bild
Arkiv

Svedala kyrkoarkiv


Svedala kyrkoarkiv

HISTORIK

Svedala utgjorde fram till 1924 ett eget pastorat. Mellan 1924-05-01 och 1979 utgjorde Svedala och Västra
Kärrstorp ett pastorat i Bara kontrakt av Lunds stift. Sedan 1980 utgör Svedala, Västra Kärrstorp, Törringe och Börringe ett pastorat i Bara kontrakt av Lunds stift.

 Serier (49 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Sidhänvisningar till församlingsböckerna finns i vissa fall i fastighetslängder, serie A II c.
 
A II bSärskilda förteckningar och register till församlingsböckernaSerien inbunden. 
A II cFastighetslängderSerien i arkivboxar om ej annat anges.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighet och inom varje fastighet alfabetiskt, familjevis efter sökpersonens efternamn. Stadsägor och fastigheten Svedala 100 är lagda separat. Ledkort med uppgifter om in- och utflyttningar finns vid respektive fastighet. För vissa fastigheter förvaras ledkorten i serie A II c, volym 6-7. Personakterna är sorterade efter den gamla fastighetsbeteckningen. Den nya anges i förekommande fall i förteckningen inom parentes.

Personakter för personer avlidna 1991-07-01--1995-12-31 har av misstag flyttats från respektive fastighet till personakter för avlidna och dödförklarade. Dessa akter ligger nu samlade sist i församlingsliggaren, sorterade efter personnummer.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt efter efternamn. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. Personavier för avlidna 1991-07-01--1995-12-31 har av misstag inordnats i avgångsregistret, serie A VI. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 samt personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt efter efternamn. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om ej annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien buntad. Inflyttningsattester. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. Inga handlingar att bevara. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien i arkivboxar. Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Serien utgallras med tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 och RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan
 
L I bRäkenskaper för kyrkan Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar