bild
Arkiv

Svalövs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13381
Omfång
2,1 Hyllmeter 
4,2 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar 2011.)
3,9 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
85 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
31 Fotografier  (Tilläggsleverans i maj 2019.)
6,2 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i juni 2019 (Obs! avser flera församlingar i samma leverans).)
92 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i juni 2019.)
Datering
15691999(Tidsomfång)
16901991(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt OSL 22:1. Sekretess kan även förekomma i kyrkokommunala handlingar, t ex i handlingar angående personaladministrativ verksamhet i enlighet med OSL 39:1-3.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar. Obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Svalövs församling
Alternativa namn: Svaluf, ibland Norra Svalöv
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/13381

Förteckning 8/1964

Förteckning

över

Svalövs kyrkoarkiv

Förteckningen upprättad i januari 1964
av fil.kand. Torbjörn Kjölstad.
Allmän anmärkningTilläggsleverans i maj 2019 av 3,9 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar samt i juni 2019 av 6,2 hyllmeter. Obs! I den senare leveransen är handlingar från samtliga församlingar inräknade i hyllmeteruppgifterna.
Inledning (äldre form)Svalövs kyrkoarkiv

HISTORIK

Svalöv är medtaget i Lunds stifts Landebog 1569 under Rönnebergs härad. Då det sedan gammalt hörde in under Herrevadskloster kom det att bilda ett enförsamlingspastorat. När Herrevadskloster vid reformationen drogs in till kronan förblev godset alltjämt bortförlänt till speciella läntagare. 1760 övergick emellertid patronatsrätten till det inom Svalöv belägna Axelvolds säteri. Genom uppgörelse mellan K. Maj:t och Patronus upphävdes patronatsrätten 1881. Källs-Nöbbelöv och Felestads församling förenades 1927 med Svalöv till ett pastorat benämnt Svalövs, Källs-Nöbbelövs och Felestads församlingars pastorat. Från 1962 moderförsamling i Svalövs, Felestads och Tirup pastorat samt från 1974 moderförsamling i Svalövs, Felestads, Tirups och Torrlösa pastorat. 1980 bilade Svalöv, Felestad och Tirups församling ekonomisk partiell samfällighet som år 1989 blev total ekonomisk samfällighet i och med Torrlösa församlings anslutning.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
18581999
Omfång
3,9 Hyllmeter 
31 Fotografier 
85 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2019-05-15
---------------------------------------------------------------------------------
Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
6,2 Hyllmeter 
92 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2019-06-18

Ämnesord

Ämnesord, ort
Svalövs församling

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2019-10-14 09:58:14