Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Arkiv
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (37) Info Info
   • Statlig myndighet (19)
   • Kommunal myndighet (15)
   • Förening (2)
   • Företag (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 37
1. Arkiv
Titel: Ledbergs sjuk- och begravningshjälpsförenings arki...
Tid: 1894 – 1940
Arkivbildare/upphov: Ledbergs sjuk- och begravningshjälpsförening

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
93,18599

2. Arkiv
Titel: Ledbergs skoldistrikt
Arkivbildare/upphov: Ledbergs skoldistrikt ( – -- 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
92,163895

3. Arkiv
Titel: Ledbergs kyrkoarkiv
Tid: 1635 – 1999
Arkivbildare/upphov: Ledbergs församling ( – 1999)

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
91,9599
Digitaliserat material finns

4. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Kommunalfullmäktige
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Kommunalfullmäktige (1939 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,57321

5. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Arbetslöshetskommittén
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Arbetslöshetskommittén (1932 – 1935)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,41602

6. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Kommunalstämman
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Kommunalstämman (1863 – 1947)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,41602

7. Arkiv
Titel: Ledbergs och Björkebergs kristidsförbund
Arkivbildare/upphov: Ledbergs och Björkebergs kristidsförbund (1943 – 1949)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,38772

8. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Fattigvårdsstyrelsen
Tid: 1915 – 1951
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Fattigvårdsstyrelsen (1919 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,38772

9. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Familjebidragsnämnden
Tid: 1944 – 1944
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Familjebidragsnämnden (1944 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,36134

10. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Kristidsnämnden
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Kristidsnämnden (1943 – 1949)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,36134

11. Arkiv
Titel: Överförmyndarens i Ledberg arkiv
Arkivbildare/upphov: Överförmyndaren i Ledberg

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
90,32343

12. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Barnavårdsnämnden
Tid: 1918 – 1951
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Barnavårdsnämnden (1914 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,30679

13. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Folkbiblioteket
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Folkbiblioteket (1945 – 1952)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,30679

14. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Kommunalnämnden
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Kommunalnämnden (1863 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,12094

15. Arkiv
Titel: Ledbergs socken Pensionsnämnden
Arkivbildare/upphov: Ledbergs socken Pensionsnämnden (1914 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
90,12094

16. Arkiv
Titel: Kärna, Kaga och Ledbergs pastorats arkiv
Tid: – 1999
Arkivbildare/upphov: Kärna, Kaga och Ledbergs pastorat

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
88,91024

17. Arkiv
Titel: Västerlösa, Ledbergs och Kaga hemhjälpsförbund
Arkivbildare/upphov: Västerlösa, Ledbergs och Kaga hemhjälpsförbund (1945 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
88,728584

18. Arkiv
Titel: Östgöta Lantmännens lokalförening i Ledberg
Tid: 1905 – 1932
Arkivbildare/upphov: Östgöta Lantmännens lokalförening i Ledberg (1905 – 1932)

Förvaras: Centrum för Näringslivshistoria
87,74671

19. Arkiv
Titel: Kaga, Kärna och Ledbergs erkända sjukkassas arkiv
Tid: 1935 – 1954
Arkivbildare/upphov: Kaga. Kärna och Ledbergs erkända sjukkassa

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
87,71643

20. Arkiv
Titel: Vikingstads, Sjögestads, Rappestads och Ledbergs p...
Arkivbildare/upphov: Vikingstads, Sjögestads, Rappestads och Ledbergs polisförbund (1932 – 1951)

Förvaras: Linköpings stadsarkiv
87,464874