SDHK-nr: 1214

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1282  juli  13
 
Innehåll

Sigge till Ljuna kungör att han utöver sitt tidigare utfärdade testamente (se nedan) till Linköpings biskopssäte skänker sin gård i Hogstad (Hogstad socken) med alla tillägor och anslår den till samma altare, för vilket hans hustrus testamentsgåva vikts, om han skulle dö barnlös.

Språk

latin

Källor
  • Original: Or. perg., Sv. Riksarkivet (SE/RA/0101) bilder
  • Medeltida avskrifter: Registrum ecclesie Lincopensis, hs A 9, fol. 140r, Sv. Riksarkivet (SE/RA/0201) bild
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 47:A f. 2v (reg.); Örnhielm: III p. 375 (e. A 9)
Brevtext

Uniuersis ad quos littere presentes peruenerint. S. de lyunom salutem in domino sempiternam. Notum facio per presentes quod ego mortalitatis & fragilitatis mee condicionem reducens ad memoriam, cum nichilominus horam ultime resolucionis ignorem, incertitudinem istam caute & circumspecte preuenire desiderans ex dei gracia sanus corpore & compos mentis mee ob remedium anime mee saluo priori testamento alias a me facto, de honis meis in presenciarum testamentaliter ordino in hunc modum, Si ex disposicione dei caruero liberis Curiam meam in hukstadum cum omnibus bonis mobilibus & immobilibus ad eam pertinentibus liberaliter & absolute confero sedi lyncopensis ecclesie, ab eo qui eidem sedi prefuerit, post obitum meum perpetuo possidendam. & ad iddem altare assigno ad quod dilecte uxoris mee donacio ordinatur. Vt igitur supradicta mea collacio perpetuam optineat firmitatem sigillis Domini mei. M. regis Jllustris nostri & domini mei. H. lyncopensis Episcopi vna cum meo ac prefate uxoris mee dilecte instanter peto presentes litteras confirmari. Datum & actum Anno domini Millesimo CC° LXXX° secundo III° ydus julij.

Sigill

3 av 4 bevarade. Nr 2: biskop Henriks i Linköping (Sv. sig. II:16, 17), nr 3: Sigge Guttormssons (Sv. sig. III:51), nr 4: Kristina Birgersdotters (Sv. sig. I:33). --- N:o 1 Kongl. bortfallet; N:o 2 Bisk. Henrics och N:o 3, 4 Adeliga bibehållna.

Tryckt
Tryckt regest
    Nygren, LBH 3, s. 244
Litteratur och kommentar

Jfr SDHK nr 992 (1276-00-00, DS 608) och SDHK nr 1238 (1283-06-11, DS 762).

Senast ändrad

2022-02-17Kommentera post/rapportera fel