bild
Arkiv

Släps kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13353
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/IlZF8kJOYKQlBxX9UlU491
Omfång
9,5 Hyllmeter 
88 Kartor och ritningar 
Datering
16622003(Tidsomfång)
17181999(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept): Ritningsförteckning. Obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Josefin Siltberg
Arkivförteckning (godkänd), Karolina Iacobæus
Arkivförteckning (godkänd), Matts Wiberg
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Josefin Siltberg
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Släps församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Släps församlings kyrkoarkiv. Vallda pastorat, Fjäre kontrakt, Göteborgs stift, Hallands län.

Släps församling ligger i ett område som tidigare tillhörde Danmark och som blev svenskt på 1600-talet. Under den danska tiden kunde församlingens namn skrivas Sleb. Äldsta handling i arkivet är kyrkoräkenskaper från 1662. På 1800-talet var det vanligt i Sverige att man rev gamla kyrkor för att bygga nya och större. I Släp rev man den gamla kyrkan 1852 och den 14 augusti 1853 kunde den nya kyrkan i Ekenäs invigas av biskop A Bruhn. En stor del av byggnadskostnaden fick församlingen genom en rikskollekt den 13 mars 1850 som inbringade 1433 riksdaler. De flesta kyrkor har koret i öster men den nya kyrkan är byggd i nordsydlig riktning med koret i söder. Den ursprungliga kyrkan låg i Kyrkbyn, en dryg kilometer söder om den nuvarande kyrkan. Dess ålder är okänd men det är troligt att den byggdes på 1300-talet som en annexkyrka till Vallda kyrka. Det var inte många inventarier som fördes över från den gamla kyrkan till den nya. Men den mest kända av kyrkans inventarier finns kvar, en 1700-talsmålning av kyrkoherde Gustaf Fredrik Hjortberg och hans familj målad av Jonas Dürch. Tavlan ger en skildring av en naturvetenskapligt intresserad präst i upplysningstidens anda. Hjortberg sitter bland sina böcker, samlingar och naturalieföremål från länder han besökt som skeppspräst i Ostindiska kompaniet. Orgelpipor representerar hans tekniska intresse. Men andligheten finns också med, ett antal bibelord finns utplacerade i bilden och i tavlans mitt finns ett altare med ett krucifix. Familjen Hjortbergs historia skildras också i tavlan, även de döda barnen finns med på bilden, med bortvända eller delvis dolda ansikten.
GallringsbarJa
TillväxtEn del bilagor är gallringsbara.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Släps församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-09-22 07:50:57