bild
Arkiv

Lyceum för flickor


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0924
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv
Arkivbildare/upphov
Lyceum för flickor (1875 – 1972)
Kategori: . Gymnasieskolan
Kategori: . Realskolor
Kategori: . Stiftelser
Kategori: . Småskolan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/12189

Förteckning 924

Förteckning

över

Lyceum för flickor
ArkivhistorikLYCEUM FÖR FLICKOR

Historik
Den privata flickskolan stiftades av lektorn vid Norra Elementarskolan Gustaf Sjöberg och hans hustru Hanna, född Tillander. Lyceum för flickor öppnade den 4 oktober 1875 i hyrda lokaler i en flygel på gården Jakobsbergsgatan 22. Lokalerna utvidgades efter några år från tre klassrum till sammanlagt 16 rum. Höstterminen 1880 då skolan bestod av samtliga klasser i små- och elementarskolan flyttade man till Brunkebergsgatan 9 vid Klara kyrkogård. Under 1880-talet var en del klasser förlagda till en filial på Östermalm.

1910 då elevantalet uppgick till 252 köptes det första egna skolhuset vid Kommendörsgatan 13, som hade ägts av den upphörda Schwartska skolan. Ett nytt skolhus för elementarskolan och gymnasiet uppfördes vid Banérgatan 38-40. Byggnaden ritades av arkitekt David Dahl och öppnades den 1 september 1938. Antalet elever hade nu ökat till ca 700 i o m att Oskars högre flickskola hade införlivats med Lyceum för flickor. Samma höst flyttade småskolan och den nyinrättade kindergarten (lekskolan) till Karlavägen 86.

Ursprungligen omfattade skolan två småskoleklasser och två elementarskoleklasser. Småskolan var till för nybörjare i åldern 6-9 år. Elementarskolan (realskolan) var avsedd för flickor i åldern 9-15 år. Läsåret 1879/90 inrättades ett gymnasium inom en avdelning kallad fortsättningsskolan. De första studenterna avlade examen vårterminen 1882. Från början var gymnasiet tre-årigt men utökades efter några år till att omfatta fyra årskurser.

Läsåret 1880/81 utökades fortsättningsskolan till att också omfatta en förberedande seminariekurs som gav tillträde till lärarinneutbildningen vid Högre lärarinneseminariet samt en praktisk linje som ledde direkt till yrkeslivet. Dessa linjer sammanslogs efter några år och uppgick i elementarskolan som dess 7:e och 8:e klasser. Våren 1909 erhöll skolan normalskolekompetens vilket av tillträde till vissa seminarier och statliga yrken efter avgångsbetyg från åttonde klassen.

Lyceum för flickor ägdes av en styrelse, Aktiebolaget Lyceum, bildat 1897, ändrad till Stiftelsen Lyceum 1/12 1960. Den 1 juli 1939 kommunaliserades elementarskolan och uppgick i Östermalms kommunala flickskola (se arkivförteckning nr 797 g). Gymnasiet, småskolan och kindergarten fortsatte att drivas i privat regi. Pojkar togs emot i kindergarten och i småskolan till 1920-talet. Småskolan omfattade tre årskurser till 1931 då en fjärde årskurs inrättades. När småskolan, kallad förberedande skolan fr o m höstterminen 1957, upphörde 1965 omfattade den sex årskurser. Kindergarten lades också ned 1965. Läsåret 1970/71 kommunaliserades gymnasiet och namnändrades till Lyceum. Skolan, då ett gymnasium för både flickor och pojkar, lades ned med utgången av läsåret 1971/72.

Skolans arkiv:
Arkivet överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1970, en tilläggsleverans lämnades 1973. När omförteckningsarbetet påbörjades i april 2004 omfattade arkivet 24 hyllmeter. Efter slutfört ordnings- och förteckningsarbete har arkivets omfång minskats till 14 hyllemeter genom gallring, rensning av dubbletter och kartongläggning.

Arkivets mest fullständiga serie utgörs av betygskataloger (D 2 a) åren 1875-1972. De äldsta handlingarna i övrigt består av arbetsordningar 1975-1969 (F 1), årsredogörelser 1876-1967 (B 2) samt lönelistor 1875-1901 (G 1). Skolkataloger finns bevarade läsåren 1879/80-1969/70. Elevmatriklar (D 1 a-b) saknas helt före 1903 och elevkort (D 2 a-b) före avgångsåret 1940. Skolans föreningars handlingar är mycket sporadiskt bevarade, men uppgifter om föreningarnas verksamhet återfinns i årsredogörelserna under rubriken ”Ur Kamratlivet”.

Stockholms stadsarkiv 14 juni 2004.

Christina Hellgren.

Skolans adresser:
Jakobsbergsgatan 22, 1875/76 - 1879/80.
Brunkebergsgatan 9, 1880/81 - 1909/10.
Kommendörsgatan 13, 1910/11 - 1937/38.
Banérgatan 38/40, 1938/39 - 1971/72
Karlavägen 86, 1938/39 - 1960-tal. Småskola och kindergarten.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms stad
Ämnesord, sak
Gymnasieskolan (Svenska ämnesord)
Realskolor (Svenska ämnesord)
Småskolan (Svenska ämnesord)
Stiftelser (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Fotografier (SE/SSA/0797G/F 3)

Kontroll

Senast ändrad2009-12-11 10:14:34