SDHK-nr: 1140

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1280  juni  29
Utfärdandeort
Kungshusby1 
Innehåll

Kung Magnus av Sverige kungör att han givit Birger Petersson (Finstaätten) 1 markland kronojord i Husby (Lena socken), Norunda härad, i utbyte mot 1 markland jord i Husby ”tolangh”.

Utfärdaren beseglar.

Språk

latin

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Brocman: Misc. 1:21; Peringskiöld: E 7; Rasmus Ludvigsson, p. 195 J
Brevtext

Magnus dei gracia sweorum gothorumque Rex. Omnibus presentes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam Tenore presencium constare volumus vniuersis, Quod nos, ex parte ipsius corone cum byrghero petri quondam filio exhibitore presencium, commutacionem prediorum fecimus in hunc modum, videlicet quod nos pro vna marcha terre ipsius corone quam habuit in hosæby norunde undereth ipsi. b. iure hereditario ac perpetuo deputanda, vnam eciam marcham terre quam dictus byrgherus in hosæby tolangh possidebat, ipsi corone recepimus perpetuo possidendam, Jn huius igitur commutacionis testimonium & euidenciam pleniorem sigillum nostrum presentibus est appensum, Datum apud hosæbytrøgh anno domini. M°. CC°.LXXX:mo. jn die apostolorum petri. &. pallii.

Extratext

På frånsidan: Littera(de) commutacione prediorum super husaby in norundhe facta.

Sigill

Stycken af sigillet hänger på en ur brefvet klippt remsa.

Tryckt
Litteratur och kommentar

1 ”hosæbytrøgh”; se Kungs-Husby (1992), s. 60.

Uppsala-signum.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel