Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Sankt Ibbs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13327
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/RWIif0T0J4wxUxy8Q1Ijt0
Omfång
2,1 Hyllmeter 
2 Hyllmeter  (-, Tilläggslev. 9/2006)
0,1 Hyllmeter  (Mindre tilläggsleverans i december 2015.)
5,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i jan. 2016.)
3 Fotografier  (Tilläggsleveransen i jan. 2016.)
Datering
16151999(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt OSL 22:1. Sekretess kan även förekomma i kyrkokommunala handlingar, t ex i handlingar angående personaladministrativ verksamhet i enlighet med OSL 39:1-3.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept) (pdf), H-bilagor och oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial!
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Sankt Ibbs församling (– 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/13327

Förteckning 100/1962

Förteckning

över

S:t Ibbs kyrkoarkiv

Förteckningen upprättad i juli 1962
av fil.mag. Hans Pleijel.
Allmän anmärkningTilläggsleverans av främst kyrkokommunala handlingar i jan. 2016.
Inledning (äldre form)S:t Ibbs kyrkoarkiv

HISTORIK

S:t Ibbs församling, omfattande ön Ven, utgjorde eget pastorat t.o.m. 1961, men ingår numera i Landskrona pastorat, Rönneberga kontrakt i Lunds stift. I kommunalt hänseende uppgick S:t Ibb i Landskrona 1959-01-01.

Namnet S:t Ibb är efter kyrkan, som helgats åt S:t Jacob, av vilket namn Ibb är en dansk utveckling.

P.S. Under krigen mellan Danmark och Sverige 1658-1660 förstördes kyrkoarkivet på Hven. När generalguvernören Stenbock 1663 i Köpenhamn efterlyste Hvens förlorade kyrkoräkenskapsböcker fick han till svar att öns "kyrkoböcker" hade förvarats på Hörsholms gods och "ridefogden" därstädes Lorentz Tuxen meddelade (1663) att "Huens kierkebog haffr warett paa Hirshollm (=Hörsholm) Udi Krijgenss tiid, och med andre mine breffue och documenter, bleffuen forrygt och bortkommen.."och han försäkrade sig ej veta var de då fanns. Landstingsridern vid Hörsholm Rasmus S¢ffrensson och visiterern i Köpenhamn Söffren Nielsson meddelade vidare att de under kriget tjänstgjort på Hörsholm och därvid bevittnat hur "di Suenske lod opbryde Lorentz Tuxen contorskab" vars innehåll till en del uppbrändes och till en del bortfördes av svenskar och polacker. (Se: Skånska generalguvernementskansliets arkiv: Skrivelser från åtskilliga myndigheter och ämbetsmän 1663: Rigsmarskalk Johan Christoff von Körbitz 1663-05-19 med bilagor).

A. E.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
5,1 Hyllmeter 
3 Fotografier 
Leveransdatum2016-01-14

Ämnesord

Ämnesord, ort
Sankt Ibbs församling

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2018-01-02 15:08:51