bild
Arkiv

Kinds häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11160
Omfång
107 Hyllmeter 
Datering
15981947(Tidsomfång)
17731947(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
TillståndsgivareLandsarkivet
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört m hist 24/60
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Öhrvall, August Ludvig (1805 – 1879)
Alternativa namn: Häradsskrivaren August Ludvig Öhrvall  ( )
Kategori: Person (släkt, samlare)
 
Tingshusbyggnadsskyldige i Kinds härad (1844 – 1957)
Kategori: Statlig myndighet
 
Häradsrätten i Kind (– 1947)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/11160

Förteckning 24/1960

Förteckning

över

Kinds häradsrätts arkiv
Inledning (äldre form)KINDS HÄRADSRÄTT

Domsagotillhörighet
Domsagornas omfattning bestämdes i äldre tid genom häradshövdingarnas fullmakter. Dessa äro bristfälligt
bevarade, varför man icke kontinuerligt kan följa förändringarna i domsagoindelningen före slutet av 1600-talet.
Kinds härad utgjorde en egen domsaga 1558. Under åren 1671-1674 omfattade domsagan förutom Kinds härad även Gäsene härad. 1675 utbröts Gäsene. Kind bildade åter en egen domsaga fram till 1680. Detta år sammanfördes Kinds, Redvägs, Vedens och Åsn härader till en domsaga. År 1696 utbröts Veden och Ås. Fram till 1719 omfattade domsagan Kinds och Redvägs härader. Detta år omfattade domsagan dessutom Ale, Bjärke, Flundre, Väne och Vättle härader. Från och med 1720 omfattade domsagan Kinds och Redvägs häraders båda tingslag.

Tingslagsindelning
Kinds härads utgjorde eget tingslag t o m 1947. 1948 sammanslogos domsagans båda tingslag till ett gemensamt, Kinds och Redvägs, med tingsställen i Ulricehamn och Svenljunga.
Kinds härads tingslag omfattade fram till 1948 socknarna Kalv, Mårdaklev, länsdel av Gunnarp, Håksvik, Ö. Frölunda, Tranemo, Mossebo, länsdel av Hästra (överförd 1885 från Mossebo socken till N. Unnaryds socken, Jönköpings län), Ambjörnarp, Sjötofta, Mjöbäck, Holsljunga, del av Öxabäck, Älvsered, Svenljunga, Ullasjö, Örsås, Revesjö, Redslared, Sexdrega, Ljushult,
Roasjö, Hillered, Länghem, Dannike, Månstad, S. Åsarp,
Gällstad, Grönahög, S. Säm, Finnekumla, del av Tvärred, Marbäck, Dalstorp, Hulared, Ölsremma, länsdel av Unnaryd, Ljungsarp och Nittorp.

Förteckningen har kompletterats med senare leveranser. I samband med inskrivningen av 1996 års leverans har en del av texten redigerats och vissa andra förändringar gjorts i redovisningen av enstaka volymer och serier. Den kommer ytterligare att överses och förbättras.
Häradshövdingar:

Erik Gustafsson Stenbock 1580-1599.
David Danielsson Hund 1600-1603. Filip von Scheiding 1604-1608.
Nils Stiernsköld 1609-1627.
Fredrik Stenbock 1628-1652.
Henrik Burman 1652-1655.
Carl Anders Pommerenning 1655-1665.
Erik Johansson Hård af Segerstad 1666-1680.
Gustaf Eldstierna 1680-1694.
Benjamin Dannerberg adlad Dannerhielm 1694-1726.
David Göthenstierna 1726-1746.
Wolter Planck 1747-1771.
Per Hultgren adlad von Seth 1771-1793.
Sven Gabriel Lindeqvist 1793-1839.
John Roy 1839-1855.
Gerdt Johan Stenberg 1856-1891.
Carl Abraham Hellström 1892-1897.
Verner Rudolf Pius Waern 1897-1913.
Herman Otto Falk 1914-1916.
Olof Gotthard Bergfeldt 1916-1940.
Hugo Andreas Söderström 1941-1963.

Tingsförrättare 1600-1680:

Okänd 1598-1599.
Bengt Knutsson Hand 1600-1603.
Lars Michelsson Hälsing i Finnekumla 1604-1623.
Anders Torkelsson i Pixbo 1624-1625.
Hans Persson i Skövde 1626-1636.
Lars Olofsson Kempe i Gravsjö 1637-1638.
Anders Larsson Kroksander 1639-1643.
Nils Larsson i Finnekumla 1644-1654.
Anders Hyltenius 1655-1667.
Tyres Larsson Tåkenström 1668.
Johan Johansson Lindelius 1669-1672.
Johan Andersson Darelius 1673-1680.

Bilaga 1.
Personregister till Kinds häradsrätts konkursakter 1773-1860, F IV:1-55.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Älvsborgs län

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2018-05-31 10:04:44