bild
Volym

[Se anmärkningskolumn]

Beredskapsverket

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0279/001:Ö/A/78
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MHEhze4UqARAMWDyGa9tQ9
Datering
19371945(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)

Innehåll

Allmän anmärkningBand M I
Sjöförsvaret.
Förkrigsperioden.
(1/7 1937 - 31/8 1939)

I. Organisation i stort den
1 juli 1937 sid 1.
A. Marinens ledning.
1. Den militära ledningen.
a. Chefen för marinen och
dennes organ sid 1.
b. Personalchefen och inspek-
törer sid 3.
2. Marinförvaltningen sid 3.
B. Marindistriktsorganisationen.
sid 3.
C. Flottan.
1. Sjöstyrkor och sjökrigs-
materiel sid 4.
2. Flottans krigsberedskap och
övningar sid 6.
3. Örlogsstationer och örlogs-
varv sid 7.
4. Flottans personal
a. Fast anställd personal
sid 8.
b. Reservpersonal sid 9.
c. De värnpliktiga sid 9.

D. Kustartilleriet.
1. Chefen för kustartilleriet
och dennes stab sid 10.
2. Truppförband sid 10.
a. Fast anställd personal
sid 11.
b. Reservpersonal sid 11.
c. De värnpliktiga sid 11.
3. Kustfästningarna sid 12.

E. Undervisningsanstalter sid 13.
F. För marinen gemensam personal.
sid 13.
II. Åtgärder för försvarsbered-
skapens stärkande intill
hösten 1938. sid 15.
III. Septemberkrisen 1938.
sid 31.
IV. Åtgärder för försvarsbered-
skapens stärkande intill
krigsutbrottet den 1/9 1939.
sid 40.

Flottans beredskap 1939 - 1945.

Kommendör von Arbins promemorier
angående flottans beredskap
1939-1945.

V.P.M. nr 1: "Intagande av för-
stärkt försvarsberedskap hösten
1939".

V.P.M. nr 2: "Förändringar i
beredskapen september-november
1939 samt åtgärder och minering
i samband med utbrottet av rysk-
finska kriget hösten 1939 ävensom
vinterkylans inverkan på disposi-
tionerna vid marinen".

V.P.M. nr 3: "V.P.M. rörande min-
väsendets utbyggnad".

V.P.M. nr 4: "Svensk, frivillig
marinverksamhet för Finland".

V.P.M. nr 5: Vakant.

V.P.M. nr 6: "Marinens bered-
skapsåtgärder i samband med
händelserna den 8 - 9 april 1940
och tiden närmast därefter".

V.P.M. nr 7: "V.P.M. angående
januarikrisen och februarikrisen
år 1942 och i samband därmed
stående förhållanden".

V.P.M. nr 8: "V.P.M. angående
kriserna våren och sommaren 1941,
vilka sammanhängde med den
brytning mellan Tyskland och
Ryssland, som kom till stånd vid
midsommartiden".

V.P.M. nr 9: "V.P.M. för flottan
angående sommarkrisen 1943,
vilken bl.a. sammanhängde med
befarad brytning mellan Tyskland
och Sverige med anledning av den
svenska regeringens uppsägning av
transito överenskommelsen med
Tyskland".

V.P.M. nr 10: "V.P.M. angående
tiden mellan 1940 och 1941 års
vår-sommarkriser".

V.P.M. nr 11: "V.P.M. angående
flottan i samband med 1944 års
kriser, föranledda av befarade
komplikationer i anslutning till
finskt-ryskt vapenstillestånd,
invasion mot tyskt område m m".

V.P.M. nr 12: "V.P.M. angående
tiden oktober 1941 - mitten
januari 1942".

V.P.M. nr 13: Vakant.

V.P.M. nr 14: "V.P.M. angående
flottan tiden april 1942 - mitten
maj 1943".

V.P.M. nr 15: "V.P.M. angående
flottan under tiden 10/9 1943 -
1/3 1944, d v s tiden mellan 1943
års och 1944 års kriser".

V.P.M. nr 16: "V.P.M. angående
flottans beredskapstjänst under
tiden september 1944 - juni 1945".

Kustartilleriets beredskap
1942 -1944.
1. Inkallelse och hempermittering
av de värnpliktiga. sid 1.
2. Successiva förändringar av
beredskapen (kriser). sid 3.
3. Åtgärder på de olika försvars-
anstalterna. sid 23.
4. Krigsövningar. sid 26.
5. Personalvården. sid 33.
6. Marinstabens i april 1945
föreliggande förslag till ny
mobstab ser F för kust-
artilleriet. sid 35.
Bilagor.

Hansö fästning 1/7 1937 - 31/1
1942.
Vaxholms fästning 1937 - 1941.
Karlskrona fästning 1939 - 1941.
Älvsborgs fästning 1/7 1937 -
1/1 1942.
Gotlands kustartilleriförsvar
1936 - 1/7 1942.
Bilagor.

Tillgänglighet

SekretessNej
Restriktioner enligt PULNej
RättighetsmärkningPDM

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Reproducerad på: 30003225 (SE/RA/83004/MKC/2021/30003225)

Kontroll

Senast ändrad2021-09-29 11:58:28