Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Arkiv
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (70) Info Info
   • Statlig myndighet (18)
   • Kommunal myndighet (18)
   • Gård (1)
   • Förening (26)
   • Företag (4)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (2)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 70
1. Arkiv
Titel: RUMSKULLA BIBELSÄLLSKAP - RUMSKULLA MISSIONSFÖRENI...
Tid: 1855 – 1907
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA BIBELSÄLLSKAP - RUMSKULLA MISSIONSFÖRENING

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
91,839584

2. Arkiv
Titel: RUMSKULLA ANDELSFRYS ARKIV
Tid: 1960 – 1975
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA ANDELSFRYS

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
90,90865

3. Arkiv
Titel: RUMSKULLA HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV
Tid: 1857 – 2002
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA HEMBYGDSFÖRENING

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
90,66886

4. Arkiv
Titel: RUMSKULLA SOCKENBIBLIOTEKS ARKIV
Tid: 1878 – 1952
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA SOCKENBIBLIOTEK

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
90,614784

5. Arkiv
Titel: RUMSKULLA BIODLAREFÖRENINGS ARKIV
Tid: 1934 – 1984
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA BIODLAREFÖRENING

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
90,60629

6. Arkiv
Titel: RUMSKULLA SSU:S ARKIV
Tid: 1960 – 1961
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA SSU

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
90,55084

7. Arkiv
Titel: RUMSKULLA MEJERIFÖRENINGS ARKIV
Tid: 1926 – 1955
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA MEJERIFÖRENING

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
90,47693

8. Arkiv
Titel: Rumskulla kyrkoarkiv
Tid: 1578 – 1999
Arkivbildare/upphov: Rumskulla församling ( – 1999)

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
90,369545
Digitaliserat material finns

9. Arkiv
Titel: Rumskulla SDUK
Arkivbildare/upphov: Rumskulla SDUK

Förvaras: Kalmar folkrörelsearkiv
90,334885

10. Arkiv
Titel: RUMSKULLA GATUBELYSNINGSFÖRENINGS ARKIV
Tid: 1952 – 1975
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA GATUBELYSNINGSFÖRENING

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
90,32519

11. Arkiv
Titel: Rumskulla kommun / Byggnadsnämndens arkiv
Tid: 1938 – 1951
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA KOMMUN / BYGGNADSNÄMNDEN (1938 – 1951)

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,244644

12. Arkiv
Titel: RUMSKULLA-SOLBACKA SAMHÄLLSFÖRENINGS ARKIV
Tid: 1983 – 1989
Arkivbildare/upphov: RUMSKULLA-SOLBACKA SAMHÄLLSFÖRENING

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,238655

13. Arkiv
Titel: Polisens i Rumskulla arkiv
Tid: 1955 – 1964
Arkivbildare/upphov: Polisen i Rumskulla

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
89,17473

14. Arkiv
Titel: Överförmyndarens i Rumskulla arkiv
Tid: 1922 – 1955
Arkivbildare/upphov: Överförmyndaren i Rumskulla

Förvaras: Landsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
89,05959

15. Arkiv
Titel: Rumskulla kommun / Kommunalstämmans arkiv
Tid: 1862 – 1951
Arkivbildare/upphov: Rumskulla kommun / Kommunalstämman (1862 – 1951)

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,0575

16. Arkiv
Titel: Rumskulla kommun / Pensionsnämndens arkiv
Tid: 1914 – 1951
Arkivbildare/upphov: Rumskulla kommun / Pensionsnämnden (1914 – 1963)

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,0575

17. Arkiv
Titel: Rumskulla kommun / Barnavårdsnämndens arkiv
Tid: 1926 – 1951
Arkivbildare/upphov: Rumskulla kommun / Barnavårdsnämnden (1926 – 1951)

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,035484

18. Arkiv
Titel: Rumskulla kommun / Hälsovårdsnämndens arkiv
Tid: 1934 – 1949
Arkivbildare/upphov: Rumskulla kommun / Hälsovårdsnämnden

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,035484

19. Arkiv
Titel: RUMSKULLA KOMMUN / NYKTERHETSNÄMNDENS ARKIV
Tid: 1926 – 1951
Arkivbildare/upphov: Rumskulla kommun / Nykterhetsnämnden (1926 – 1951)

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,035484

20. Arkiv
Titel: Rumskulla kommun / Valnämndens arkiv
Tid: 1914 – 1962
Arkivbildare/upphov: Rumskulla kommun / Valnämnden (1909 – 1951)

Förvaras: Vimmerby kommunarkiv
89,035484