bild
Arkiv

Ysane kyrkoarkiv


Ysane kyrkoarkiv

HISTORIK

Annexförsamling i Gammalstorps och Ysane församlingars pastorat.

 Serier (53 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningarIngår i landsarkivets kart- och
ritningssamling.
 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem), aktuell serieSerien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem), avställd serieSerien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt efter efternamn familjevis. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 avställda 1947-1956 och 1957-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserieSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. DuplettserieSerien inbunden. 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADBInga handlingar. 
E ILysnings- och vigselböcker. HuvudserieSerien inbunden.
 
E IILysnings- och vigselböcker. Duplettserie 
E IIIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserieSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Duplettserie 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IÖvriga längder
 
G IIIBefolkningsstatistiska tabeller
 
H IBilagor till husförhörslängder 
H IIInflyttningsattester
 
H V aLysningskartor 
H V bÖvriga lysningshandlingar 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K I aSockenstämmans protokoll 
K I bSockenstämmans handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll och handlingar 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
L I aHuvudräkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
NVisitationsprotokoll samt inventarie- och arkivförteckningar
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IMässlysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar och särskilda handlingar