Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Anna Sandströms högre lärarinneseminarium


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0297B
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wfrrMnEEnK2F029aZk6jY1
ExtraID0297B
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)ANNA SANDSTRÖMS HÖGRE LÄRARINNESEMINARIUM

HISTORIK
Anna Sandström grundade ett seminarium för utbildning av lärarinnor år 1900. Första läsåret var 21 elever inskrivna. Lokalerna var en vanlig bostadsvåning på tre rum i samma fastighet som Anna Sandströms skola (se fnr 297 A) vid Karlavägen 25. På samma tomt uppfördes en ny byggnad för de båda skolorna som stod klar hösten 1907. Skolorna leddes av samma föreståndarinna, men var ekonomiskt åtskilda från varandra.

Seminariet utbildade lärarinnor för högre flick- och samskolor, kommunala mellanskolor och högre folkskolor, särskilt facklärarinnor i humanistiska ämnen och i geografi och biologi. För inträde i seminariet krävdes avgångsbetyg från högsta klassen av flickskola med rätt att utfärda normalskolekompetens.

Verksamhetens grundläggande idéer var att lämna stort utrymme för elevernas valfrihet och självstudier. Detta möjliggjordes av att antalet ämnen begränsades i förmån för fördjupning i varje elevs valda ämnen samt koncentration av studier inom ”ämnesgrupper”, t ex geografiska gruppen i vilken ingick geografi, geologi, kemi och biologi. De obligatoriska ämnen var få,
t ex psykologi och logik i första årskursen och pedagogik i andra årskursen. Seminariekursen utökades med en tredje obligatorisk årskurs läsåret 1907/08.

1927 beslöt Kungl. Maj:t att statsunderstödet till seminariet skulle upphöra vilket ledde till skolans nedläggning efter vårterminen 1929. Fram till Anna Sandströms död den 26/5 1931
fortsatte verksamheten i form av fortbildningskurser för lärare. Våren 1932 leddes en studiecirkel i praktisk pedagogik av Anna Sörensen, rektor för Folkskoleseminariet i Stockholm. Därefter avslutades definitivt fortbildningskurserna vid Anna Sandströms skola.

Anna Sandströms högre lärarinneseminariums arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1939 (accession 26/1939) och förtecknades året därpå av E. Johnson. Arkivförteckningen (se D 5) har omarbetats och förnyats under september 2005. Arkivet omfattar ca 1,5 hm och är ganska sporadiskt bevarat, t ex saknas alla kollegieprotokoll (A) utom ett och betygskataloger (D 1) före 1907. I årsredogörelserna (B 1) ingår uppgifter om seminariets organisation, ämnen, förteckningar över utexaminerade lärarinnor m m. Bland seminariets mest kända elever kan nämnas diktarinnan Harriet Löwenhielm (elev 1903-1907) och sjuksköterskan och filantropen Elsa Brändström (elev 1906-1908).


Stockholms stadsarkiv den 14 september 2005Christina Hellgren


Kontroll

Skapad2005-09-29 00:00:00
Senast ändrad2007-11-27 00:00:00