Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Ragunda tingslags häradsrätt


RAGUNDA TINGSLAGS HÄRADSRÄTTS ARKIV - HISTORIK

Ragunda tingslag, som omfattar socknarna Ragunda, Stugun, Borgvattnet, Fors, Hällesjö och Håsjö, tillhörde 1811-1878 Norra Jämtlands domsaga och tillhör fr.o.m. 1879 Jämtlands Östra domsaga.

 Serier (20 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IDomböckerSerien inbunden.

Vol. 1-133 är skannade.

Serien innehåller även protokoll vid urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt inneliggande handlingar.

För tiden före 1741, se Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, serie A I.
 
A IISmåprotokollSerien inbunden.

Vol. 1-126 är skannade.

För tiden före 1794 se Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, serie AII.

Vad gäller inskrivningshandlingar (lagfarter, inteckningar m.m.) fr.o.m. 1933 hänvisas till Inskrivningsdomarnas arkiv som förvaras hos Landsarkivet i Härnösand för hela landet.
 
A II bBouppteckningsprotokollSerien inbunden. 
A IIIProtokoll vid urtima ting och extra förrättningar.Vol. 1-3 är skannade.

Se även serie A I.
 
BBeställningböcker för gravationsbevisSerien i arkivbox. 
C II aLiggare och register för tillämpningen av ärvdabalken och föräldrabalken.
Förmynderskapsböcker.
Serien inbunden om ej annat anges. 
C III aLiggare och register för tillämpningen av jordabalken.
Uppbuds- och inteckningsförteckningar m.m.
 
C III bLiggare och register för tillämpningen av jordabalken.
Lagfartsböcker.
 
C III cLiggare och register för tillämpningen av jordabalken.
Inteckningsböcker.
 
C VLiggare och register för tillämpningen av handelsbalken och konkurslagen.Serien inbunden. 
C VIILiggare och register för tillämpningen av rättegångsbalken av år 1734.
Böcker över fri rättegång
Serien inbunden. 
EInkomna skrivelser.
Hovrättsutslag m.m.
Serien i arkivbox. 
F I aInneliggande handlingar till dombokenVol. 1 är skannad.

Se även serie A I.
 
F I bInneliggande handlingar till småprotokollSerien i arkivbox. 
F I cBoskillnadSerien i arkivbox. 
F IIBouppteckningarSerien inbunden.

Vol. 1-43 är skannade.
 
F IVKonkursakterSerien i arkivbox.

Vol. 1-2 är skannade.
 
F VÖverförmyndarräkenskaperSerien i arkivbox. 
F VIIcke utlösta expeditionerSerien i arkivbox. 
RKartor och ritningar