Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Arkiv
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (934) Info Info
   • Statlig myndighet (817)
   • Kommunal myndighet (4)
   • Förening (64)
   • Företag (1)
   • Övriga (35)
   • Ej fastställd (10)
   • Person (släkt) (4)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 937
1. Arkiv
Titel: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET. REGIONALA BARN-...
Tid: 1958 – 90-t
Arkivbildare/upphov: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET. REGIONALA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN (BRÄCKE) (1998)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
78,68118

2. Arkiv
Titel: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET. BARNRÖNTGEN
Tid: 1976 – 2001
Arkivbildare/upphov: SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET. BARNRÖNTGEN (1997)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
78,10963

3. Arkiv
Titel: Kommunaldemokratiska kommittén
Tid: 1977 – 1983
Arkivbildare/upphov: Kommunaldemokratiska kommittén

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,96365

4. Arkiv
Titel: Dataeffektutredningen
Tid: 1978 – 1984
Arkivbildare/upphov: Dataeffektutredningen

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,8934

5. Arkiv
Titel: Trafikplaneringsutredningen
Tid: 1970 – 1976
Arkivbildare/upphov: Trafikplaneringsutredningen

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,875786

6. Arkiv
Titel: 1981 års polisberedning
Tid: 1981 – 1986
Arkivbildare/upphov: 1981 års polisberedning

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,851974

7. Arkiv
Titel: Delegationen för solvärme och bränslen som kan ers...
Tid: 1979 – 1983
Arkivbildare/upphov: Delegationen för solvärme och bränslen som kan ersätta olja

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,83603

8. Arkiv
Titel: 1978 års försvarskommitté
Tid: 1978 – 1982
Arkivbildare/upphov: 1978 års försvarskommitté

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,83218

9. Arkiv
Titel: Data- och elektronikkommittén
Tid: 1978 – 1984
Arkivbildare/upphov: Data- och elektronikkommittén

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,82287

10. Arkiv
Titel: Stat-kommunberedningen
Tid: 1983 – 1990
Arkivbildare/upphov: Stat-kommunberedningen

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,82266

11. Arkiv
Titel: Decentraliseringsutredningen
Tid: 1975 – 1979
Arkivbildare/upphov: Decentraliseringsutredningen [1975]

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,81196

12. Arkiv
Titel: 1981 års energikommitté
Tid: 1981 – 1984
Arkivbildare/upphov: 1981 års energikommitté

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,81039

13. Arkiv
Titel: Mervärdeskatteutredningen
Tid: 1971 – 1987
Arkivbildare/upphov: Mervärdeskatteutredningen

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,80018

14. Arkiv
Titel: Trafiksäkerhetsutredningen
Tid: 1973 – 1980
Arkivbildare/upphov: Trafiksäkerhetsutredningen [1973]

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,79989

15. Arkiv
Titel: Vägtrafikskatteutredningen
Tid: 1977 – 1981
Arkivbildare/upphov: Vägtrafikskatteutredningen

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,758705

16. Arkiv
Titel: Sakkunniga med uppdrag att göra en översyn av före...
Tid: 1970 – 1977
Arkivbildare/upphov: Sakkunniga med uppdrag att göra en översyn av företagsbeskattningen

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,74822

17. Arkiv
Titel: Taltidningskommittén
Tid: 1982 – 1988
Arkivbildare/upphov: Taltidningskommittén

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,74006

18. Arkiv
Titel: Utredningen om läromedelsmarknaden
Tid: 1977 – 1977
Arkivbildare/upphov: Utredningen om läromedelsmarknaden

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,72313

19. Arkiv
Titel: Försvarets fredsorganisationsutredning
Tid: 1967 – 1977
Arkivbildare/upphov: Försvarets fredsorganisationsutredning

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,71766

20. Arkiv
Titel: Språk- och kulturarvsutredningen
Tid: 1981 – 1984
Arkivbildare/upphov: Språk- och kulturarvsutredningen

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,71506