Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Örjansgården Agnis arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730618
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/S9VYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
3,8 Hyllmeter  (-, Inkl. efterleverans 2009, 2011)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), Förteckning av Timo Laurila 2007. Obs! Oförtecknade efterleveranser 2009, 2011
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Hoffman, Mikael (1904-09-18 – 1972-10-01)
Kategori: Person (släkt, samlare)
 
Örjansgården Agni
Alternativa namn: Mellanfolkliga högskolan, Örjansgården Agni

Innehåll

Allmän anmärkningEnligt uppgift finns fotografier och lite Rönningematerial i Rönninge hembygdsgård.
Inledning (äldre form)Mikael Hoffman, Örjansgårdens rektor och grundare, föddes 1904 i Poltava, Ukraina. 1922 flyttade han till Berlin och startade 1929 ISTUV, en internationell studentförening som arbetade för internationellt samförstånd och som var en föregångare till Örjansgården. Efter nazisternas maktövertagande i Tyskland upphörde ISTUV:s verksamhet 1933 och Mikael Hoffman flyttade 1935 tillsammans med sin hustru Karin Ruths Hoffman till Sverige. Där startade man Örjansgården Agni våren 1936 i Viggbyholms herrgård, norr om Stockholm, som blev ett internationellt centrum för mellanfolklig, ekumenisk och humanitär verksamhet. Åren 1936-1943 genomfördes 7 internationella sommarkurser och 5 internationella vinterkurser för lärare, präster, socialarbetare m.fl från de flesta länder i alla kontinenter. Samtidigt med sina kurser tog man även aktivt del i kampen mot nöden i världen. Flyktingar besökte Örjansgården och bodde där under kortare och längre perioder. År 1943 lade man ner sin internationella kursverksamhet pga av kriget men hjälparbetet fortsatte. 1949-1951 hölls åter sommarkurser i Örjansgårdens regi. Nu var de inrymda i Eds folkhögskola i Upplands Väsby. Sommaren 1952 inköptes en fastighet i Rönninge, söder om Stockholm, och Örjansgården började återuppta sin permanenta verksamhet med internationella sommarkurser och internationellt hjälparbete. 1962 hölls den sista sommarkursen men hjälparbetet fortsatte. Mikael Hoffman avled 1972 och var ända sedan starten Örjansgårdens rektor och ledare. 1945-1951 var han anställd av Inomeuropeisk mission (IM) som föreståndare för studiehemmet i Vrigstad där polska kvinnor fick återhämta sig efter koncentrationslägren och han reste också runt och höll föredrag om nöden i efterkrigstidens Europa och samlade in medel till hjälp för nödlidande. Efter Mikael Hoffmans död tog Dagny Landqvist, sedan 1968 Mikael Hoffmans hustru, över tillsammans med en styrelse. Hon fortsatte att ge ut tidskriften Agni, organiserade arbetsveckor och skötte hjälparbetet.

Arkivet består av 25 volymer motsvarande 2 hyllmeter och omfattar i huvudsak tiden från 1929-1972. Här finns bl.a korrespondens, diverse handlingar rörande verksamheten, ansökningshandlingar från kursdeltagare, program och ordningsregler för elever och gäster. Vidare finns en stor mängd personliga anteckningar av Mikael Hoffman och manuskript till föredrag och till böcker, delvis på ryska. Här finns också flera album med tidningsklipp om Örjansgården i kronologisk ordning, både svenska och utländska. Värt att notera är också en polsk och en grekisk hedersorden med tillhörande dokument som tilldelats Mikael Hoffman som tack för hans hjälpinsatser i dessa länder under efterkrigstiden. Arkivet har överlämnats som gåva till Riksarkivet och är fritt tillgängligt för forskning. Vissa handlingar rörande Örjansgården och Mikael Hoffman återfinns även i Karin Ruths Hoffmans arkiv.

Riksarkivet
Mars 2007

Timo Laurila

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Skapad1998-12-15 00:00:00
Senast ändrad2011-06-30 17:42:33