Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13241
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QEQdX69VV4IOKzxqyiwJB9
Omfång
18,7 Hyllmeter 
50 Hyllmeter  (-, Tilläggslev. 8/2006)
28,7 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i jan. 2016.)
579 Fotografier  (Tilläggsleveransen i jan. 2016.)
0,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i augusti 2020.)
Datering
15691999(Tidsomfång)
16591991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Landskrona stadsförsamling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningTilläggsleveran 28,7 hyllmeter i januari 2016 av främst kyrkokommunala handlingar.
Inledning (äldre form)Landskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv

HISTORIK

Den gamla kyrkan, S:t Johannes Babtistae, invigdes i början av 1420-talet och började rivas 1753.
"Nya kyrkan", Sofia Albertina, tillkom åren 1754-1816.

Örja och Vadensjö var prebende till kapellanen,
sedermera 1:e stadskomministern, åren 1564-1859.
Asmundtorp och Tofta var prebende till stadens kyrko-
herde åren 1681-1873.

Från och med 1962-01-01 utgör Landskrona och S:t Ibb
ett pastorat i Rönneberga kontrakt.

Vid äldre forskning i Landskrona historia torde en
viss hopläggning av kyrkoarkivets och stadsarkivets
handlingar ägt rum. Det är därför inte uteslutet att
kyrkoarkivet innehåller enstaka handlingar som rätte- ligen hör till stadsarkivet, och framför allt torde i stadsarkivet finnas kyrkoarkivalier, särskilt i buntarna med marerial till N.E. Lovéns arbete
"Landskrona under svenska tiden".

Handlingar från Landskrona stadsarkiv har överförts
till kyrkoarkivet. De har samlats i en volym, J:5,
varifrån hänvisningar till övriga signa gjorts.
B Å

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
28,7 Hyllmeter 
579 Fotografier 
Leveransdatum2016-01-14

Ämnesord

Ämnesord, ort
Landskrona församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 21/1965, 24/1990. Förteckningen upprättad i februari 1965 av Bertil Åstrand. Förteckningen kompletterad 1989 av Franceska Olsson.
Senast ändrad2021-04-22 14:27:34