Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Arkiv
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (71) Info Info
   • Statlig myndighet (18)
   • Kommunal myndighet (17)
   • Gård (4)
   • By (2)
   • Förening (19)
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (5)
   • Person (släkt) (3)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 71
1. Arkiv
Titel: Köinge kyrkoarkiv
Tid: 1688 – 1999
Arkivbildare/upphov: Köinge församling

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
91,87225
Digitaliserat material finns

2. Arkiv
Titel: Köinge kommun Köinge-Svartrå Hemhjälpsförbund
Tid: 1945 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Köinge-Svartrå Hemhjälpsförbund

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
91,67425

3. Arkiv
Titel: KÖINGE ÄGGFÖRENING
Tid: 1932 – 1969
Arkivbildare/upphov: KÖINGE ÄGGFÖRENING

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
91,34592

4. Arkiv
Titel: KÖINGE KYRKOKÖR
Tid: 1948 – 1973
Arkivbildare/upphov: KÖINGE KYRKOKÖR

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
91,19143

5. Arkiv
Titel: Köinge byarkiv
Tid: 1766 – 1858
Arkivbildare/upphov: Köinge by

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
91,19033

6. Arkiv
Titel: KÖINGE LANTMANNAFÖRENING
Tid: 1902 – 1995
Arkivbildare/upphov: KÖINGE LANTMANNAFÖRENING

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
91,12218

7. Arkiv
Titel: KÖINGE BELYSNINGSFÖRENING
Tid: 1931 – 1972
Arkivbildare/upphov: KÖINGE BELYSNINGSFÖRENING

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
90,84893

8. Arkiv
Titel: Köinge kommun Fattigvårdsstyrelsen
Tid: 1919 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Fattigvårdsstyrelsen

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
90,048096

9. Arkiv
Titel: Köinge kommun Kommunalnämnden
Tid: 1863 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Kommunalnämnden

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
89,92712

10. Arkiv
Titel: DOMARP, KÖINGE SN
Tid: 1770
Arkivbildare/upphov: DOMARP, KÖINGE SN

Förvaras: Länsmuseet Varberg
89,89893

11. Arkiv
Titel: Köinge kommun Familjebidragsnämnden
Tid: 1940 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Familjebidragsnämnden

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
89,83515

12. Arkiv
Titel: Köinge kommun Pensionsnämnden
Tid: 1932 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Pensionsnämnden

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
89,82784

13. Arkiv
Titel: POLISMYNDIGHETEN I KÖINGE
Tid: 1840
Arkivbildare/upphov: POLISMYNDIGHETEN I KÖINGE

Förvaras: Länsmuseet Varberg
89,61587

14. Arkiv
Titel: KÖINGE-SVARTRÅ JORDBRUKSKASSA
Tid: 1935 – 1955
Arkivbildare/upphov: KÖINGE-SVARTRÅ JORDBRUKSKASSA

Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland
89,6098

15. Arkiv
Titel: Köinge kommun Kommunalstämman
Tid: 1871 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Kommunalstämman

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
89,579506

16. Arkiv
Titel: Köinge kommun Valnämnden
Tid: 1947 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Valnämnden

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
89,54803

17. Arkiv
Titel: Köinge kommun Överförmyndaren
Tid: 1904 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Överförmyndaren

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
89,54059

18. Arkiv
Titel: LANG, ROSINE (KÖINGE)
Arkivbildare/upphov: LANG, ROSINE (KÖINGE)

Förvaras: Svenska Emigrantinstitutet
89,48764

19. Arkiv
Titel: Köinge-Barnarps vägsamfällighet
Arkivbildare/upphov: Köinge-Barnarps vägsamfällighet

Förvaras: Skånes Arkivförbund
89,38923

20. Arkiv
Titel: Köinge kommun Brandstyrelsen
Tid: 1947 – 1951
Arkivbildare/upphov: Köinge kommun Brandstyrelsen

Förvaras: Falkenbergs kommunarkiv
89,38751