MARIESTADS LASARETT 1760-1973  (1760 – 1973)

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad ( [Underkategori: Sjukhus ])
Historik

Mariestads lasarett är Skaraborgs läns äldsta sjukhus och ett av de första lasaretten ute i landet. Redan 1760 byggdes en sjukvårdsinrättning vid Kyrkogatan i Mariestad. Den äldsta handlingen är en journalbok 1767-1771 av stort medicinhistoriskt intresse, eftersom både behandlingar och läkemedel redovisas. 1771 stängdes lasarettet i brist på pengar men öppnade åter 1793; från 1793 finns patient- och inventarieförteckningar samt dokumentation om personal, skötsel och ekonomi. Från 1820-talet blir handlingarna mer kompletta. Från 1820 och framöver byggdes tre nya sjukhus anpassade efter sin tids behov. 1838 vid Magasinsgatan (F 1:16-17). 1887 togs byggnaderna vid Drottninggatan i bruk (F 1: 49), Lasarettet byggdes ut på 1920-talet (Fastighetsarkivet serie F 10 a innehåller byggnadshandlingar 1922-79).

I Mariestad fanns också ett "dårhus" i ombyggda f d brännerilokaler vid Magasinsgatan intill ån Tidan och ett kurhus för veneriskt sjuka. Kurhusets journaler utgör egen serie i lasarettets arkiv men av dårhuset finns inga spår. 1863 års landsting hade beslutat att endast ha sinnessjukvård i Mariestad, men 1888 beslutade man att bygga en vårdanstalt för sinnessjuka vid Falköpings lasarett, som hade avdelning för sinnessjuka till 1932. Kan journaler från Mariestad ha överförts dit?

Lasarettet sköttes av en direktion 1830-1967. Från 1968 låg det direkt under sjukvårdsstyrelsen. En rådgivande nämnd inrättades i Mariestads sjukvårdsdistrikt 1968-80 men protokollen utgör ingen serie i lasarettsarkivet, så som de gör i Lidköping.

1973 2 april flyttades inneliggande patienter från Mariestads gamla lasarett till Kärnsjukhuset Skövde. De gamla byggnaderna revs 1979 för att bygga nya landstingshuset. En utförlig skildring av de olika äldre lasarettsbyggnaderna finns i rektor Tore Hultgrens bok Mariestads lasarett - länets första, 1967.

Redan 1963 förelåg konsulthandlingar för nytt sjukhus i Mariestad, som ej byggdes (Fastighetsarkivet F 10 a:1-7). 1969 beslutade landstinget att bygga ett nytt sjukhus i Marieholm; det stod färdigt våren 1973, men redan 1971 togs sjukhemsdelen i bruk. Mariestads bassjukhus från 1974 blev senare vårdcentral med specialistläkare och ett fåtal slutenvårdsplatser för korttidspatienter, dvs måndag-fredag. Mariestads gamla lasaretts patienter flyttades till Kärnsjukhuset Skövde 2/4 1973

Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/O258M/MSTAD_24
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ugawLtSiBaArMAELxEqev1
SpråkSvenska
ExtraIDMSTAD_24