt C Västra Tollstads socken, Lysings härad och Östergötlands län1907Kartan i behov av konservering 
027414Utdrag af Kartan öfver Kongsbro Öfverste Boställes m. fl. Hemmans Fiskvatten uti sjön Roxen i Östergötland Gullbergs härad, Wreta kloster sn1848Kartan i behov av konservering 
027415Karta öfver indragna förra Hofsmedsbostället 1 mtl Stora Holma uti Tjälmo socken, Finspånga läns härad och Östergötlands län1907Kartan i behov av konservering 
027416Karta öfver alla ägorna till indragna förra Häradshöfdingebostället 1 mantal Ånestad Nris 2 och 3 uti S:ct Lars socken, Hanekinds härad och Östergötlands län1908 
027417Afvägningsprofil öfver Björnmossen å Folkströms kronopark i Finspongs revir1897 
027418Karta över kronohemmanet 1/4 mtl Malmberga 1:1 uti Västermo socken, Väster Rekarne härad och Södermanlands län1928 
027419Karta över lägenheten Sandvik No 1 avsedd att avsöndras från Säfstaby Nris 1-4 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län 
027420Karta över Kronoparken Repperda skifte VI med därå belägna skogsjordbruk i Riseda socken och Östra härad av Jönköpings län1936 
027421Karta över Kronoparken Österås skifte IV med därå belägna skogsjordbruk i Ingatorps socken och Södra Vedbo härad av Jönköpings län1936 
027422Karta över Kronoparken Bruzaholm med därå belägna skogsjordbruk Skifte II i Edshults socken Skifte IV i Ingatorps socken inom Södra Vedbo härad av Jönköpings län1936 
027423Karta över Kronoparken Solebo skifte I med därå belägna skogsjordbruk i Norra Vi Socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
027424Karta över lägenheten Sandvik No 2 avsedd att avsöndras från 4 mtl Säfvesta 1:2, 2:1, 3:1 och 4:1 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län 
027425Karta över Kronoparken Österås Skifte III med därå belägna skogsjordbruk i Svinhults socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
027426Karta över Kronoparken Gullberg skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Ljungs socken och Gullbergs härad av Östergötlands län1936 
027427Karta över Kronoparken Gullberg Skifte I med därå belägna skogsjordbruk i Ljungs socken och Gullbergs härad av Östergötlands län1936 
027428Karta över Kronoparken Gullberg Skifte VI i Hällestads socken och Finspånga läns härad Skifte VII i Stjärnorps socken och Gullbergs härad av Östergötlands län1936 
027429Karta över Kronoparken Gullberg Skifte IV med därå belägna skogsjordbruk i Ljungs socken och Gullberg härad av Östergötlands län1936 
027430Karta över lägenheten Bromshult avsedd att avsöndras från 4 mantal Säfvesta 1:1; 2:1, 3:1 och 4:1 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län 
027431Karta i två delar över alla ägorna till Kungshamn 1:1 eller 15/16 mtl Kungshamn nr 1 uti Tunabergs socken, Södermanlands län1931 
027432Karta över inägorna samt yttergränserna omkring utägorna till indragna militiebostället 1/2 mtl Hullaryd Skattegård N:o 4 uti Lommaryds socken, Norra Vedbo härad och Jönköpings län1918 
027433Karta öfver Norra Blocket af Österåkers Kronopark Österåkers s:n, Åkers sklg, Stockholms l:n.1905 
027434Karta till landtbr. ingeniör A. Carlqvists förslag till dikning af Björnmossen å Folkströms kr:park.18-- 
027435Karta över Hullaryd Fyrverkaregård 1:1 eller 3/4 mtl Hullaryd Fyrverkaregård litt A i Lommaryds socken av Jönköpings län1930 
027436Karta öfver alla ägorna till indragna Militiebostället 1/4 mantal Nr 2 Stora Tidö uti Hammarby socken, Ö. Rekarne härad och Södermanlands län1894 
027437Karta över kronoparken Haddebo Skifte IV med därå beläget skogsjordbruk i Bo socken, Sköllersta härad Örebro län1936 
027438Karta över kronoparken Repperda skiftena I-IV med därå belägna skogsjordbruk i Alseda socken och Östra härad av Jönköpings län1936 
027439Karta över skiftena I och II av kronoparken Riksten uti Botkyrka och Huddinge socknar Svartlösa härad Stockholms län1930 
027440Karta över rågångarne omkring kronoängen Hägran N:o 1 uti Öja socken, Väster Rekarne härad och Södermanlands län1915 
027441Karta i två delar över till försäljning föreslagna områden vid Kungsgården Sundbyholm med underlydande uti Sundby socken, Öster Rekarne härad och Södermanlands län1924 
027442Karta över lägenheten Grindstugskogen avsedd att avsöndras från 3 mtl No 1 Säfstaholm med 1 mtl. Stora Täppan No 1 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län 
027443Karta öfver lotterna Nris 1-18 af Hellestads Bergslags f.d. Nerikes allmänning uti Boo socken af Örebro län tillhörande Folkströms kronopark1897 
027444Karta över indragna fänriksbostället 3/4 mtl. 1:1 Dahl och indragna militiebostället ½ mtl. 1:1 Olofstorp uti V. Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län1922 
027445Karta över kronoparken Solebo med därå belägna skogsjordbruk Skifte III i Norra Vi socken Skiftena VI och VII i Svinhults socken inom Ydre härad av Östergötlands län1936 
027446Karta över Krd. Vitsjö i Estuna socken, Lyhundra härad av Stockholms län1932 
027447Karta över Ryda Kungsgård Nysätra s:n, Lagunda h:d Upsala län1932 
027448Karta över Östhammars stadsskog uti Stockholms län1922 
027449Karta över kronodomänen Väringsö jämte nationalparken Ängsö i Länna socken, Frötuna och Länna skeppslag av Stockholms län1931 
027450Skogskarta över Solebo Krp-sk. I N:a Vi s:n, Ydre h:d, Ögl:s län1931 
027451Karta över Solebo Krp-Sk - II N:a Vi s:n, Ydre härad, Ögl:s län1931 
027452Karta över Kronoparken Solebo Sk-III Norra Vi socken, Ydre härad Östergötlands län 
027453Karta över rågångarna omkring Kronotorpet Mog nr 1 (Moga 1:1) och skogstrakten Sandstugan nr 2 (Sandstugan 2:1) uti Tunabergs socken, Södermanlands län1928 
027454Karta å Åby med Grindtorp å Kronoparken i Österåkers s:n, Åkers sk-lg Stockholms län1900 
027455Sammandragskarta öfver Folkströms Kronopark uti Hellestads s:n Östergötlands län och Bo s:n Örebro län1896 – 1897 
027456Karta över Kronoegendomarna Björkö och Kungsbro i Vreta Klosters socken och Gullbergs härad av Östergötlands län1936 
027457Karta över Kronoparken Gullberg skifte IX med därå belägna skogsjordbruk i Stjärnarps socken och Gullbergs härad av Östergötlands län1936 
027458Skogskarta över utmarken till kronodomänen 1 mtl. Kumla n:r 2 uti Härads s:n, Åkers h:d Södermanlands län1929 
027459Karta över Kronodomänen Bölnarp uti Krisbergs socken, Bobergs härad av Östergötlands län upprättad år 1909. Betesområde.1909 
027460Karta över över inägorna till ½ mtl. Anderbäck Nr.1 = (1:1) uti Tuna socken, Jönåkers härad och Södermanlands län1925 
027461Karta över Kronoparken Rejmyre Skifte I med därå belägna skogsjordbruk i Skedevi socken och Finspångaläns härad av Östergötlands län1936 
027462Karta över Block III av Kronoparken Folkströmmen Bo sn Sköllersta härad av Örebro län1924 
027463Karta över kronodomänen Kroberga uti Ärila s:n, Österrekarne h:d, av Södermanlands län,1929 
027464Karta över Kronoparken Solebo sk.V.VI och VII Svinhults, Ydre härad Östergötlands län1931 
027465Karta över kronoparken Solebo Sk. IV Norra Vi socken, Ydre härad Östergötlands län 
027466Karta över Kronoparken Gullberg Skifte X med därå belägna skogsjordbruk i Stjärnorps socken och Gullbergs härad av Östergötlands län1936 
027467Karta över Kronoparken Gullberg Skifte VIII med därå belägna skogsjordbruk i Stjärnorps socken och Gullbergs härad av Östergötlands län1936 
027468Karta över Kronoparken Vägstorp Skifte III med därå belägna skogsjordbruk i Västra Hargs socken och Vifolka härad av Östergötlands län1936 
027469Karta över Kronoparken Gullberg med därå belägna skogsjordbruk Skifte III i Ljungs socken och Gullbergs härad Skifte V i Tjällmo socken och Finspånga läns härad av Östergötlands län1936 
027470Utdrag av karta över alla ägorna till 1 mtl Rösten No I uti Grebo socken, Bankekinds härad och Östergötlands län 
027471Karta över Kronoparken Västra Ryd Västra Ryd socken, Ydre härad Östergötlands län 
027472Utdrag av karta över alla ägorna till kronodomänen 1/2 mtl N:o 1 Hundkärr uti Nykils socken, Valkebo härad Östergötlands län 
027473Karta över alla ägorna till Kronohemmanet Nris 1-3 Trössla uti Vagnhärads socken, Hölebo härad och Södermanlands län1897 
027474Karta över Block 1 av kronoparken Hultema i Tjällmo socken, Finspånga läns härad Östergötlands län1924 
027475Karta över förra landsfiskalsbostället 1 mantal Ryckelsby n:r 2 i Ekeby socken, Göstrings härad, Östergötlands län1921 
027476Karta över Kronoegendomen Långanäs och Kronoparken Ryningsholm Skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Höreda socken och Södra Vedbo härad av Jönköpings län1936 
027477Skogsindelningskarta för utmarken till Kungs-Norrby kungsgården uti Brunneby socken, Bobergs härad Östergötlands län1907 
027478Karta över inägorna samt yttergränserna omkring utägorna till indragna militiebostället ½ mtl Hullaryd Skattegård N:o 4 uti Lommaryds socken, Norra Vedbo härad och Jönköpings län;1918 
027479Karta öfver Singö Gård i Kronoparken i Österåkers s:n, Åkers skgl Stockholms län1901 
027480Karta öfver Kongl Majy och Kronans ägor i Elingheims myr uti Gotlands Norra härad upprättad vid ägoutbyten och rågångsrätning år 18811881 
027481Karta öfver kronolänsmansbostället Östersjö uti Snaflunda s:n Sundbo h:d af Örebro län1910 
027482Karta över Kronoparken Sävstaholm med därå belägna skogsjordbruk i Västra Vingåkers socken och Oppunda härad av Södermanlands län1936 
027483Karta över Kronoparken Rejmyre Skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Skedevi socken och Fingspånga läns härad av Östergötlands län1936 
027484Karta öfver alla ägorne till hemmanet Roltorp beläget uti Schedevi Socken Risinge Tingslag af Östergötlands län 
027485Karta öfver 2dra Blocket af Hvilstaskogen tillhörande Eskilstuna stad i Klosters s:n, Öster Rekarne h:d och Södermanlands län1910 – 1911 
027486Utdrag av Karta över ägorna till indragna militiebostället 1 mtl Björka No 1 uti Stigtomta socken, Jönåkers härad och Södermanlands län1922 
027487Karta över Väringsö kronodomän uti Länna socken, Frötuna och Länna skeppslag av Stockholms län 
027488Karta över del av fastigheten Kungshamn 1:1 eller 13/16 mtl. Kungshamn nr 1 uti Tunabergs socken, Södermanlands län1930 
027489Karta i två delar över alla ägorna till Kungshamn 1:1 eller 15/16 mtl. Kungshamn nr 1 uti Tunabergs socken, Södermanlands län1931 
027490Karta över Block II av Rådmansö Kungsgård uti Rådmansö socken, Frötuna och Länna skeppslag av Stockholms län1924 – 1925 
027491Karta över Skifte I av Kronodomänen Rådmansö kungsgård i Rådmansö s:n, Frötuna o Länna sk:g av Stockholms län1931 
027492Karta över block I av Gullbergs kronopark omfattande hemmanet 1/2 mtl krono Magdesjö n:r 1 och 2 uti Ljungs socken, Gullbergs härad, Östergötlands län1923 
027493Kronoparken Karlsby Skifte I Godegårds socken och kommun Skifte VII Kristbergs socken, Borensberg kommun Östergötlands län1961 
027494Kronoparken Karlsby Skifte V Kristbergs socken, Borensbergs kommun Östergötlands län1961 
027495Karta över Kronoparken Rejmyre Skifte III med därå belägna skogsjordbruk i Skedevi socken och Finspånga läns härad av Östergötlands län1936 
027496Karta över Ista blocket av Västerviks stads skog inom Västerviks stadsförsamling, Kalmar län, upprättad vid skogsdelning1927 
027497Karta över Kronoparken Haddebo Skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Svennevads socken och Skällerstad härad av Örebro län1936 
027498Karta över Block II av Gullbergs kronopark omfattande 1 mtl Perstorp, 1/2 mtl Klasbäck 3/4 mtl Sibborp och 1/4 mtl Grönkulla samtliga krono i Ljungs socken Gullbergs härad och Östergötlands län1925 
027499Karta över alla inägorna till indr. länsmansbostället 1 1/3 mtl no 1 Berga och indr. mönsterskrivarebostället 1/2 mtl no 1 Öflingeby båda uti Tumbo socken, Wester Rekarne härad och Södermanlans län1922 
027500Karta öfver alla egorna till länsmansbostället Berga uti Tumbo socken Wester Rekarne härad och Södermanlands län1878 
027501Karta över Kronodomänen Stora Kungsladugården i Berghammars och S:t Nikolai socknar, Jönåkers härad av Södermanlands län1933 
027502Karta över skogsskiftet till kronohemmanet 1/2 mtl Anderbäck Nr. 1 uti Tuna socken, Jönåkers härad, Södermanlands län1927 
027504Skogskarta över utmarken till kronodomänen Kungsberg uti Fogdö s:n, Åkers h:d, Södermanlands län1929 
027505Skogskarta över Ribbingelunds kronodomän, Bl. I, och kronopark Bl. II, i Kjula s:n, Öster Rekarne h:d, Södermanlands län1929 
027506Karta över Kronoparken Österås Sk. IV Ingatorps s:n, Södra Vedbo h:d Jönköpings län 
027507Karta över Kronoparken Österås Sk. II Svinhults s:n, Ydre häradÖstergötlands län 
027508Karta över ett område Stenkullen beläget å fastigheten Prästtomta 1:3 eller 1/4 mtl Prästtomta nr 1 i Ljungs socken av Östergötlands län1931 
027509Karta över block IX av Åkers Styckebruks rekognitionsskog uti Ärila s:n, Öterrekarne h:d och Södermanlands län1930 
027510Karta del II över Kronoparken Fjällveden uti Lids socken, Rönö härad av Södermanlands län1923 
027511Utdrag av karta över alla ägorna till Hassla by uti Vallentuna socken, Vallentuna härad av Stockholms län1918-1919 
027512Karta över lägenheten Myngenskogen Nr 1 avsedd att avsöndras från 4 mtl. Nris 1-4 Säfvesta uti V. Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län1923 
027513Karta över lägenheten Remsnidaretorpskogen avsedd att avsöndras från samf. mark till 3 mtl. Säfstaholm Nr 1 med 1 mtl. Stora Täppan Nr 1 i Västra Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län1923 
027514Karta över lägenheten Bromsängen avsedd att avsöndras från ½ mtl. N:o 1 litt. A och ½ mtl. No 1 litt B Lyttersta 1:2 och 1:3 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län1923 
027515Karta över lägenheten Norra Grindstugan avsedd att avsöndras från ½ mtl. 1:2 litt. A och ½ mtl. 1:3 litt B Solberga i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län.1923 
027516Karta över lägenheten Myngenskogen Nr 2 avsedd att avsöndras från 4 mtl. N:ris 1-4 Säfvesta uti V. Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län1923 
027517Karta över lägenheten Dammens skog avsedd att från Frälsetorpet Dammen No 1 i V. Vingåkers socken, Oppunda härad och Södermanlands län1923 
027518Karta över lägenheten Karstorpsskogen avsedd att avsöndras från 1/4 mantal Karstorp 1:1 uti V. Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län.1924 
027519Karta över lägenheterna Ullevi Skog Nr 1 avsedd att avsöndras från 1/8 mtl. Ullevi Nr 1 och Ullevi Skog Nr 2 avsedd att avsöndras från 4 mtl. Säfvesta 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1 uti V. Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanlands län1923 
027520Karta över Block XII av Åkers Styckebruks rekognitionsskog uti Gåsinge s:n, Daga h:d och Södermanlands län.1930 
027521Karta över Stenkullen ett område beläget å Prästtomta 1:2 eller 3/4 mtl. Prästtomta nr 1 uti Ljungs socken och Östergötlands län1931 
027522Karta över ett område beläget å fastigheten Kungs Norrby 1:1 i Brunneby socken av Östergötlands län1936 – 1937 
027523Kopia av karta över lägenheten Stensholm belägen å fastigheterna Råbyhed 1:1, 2:1 och 3:1 (Kronoparken Råbyhed nr 1-3) i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län1937 
027524Karta över Öna ett område beläget å Magdesjö 1:1 eller ½ mtl Magdesjö nr. 1 uti Ljungs socken och Östergötlands län1931 
027525Karta över fastigheten 1/4 mtl Tiggesbo nr 1, 1:1, i Gammalkils socken, Valkebo härad, Östergötlands län1937 
027526Karta över Skifte II (Kallersebo och Åkebo) av Kronoparken Stensryd i Målilla socken, Aspelands härad av Kalmar län1930 
027527Karta över Kronodomänen Tillingeby i Målilla socken och Aspelands härad av Kalmar län1930 
027528Karta över Kronodomänen Vånghult Tuna socken, Tunaläns härad, Kalmar län1930 
027529Karta över utmarken till Kronodomänen Åkerö i Mörlunda socken, Aspelands härad av Kalmar län 
027530Karta över kronoparken Sörby i Berghammars, S:t Nikolai, Stigtomta och Tuna s:r Jönåkers härad av Södermanlands län1933 
027531Karta över Block Ia och Ib Åkers Styckebruks Rekognitionsskog uti resp. Åkers och Länna socknar Åkers h:d och Södermanlands län1912 
027532Karta över Block II av Åkers styckebruks rekognitionsskog uti Länna s:n, Åkers h:d och Södermanlands län1930 
027533Karta över Block III av Åkers styckebruks rekognitionsskog uti Åkers s:n, Åkers h:d och Södermanlands län.1930 
027535Karta över Block IV av Åkers styckebruks rekognitionsskog uti Åkers s:n, Åkers h:d och Södermanlands län1930 
027536Karta över Block V av Åkers Styckebruks rekognitionsskog uti Åkers s:n, Åkers h:d och Södermanlands län1930 
027537Karta över Block VI av Åkers Styckebruks rekognitionsskog uti Åkers s:n, Åkers h:d och Södermanlands län1930 
027538Karta över Block VII av Åkers Styckebruks rekognitionsskog uti Åkers s:n, Åkers h:d och Södermanlands län1930 
027539Karta över Kronoparken Tunaberg skiftena VI-VII i Tunabergs socken och Jönåkers härad av Södermanlands län1934 
027540Karta över skiftena I-VII. Block I av kronoparken Sörby uti Stigtomta, Tuna och Nicolai socknar, Jönåkers h:d av Södermanlands län1923 
027541Karta över IV:e blocket av Tuna Bergslags allmänning omfattande f.d. rekognotionshemmanet 15/16 mantal krono Kungshamns n:r 1 samt båtmanstorpet Ytterbostugan, Skarastugan och Åkvik uti Tunabergs socken, Jönåkers härad och Södermanlands län 
027542Karta över ägorna till kronohemmanet 1/20 mtl Brink 1:4 uti Stigtomta socken, Jönåkers härad och Södermanlands län1912 
027543Karta över Block VII av Karlsby kronopark eller ½mtl. Åå, delar av Vestermåsa, Skallebol och Öfverkulla i Tjällmo s:n Finsponga läns h:d Östergötlands län1921 
027544Utdrag av Karta över rågångarna omkring Ytterbostugan nr 1 en skogstrakt, (Ytterbostugan 1:1) uti Tunabergs socken, Södermanlands län1926 
027545Karta över kronotorpet Skarastugan nr 1 uti Tunabergs socken, Södermanlands län1926 
027546II:a blocket av Tuna bergslags allmänning omfattande 2 7/64 mtl. krono Långbro n:r 1 f.d. soldattorpen Aspedalen och Moga f.d. soldattorpet Sandstugans skogsskifte samt f.d. båtmanstorpen Norra och Södra Löshälla uti Tunabergs socken, Jönåkers härad, Söde1922 
027547Karta över 1:a blocket av Tuna bergslags allmänning omfattande 7/16 mtl krono Hjelkhyttan n:r 2 och f.d. båtmanstorpen V:a och Ö:a Damändan uti Tuna socken, Jönåkers härad, Södrmanlands län1880 
027548Karta över Block VIIIa och VIIIb av Åkers styckebruks rekognitionsskog uti resp. Barva och Ärila socknar, Österrekarne härad och Södermanlands län.1930 
027549Utdrag av karta över ett område beläget å fastigheten 61/100 mtl Heby 13 litt. Ab i Kjula socken av Södermanlands län; upprättad vid avstyckning1933 – 1934 
027550Karta över Kronoparken Omberg med därå belägna skogsjordbruk Skifte I i Rogslösa socken Skifte II i Väversunda socken inom Dals härad av Östergötlands län1936 
027551Karta över Kronoparken Folkströmmen Skifte I med därå belägna skogsjordbruk i Bo socken och Sköllersta härad av Örebro län1936 
027552Karta över Block III av Gullbergs Kronopark omfattande 32/100 mtl krono Bohyttan litt. B. och Lilla Bäckfallet uti Tjällmo socken, Finspångs härad samt 1 mtl. Presttomta litt. A och B uti Ljungs socken, Gullbergs härad Östergötlands län1923 
027553Karta över rågångarna omkring 1/2 mtl. Juresta n:r 4 litt. D uti Floda socken, Oppunda härad av Södermanlands län1923 
027554Karta över två områden belägna å fastigheten Långbro 1:1 eller 2 7/64 mtl Långbro nr 1 uti Tunabergs socken, Södermanlands län1931 
027555Kopia Karta över alla ägorna till 1/8 mtl Hjortsberga 2:1 i Kjula socken, Södermanlands län1933 – 1934 
027556Utdrag ur karta öfver alla ägorna till Bärbo skifteslag uti Bärbo socken, Jönåkers härad af Södermanlands län1920 – 1922 
027557Karta över ägorna till indragna militiebostället 1 mtl. Björka No 1 uti Stigtomta socken, Jönåkers härad och Södermanlands län 
027558Karta över kronoegendomen Danderyds f.d. krog uti Danderyds socken och skeppslag av Stockholms län1903 
027559Karta över Kronoegendomarna Bleckenstad och Ekeby i Ekeby socken och Göstrings härad av Östergötlands län1936 
027560Karta över kronoparken och kronoegendomen Bogesund i Östra Ryds socken av Stockholms län1948 – 1949 
027561Kopia av karta över ett område å Åby 2:1 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanlands län1950 
027562Karta över kronoparken Kungs Norrby med därå belägna skogsjordbruk samt kronoegendomen Kungs Norrby Kungsgård i Brunneby socken och Bobergs härad av Östergötlands län1936 
027563Karta öfver utmarken till Ärkebiskopshemmanen Fiby, Jobsbo, Karebo, Kånkebo, Kvarnberg och Gammelängen Vänge s:n, Ulleråkers h:d, Uppsala län 
027564Karta öfver 1sta blocket Ramningshults kronopark uti Stafby sn, Olands härad och Upsala län1894 
027565Karta öfver IIIdje Blocket af Lösings häradsallmänning Kolmorden i Krokek socken, Lösings härad af Östergötlands län1900 – 1903 
027566Utdrag av Karta över Hullaryd Fyrverkaregård 1:1 eller 3/4 mtl. Hullaryds Fyrkaregård litt. A i Lommaryds s:n av Jönköpings län1930 
027567Karta öfver rågången emellan säteriegendomen Säfstaholm uti Wästra Wingåkers Socken å ena, säterierna Bäckershof och Barksäter uti Östra Wingåkers samt hemmanen Fräntorp och Gäringsnäs uti Wästra Wingåkers Socken å andra sidan, af Oppunda härad och Söderm1839 
027594Karta över Kronodomän Stora Benhamra i Vada, Vallentuna härad av Stockholms län1931 
027595Karta över Kronodomänen Dagöholm i Lerbo socken och Oppunda härad av Södermanlands län1934 
027596Karta över Sjuenda kronopark Skifte IV - VI i Över- och Ytterjärna socknar, Öknebo härad, Stockholms län.1930 
027597Karta över Sjuenda kronopark Skifte I uti Turinge socken, Öknebo härad, Stockholms län.1930 
027598Karta öfver 1sta Blocket af Lösings häradsallmänning Kolmorden i Krokek socken, Lösings härad och Östergötlands län1900 – 1903 
027599Karta över en från 1 3/4 mtl. Ålhult N:o. 2. avsöndrad skogslägenhet benämnd Rå och Rörskogen uti Södra Vi Socken och Sevede Härad av Kalmar län.1931 – 1932 
027600Karta över kronoparken Lockebo samt Kronodomänerna Ödhult och Upsala i Målilla socken, Aspelands härad, Kalmar län.1930 
027601Karta över Skifte I, Rå- och Rörskogen av Kronoparken Ålhult i Södra Vi socken, Sevede härad av Kalmar län1933 
027602Karta över Bl. I av Kronoparken Djurstorp uti Vimmerby s:n, Sevede h:d av Kalmar län1928 
027603Karta över kronoparken Flathult i Gårdveda socken, Aspelands härad, Kalmar län1930 
027604Karta över kronodomänen Kloster Vena socken, Sevede härad, Kalmar län1930 
027605Karta över Skifte av kronoparken Riksten uti Västerhaninge socken, Sotholms härad, Stockholms län1930 
027606Karta över Sjuenda kronopark Skifte III uti Vårdinge socken, Öknebo härad Stockholms län1930 
027607Karta över kronodomänen Broby n:r 1 i Åkers socken, och härad av Södermanlands län1924 
027608Karta över Block I och II av Kronoparken Hugelsta Block I i f.d. Klosters s:n, Eskilstuna stads område, Block II i Kjula s:n, Österrekarne h:d, av Södermanlands län,1929 
027609Karta över vissa områden belägna å 1 mantal Regnemyra nr 1,1:1, i Skedevids socken av Östergötlands län1935 
027610Skogskarta över utmarken till kronodomänen 2 mtl. Rosöga n:ris 1 o 2 uti Härads s:n, Åkers h:d, Södermanlands län1929 
027611Kronoegendomen Hultarp nr 1 Skärstads socken och kommun Jöänköpings län1959 
027612Karta utvisande läget å statsverket till inköp hembjudna delar av Tryfalls f.d. allmänning i förhållande till Gullbergs kronopark.19-- 
027613Kronoparken Härstad Jordbruksdomänerna Härstad nr 8 Härstad Storegård nr 5 och Härstad Skattegård nr 71959 
027614Karta över Kronoparken Malgeryd Malexander socken, Ydre h:d Östergötlands län 
027615Karta över Kronoparken Perstorp med därå belägna skogsjordbruk i Skedevi socken och Finspånga läns härad av Östergötlands län1936 
027616Karta över Kronoparken Österås Skifte I med därå belägna skogsjordbruk i Svinhults socken och Ydre härad av Östergötlands län1936 
027617Karta över Kronoegendomen Roma Klosters Kungsgård i Roma socken och Gotlands län1936 
027618Kopia av karta över ett område beläget på fastigheten Stenstugu 1:20 eller 75/512 mantal Stenstugu nr 1 litt. Bb1b uti Hejde socken och Gotlands län; upprättad vid avstyckning med gränsbestämning1937 
027619Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheten Stenstugu 1:16 eller 113/512 mantal vid avstyckning år 19371937 
027620Karta över block I av Rådmansö kungsgård uti Rådmansö socken, Frötuna och Länna skeppslag av Stockholms län1924 – 1925 
027621Karta över Block XI av Åkers Styckebruks Rekognitionsskog uti Gåsinge s:n, Daga h:d och Södermanlands län.1930 
027622Karta öfver ägorne till torpet Älingstugan beläget uti Södermanland, Oppunda Härad och W Wingåkers Socken1840 
027623Karta över Kronoegendom Stuverum i Lofta socken och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
027624Stora Kungsladugårdens dikningsföretag av år 1959 i Nyköpings stad av Södermanlands län1959 
027625Karta över f.d. hospitalshemmanet ½ mantal Stavlösa nr 3 uti Orlunda socken, Aska härad Östergötlands län 
027626Kronoparken Karlsby Skifte II Godegårds socken och kommun Östergötlands län1961 
027627Karta över IIdra blocket Vte skiftet av Västerviks stads skog inom Västerviks stadsförsamling, Kalmar län1927 
027628Skogskarta över utmarken till Gripsholms kronodomän uti Kärnbo s:n, Selebo h:d, Södermanlands län1929 
027629Karta över Block X av Åkers Styckebruks Rekognitionsskog uti Taxinge s:n, Selebo h:d och Södermanlands län1930 
027630Skogskarta över Block III av kronoparken Hugelsta i Stenkvista s:n, Österrekarne h:d Södermanlands län,1929 
027631Skogskarta över kronodomänen 2 mtl. Björkeby n:ris 1 och 2 jämte kronolägenheten Gränsen och en del av kronolägenheten Åbykvarn uti Toresunds s:n, Selebo h:d, Södermanlands län1929 
027632Karta över III blocket av Västerviks stads skogs Mommehål uti Törnsfalls socken, S:a Tjusts härad av Kalmar län1927 
027633Karta över Kronodomänen Önnersta i Stigtomta soken och Jönåkers härad av Södermanlands län1934 
027634Karta över jordbruksdomänen Häradsskär i Gryts socken och Hammarkinds härad av Östergötlands län1936 
027635Karta över Kronoegendomen Bondesätter i Risinge socken och Finspånga läns härad av Östergötlands län1936 
027636Skogskarta över utmarken till kronoskogvaktarebostället 1/4 mtl. krono Älgstorp uti Krokeks s:n, Lösings h:d, Östergötlands län,1927 
027637Kronoegendomen Botilstorp nr 4 Adelövs socken, Linderås kommun Jönköpings län1961 
027638Kronoparken Härstad Jordbruksdomänerna Härstad nr 8 Härstad Storegård nr 5 och Härstad Skattegård nr 7 Lommaryds socken, Hullaryds kommun Jönköpings län1959 
027639Kronoparken Vägstorp Skifte I Östra Tollstads socken, Vifolka kommun Skifte II Gammalkils socken, Södra Valkebo kommun Östergötlands län1962 
027640Kronoegendomen Västerlösa Kornettegård Västerlösa socken, Norra Valkebo Östergötlands län1962 
027641Kronoparken Kungs-Starby S:t Pers socken, Vadstena stad Östergötlands län1961 
027642Kopia av Karta över lägenheten Gustafsberg å ägorna till fastigheten 1 mtl. Ideshult 1:1 uti Hjorteds socken av Kalmar län1935 – 1938 
027643Kopia av Karta över lägenheten Spjuthult å ägorna till 1 mtl. Rumhult 1:1 uti Hjorteds socken av Kalmar län1935 – 1938 
027644Karta över inägorna samt yttergränserna omkring utmarken till förra Löjtnantsbostället 1/4 mtl. Stora Brogård No 1 i Bäxheda socken, östra härad av Jönköpings län 
027645Karta över Kronoegendomen Högtomta i Ukna och Norra Tjusts härad av Kalmar län1936 
027646Kopia av Karta över lägenheten Brotorpet å ägorna till 2 mtl. Larum 1:1 uti Dalhems socken av Kalmar län1935 – 1938 
027647Karta över Kronoparken Häftings Skifte II med därå belägna skogsjordbruk i Halls socken och Gotlands norra härad av Gotlands län1936 
027650Karta över Kronoparken Björkome i Lummelunda socken och Gotlands norra härad av Gotlands län efter 1927 års skogsindelningskarta1936 
027651Karta över Jordbruksdomänerna Asundsholme nr 1 och Mejgo nr 1 i Slite köping och Gotlands norra härad av Gotlands län1936 
027652Karta över alla ägorna till Kronohemmanet 2 mtl Hallsta uti Vagnhärads socken och Hölebo härad Södermanlands län1897c 
027653Karta över alla ägorna till Kronohemmanet 2 mtl Hallsta uti Vagnhärads socken och Hölebo härad Södermanlands län1897 
027654Karta över f.d. länsmansbostället 3/4 mtl. Herrestad No 10 till Herrestad socken, Dals härad, Östergötlands län18-- 
027655[Kopia av] Karta över alla ägorna till Linköpings 3dje jordskifte uti St Lars församling av Linköpings stad och Östergötlands län1915 
027656Karta öfver skogen till Borgmästare-Bostället Svansta uti Södermanland18-- 
027657Förslag till täckdikning vid Tyska eller Lilla Kungsladugården uti Nikolai socken Jönåkers härad af Södermanlands län1901 
027658Karta över Kronoparken Österås sk.III Svinhult socken, Ydre härad Östergötlands län 
027659Karta över Kronoparken Bestorp Sunds socken Ydre härad Östergötlands län 
027660Karta över Kronoparken Österås sk.I Svinhults socken, Ydre härad Östergötlands län 
027661Karta över rågångarne omkring kronotorpet Hägranstorp med Nytorp N:o 1 uti Lista socken, Väster Rekarne härad och Södermanlands län; För rågångsreglering och ägostyckning upprättad med ledning av 1899 års karta över Hägran m.m.1915 
027662Karta över alla ägorna till 1 mtl. Tifts Rättaregård uti Kärna socken, Hanekinds härad Östergötlands län1914 
027663Karta öfver Lägenheten Ekhagen No2 afsöndrad från 3/4 mtl; Kr, Sk, Åsby Skattegård Litt;B uti Rogslösa socken, Dals härad och Östergötlands län Kopierad efter 1907 års skifteskarta1916 
027664Karta över alla ägorna till indragna förra Hovsmedsbostället 1 mtl. Örminge No 2 litt. B uti Vårdsbergs socken, Bankekinds härad och Östergötlands län1908 
027665Utdrag av karta över ägorna till 1 mtl Boberg uti Fornås socken, Bobergs härad och Östergötlands län1914 
027666Karta över torplägenheter under Nora Kungsgård uti Vagnhärads socken av Södermanlands län1920 
027669Karta över uppskattningsmännens förslag till avstyckningar från 1/8 mtl Berga Lillgård nr 3 S:t Lars socken av Linköpings stad1926 
027670Kronoparken Ålhult Skifte I Södra Vi socken och kommun Kalmar län Kartan upprättad efter 1950 års skogskarta, 1957 års fotobilder och ekonomiska kartan1962 
027671Karta över hemmanet 1/4 mantal Torfsäter nr 1 med torpet Löfhagen nr 1 uti Björnlunda socken, Södermanlands län Efter rågångarnas längdmätning samt ny mätning av inrösningsjorden upprättad för arrendeuppskattning1925 
027672Karta över ägorna till indragna militiebostället 1/2 mtl Broby No 1 uti Åkers socken och härad av Södermanlands län1901 
027673Karta öfver de inägolotter hörande till 2 mantal krono Gredby hvilka för statsverkets räkning särskildt äro utarrenderade belägna uti Fors socken, Wester Rekarne härad och Södermanlands län1891 
027674Karta över alla ägorna till 1 mtl Eggeby med andel i Häradskärret uti Ö Hargs socken, Åkerbo härad Östergötlands län 
027675