Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Svenska freds- och skiljedomsföreningen


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0870
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZJOB9S5sKasMSW2nxDX3j3
VillkorDelvis
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen, Kungsklippan)

Innehåll

Allmän anmärkningSerie Z (Tilläggsleverans) är förtecknad enligt förenklad metod, eventuella dateringar och anmärkningar är preliminära.
Inledning (äldre form)Svenska Freds och skiljedomsföreningen kom genom sitt bildande i Stockholm den 24 februari 1883 att bli den första fredsorganisationen i Sverige. Initiativtagare var riksdagsmannen och senare fredspristagaren K P Arnoldsson.

Föreningens syfte var att genom upplysning skapa en bred opinion för nedrustning och fredligs samförstånd. En intensiv propaganda fördes för att värva medlemmar.

Föreningen var organiserad som en centralstyrelse med ett antal lokalföreningar i landet. Stockholm ansågs som den mest betydande av dem. År 1908 hade föreningen vuxit till att omfatta 13 lokalföreningar och hade då 2 500 medlemmar. Dessutom tillkom ett särskilt ungdomsförbund.

Till de ledande inom föreningen räknades chefredaktören S A Hedlund, den ovan nämnde Arnoldsson, direktör Edvard Wavrinsky, folkskolläraren Carl Sundblad, rotemannen Knut Sandstedt, Emil Larsson, Johan Lindström Saxon, pastor Albert Wickman samt redaktör Gustaf E Dahlberg. Den senare har behandlat föreningens tidigare historia i "Anteckningar ur Svenska freds- och skiljedomsföreningens historia 1883–1925".
Bland de mer framträdande personerna i föreningens senare historia räknas direktör E A Lindblom, pastor Per J Gyberg, föreningens mångårige sekreterare John A Åhgren, riksdagsmannen Elof Lindberg (den ende uttalade nedrustningsanhängaren i 1930 års försvarskommission), sekreteraren E Holger Eriksson, tidningen Fredens redaktör Bertil Svahnström och författaren Per Anders Fogelström.

Arkivet har överlämnats i flera omgångar sedan 1961, vilket också kommit att påverka arkivets ordnande, framförallt då korrespondensen. E 1 tillhörde den ursprungliga arkivförteckningen av Göran Setterkrans, daterad den 2 juni 1961, och består av in- och utgående skrivelser 1886–1922 med tillhörande brevskrivarregister som finns i läsesalen. B 1 och E 2 utgörs av senare tillkomna leveranser och B 2, E 3 samt E 4 tillhör en leverans som överlämnades våren 1977. Därtill har antalet delarkiv ökats, dessa har förtecknats 2018 som tilläggsleveranser enligt förenklad metod, se serie Z.

Stockholm i stadsarkivet 1978-04-14
Magnus Åberg


Redigerat 2018-07-02
Moa Cleve
Arkivarie

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2018-07-09 14:22:14