bild
Arkiv

Tofta kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13406
Omfång
3 Hyllmeter 
1,2 Hyllmeter  (Tilläggsleverans 2015 kyrkokommunala handlingar.)
0,2 Hyllmeter  (Tilläggsleverans 2015 folkbokföringshandlingar.)
Datering
15691999(Tidsomfång)
1662 (Huvudsaklig tid)
VillkorJa
TillståndsgivareTillståndsgivare 03
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt OSL 22:1. Sekretess kan även förekomma i kyrkokommunala handlingar, t ex i handlingar angående personaladministrativ verksamhet i enlighet med OSL 39:1-3.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Nya delen - separat fört.
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Tofta församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/13406

Förteckning 32/1964
Förteckning 46/1988
Förteckning

över

Tofta kyrkoarkiv

Förteckningen upprättad i februari 1964
av J.O. Svensson. Kompletterad och
reviderad i oktober 1988 av arkivarie
Mats Johansson.
Allmän anmärkningNy leverans i februari 2001 av materialet 1895-1991. Tilläggsleverans sept 2015.
Inledning (äldre form)Tofta kyrkoarkiv

HISTORIK

Asmundtorps och Tofta församlingar var 1681-1873
prebende till kyrkoherden i Landskrona.
Sedan 1873 utgör Asmundtorp och Tofta eget
pastorat i Rönnebergs, numera Rönneberga, kontrakt.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2018-08-30 16:33:42