01A Sverige, generalkartor 
Loading ...
01B Sverige, detaljkartor 
Loading ...
02 Sverige, kommunikationskartor 
Loading ...
03A Uppland och Stockholms län, generalkartor 
Loading ...
03B Uppland och Stockholms län, detaljkartor 
Loading ...
04A Södermanlands län, generalkartor 
Loading ...
04B Södermanlands län, detaljkartor 
Loading ...
05A Västmanlands län, generalkartor 
Loading ...
05B Västmanlands län, detaljkartor 
Loading ...
06A Närke, generalkartor 
Loading ...
06B Närke, detaljkartor 
Loading ...
07A Värmland, generalkartor 
Loading ...
07B Värmland, detaljkartor 
Loading ...
08A Dalarna, generalkartor 
Loading ...
08B Dalarna, detaljkartor 
001 Dalarna, detaljkartor. Affrijtning öfwer dhe Sochnar uti Stora Kopparbergs Höfdinge Döme som Hans Kongl. Maij:tz Dahle Infanterij Regemente står uthi. 
Loading ...
002 a Dalarna, detaljkartor. Geographisch afritning och Delineation öfwer Grynäs, Follkiärna och Byy Socknar. 
Loading ...
002 b Dalarna, detaljkartor. Charta öfwer Folkiärna Sokn. 
Loading ...
002 c Dalarna, detaljkartor. Utdrag af Göran Halstensons År 1652 författade Geographiska Charta öfwer en Del af Grytnäs och Foltiärna Soknar. 
Loading ...
003 Dalarna, detaljkartor. Stora Kopparbergs Bergfrälse och Tägtekarls Hemman med dess skogar. 
Loading ...
004 Dalarna, detaljkartor. Geographisk Charta öfwer Tuna Sochn både ofvan och nedan Bron. 
Loading ...
005 Dalarna, detaljkartor. Charta öfver Wästra Sifverberget i ... Norrbärkes Socken. 
Loading ...
006 Dalarna, detaljkartor. Siön Sillian, med Orsa och Åhls siögarne, samt Kyrkior och Byar der om liggande uti... Öster Dalarne. 
Loading ...
007 a Dalarna, detaljkartor. Charta öfver Elfdals socken med delar af kringliggande socknar i Österdalarna. 
Loading ...
007 b Dalarna, detaljkartor. Trakten emellan Elfvedals Porfyr Verk och Städerne i Kopparbergs Län. 
Loading ...
008 Dalarna, detaljkartor. Rommehed. Kongl. Dal Regementes Mötesplats. 
Loading ...
009 Dalarna, detaljkartor. Lannd Cartt uppå Rätt Wÿck sockhn, som inom Rågången ähr belegitt, medh bÿiar, Gårdar, Torp, Siögar, Strömmar, quarnar och hwadh mera som Notabelt wara kan. 
Loading ...
010 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver den mark som Wessman - Barkens Jernvägsbolag sig tillegnat af Skarvikens egor uti Norrbärkes Socken af St. Kopparbergs Län. 
Loading ...
011 a Dalarna, detaljkartor. Uti Stora Kopparbergz Höfdingedöme. Afrijtning uppå Wägarne med derwijd belägne Siögar och Förteckning på Städer Giästgifware och andre Gårdar samt Byar, jembwäl Anmerckning hwarest Wägarne sträcker öfwer Elfwar och Strömar, anten m 
Loading ...
011 b Dalarna, detaljkartor. Uti Stora Kopparbergz Höfdingedöme. Afrijtning uppå Wägarne med derwijd belägne Siögar och Förteckning på Städer Giästgifware och andre Gårdar samt Byar, jembwäl Anmerckning hwarest Wägarne sträcker öfwer Elfwar och Strömar, anten m 
Loading ...
012 Dalarna, detaljkartor. Wäg-Charta ifrån Silfbergs Capell igenom Säters Stad intill Wästerby. 
Loading ...
013 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver Orsa Socken och Hamra Kapellag uti St. Kopparbergs och Gefleborgs län. 
Loading ...
014 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver Sundborns, Wika och Stora Schedvie Socknar uti Stora Kopparbergs Län. 
Loading ...
015 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver Elfdalens socken uti Kopparbergs län. 
Loading ...
016 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver Mora, Våmhus, Sollerö och Siljansnäs äfvensom delar af Leksands, Älfdalens, Orsa, Åls och Rättviks socknar uti Kopparbergs län. 
Loading ...
017 Dalarna, detaljkartor. Mora - Älfdalen; Karta på uppdrag af Svenska Turistföreningen. 
Loading ...
018 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver Siljanstrakten på uppdrag af Svenska Turistföreningen. 
Loading ...
019 1 Dalarna, detaljkartor. Särna Sockens Besparingsskog. 
Loading ...
019 2 Dalarna, detaljkartor. Särna Sockens Besparingsskog. 
Loading ...
019 3 Dalarna, detaljkartor. Särna Sockens Besparingsskog. 
Loading ...
020 Dalarna, detaljkartor. Passet mallan Bysjön och Sjön - Björken. 
Loading ...
021 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Näs - Färj - Sund. 
Loading ...
022 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Utsunds Färj - Sund. 
Loading ...
023 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Westra- och Östra Malungs- Sjön. 
Loading ...
024 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Myckelby - Färj - Sund. 
Loading ...
025 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Brunnbäcks Flott-Bro. 
Loading ...
026 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Thorsångs - Färj - Sund. 
Loading ...
027 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Uppbo- Flott - Bro. 
Loading ...
028 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Båtstads - Färj - Sund. 
Loading ...
029 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Husby - Flott - Bro 
Loading ...
030 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Gustafs - Kyrka. 
Loading ...
031 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Grådö - Flott - Bro. 
Loading ...
032 Dalarna, detaljkartor. Passet vid Afvestads Flott - Bro. 
Loading ...
033 a Dalarna, detaljkartor. Karta över Grycksbo. Carl Ekman 1690. Urspr. titel: Geometrisk Afrijtning uppå Grycksbo Cronobyteshemman... 
Loading ...
033 b Dalarna, detaljkartor. Detalj ur Carl Ekmans karta 1690 med herrgården vägen till Alvik och nuvarande strandkonturen inlagd. 
Loading ...
034 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver Rommehed. 
Loading ...
035 Dalarna, detaljkartor. Karta öfver Särna socken och Idre kapellag. 
Loading ...
036 Dalarna, detaljkartor. Karta över Hamra nationalpark. 
Loading ...
037 Dalarna, detaljkartor. Öfversigtskarta öfver Orsa socken med undantag af besparingsskogen uti Kopparbergs län. 
Loading ...
09A Gästrikland och Hälsingland, generalkartor 
Loading ...
09B Gästrikland och Hälsingland, detaljkartor 
Loading ...
10A Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland samt Åsele lappmark, generalkartor 
Loading ...
10B Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland samt Åsele lappmark, detaljkartor 
Loading ...
11A Västerbotten, Norrbotten och svenska lappmarken, generalkartor 
Loading ...
11B Västerbotten, Norrbotten och svenska lappmarken, detaljkartor 
Loading ...
12A Östergötland, generalkartor 
Loading ...
12B Östergötland, detaljkartor 
Loading ...
13A Småland och Öland, generalkartor 
Loading ...
13B Småland och Öland, detaljkartor 
Loading ...
14A Västergötland och Dalsland, generalkartor 
Loading ...
14B Västergötland och Dalsland, detaljkartor 
Loading ...
15A Göteborgs och Bohus län, generalkartor 
Loading ...
15B Göteborgs och Bohus län, detaljkartor 
Loading ...
16A Halland, generalkartor 
Loading ...
16B Halland, detaljkartor 
Loading ...
17A Skåne, generalkartor 
Loading ...
17B Skåne, detaljkartor 
Loading ...
18A Blekinge, generalkartor 
Loading ...
18B Blekinge, detaljkartor 
Loading ...
19A Gotland, generalkartor 
Loading ...
19B Gotland, detaljkartor 
Loading ...
20 Strömmar och vattendrag 
Loading ...
21 Insjöar 
Loading ...
22 Bottenhavet och Bottenviken 
Loading ...
23 Östersjön, Öresund och Bälten 
Loading ...
24 Kattegatt och Skagerack 
Loading ...
25 Hydrografiska generalkartor 
Loading ...
26 Gränsen mot Norge 
Loading ...
27 Gränsen mot Finland 
Loading ...

1.
Dalarna, detaljkartor. Karta över Grycksbo. Carl Ekman 1690. Urspr. titel: Geometrisk Afrijtning uppå Grycksbo Cronobyteshemman...
Karta/ritning , Sverige Topografiska kartor

 Grunddata 
ReferenskodSE/KrA/0400/08B/033 a
ExtraID0400:08B:033 a
ArkivinstitutionKrigsarkivet
Höjd65 centimeter
Bredd110 centimeter
Koordinater
 Tillgänglighet 
SekretessNej
Restriktioner enligt PULNej
 Hänvisningar 
Relaterade arkivenheter
Reproducerad på: K0002099 (SE/RA/83004/KrA/2010/K0002099)
ReproduceratJa
Repro. anm.Mediatyp enligt Kartia: Mikrofilm
Mediatyp enligt Kartia: Kra 3/2000
Mediatyp enligt Kartia: pdf-fil
Mediatyp enligt Kartia: 0400\08b\0033a.pdf
Mediatyp enligt Kartia: Tiff-fil
Mediatyp enligt Kartia: kra 125/2001
 Kontroll 
Skapad2000-04-20 00:00:00
Senast ändrad2010-09-22 09:41:24