Driftinformation

Torsdag den 21 september
kl. 16.30–18.30 genomförs underhållsarbete på webb-
platsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden arbetet pågår.


Search the collections

Search in the National Archives' digital archives, indexes and databases. You can also search for information about archives and archival institutions in Sweden.


SVAR, Digital Research Room

Discover our collections of digitised records and indexes.

Riksarkivets Digitala Arkiv

National Archives Database

Below you can find information about archives in Sweden, historical topographic divisions and contact information for Archival Institutions.

Search archives
Riksarkivets Digitala Arkiv

Cross Search

Search the National Archives Database and the Digital Research Room's online collections.

Cross search
Samsök


Driftinformation

Torsdag den 21 september
kl. 16.30–18.30 genomförs underhållsarbete på webb-
platsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden arbetet pågår.