bild
Serie

Ritningar till Storfors kyrka och församlingshus

Storfors kyrkoarkiv

 Volymer (52 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1u.å.Storfors kyrka. Detalj till stöd under bänksitsar. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
2u.å.Storfors kyrka. Takstolsplan, sektioner, orgelläktare, bjälklagstyper och beteckningar. Upprättade av Sven Tyrén, konsulterande ing.firma AB, Stockholm. 4 kopior. 
3a1942Ritningar till ny kyrka i Storfors. Upprättade av arkitekt K. M. Westerberg. 10 st. 
3b1944Förslag till ny kyrka i Storfors. Upprättade av arkitekt K. M. Westerberg, Stockholm. 10 st. 
41945Förslag till ny kyrka i Storfors. Upprättade av arkitekt Tor Engloo. 14 kopior. 
51949Storfors kyrka. Ritning till klockstapel. Upprättad av Per Danielsson. Kopia. 1 st. 
61951Förslag till kyrka i Storfors. Gånggrindar litt. B och C. Upprättat av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
71951Förslag till kyrka i Storfors. Körgrindar litt. D och E. Upprättat av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
81952Förslag till kyrka kyrkogård i Storfors. Upprättat av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
91953Storfors kyrka-församlingshus. 10 st ritningar upprättade av arkitekt Tor Engloo (1 original, 9 kopior). 
101955Storfors kyrka-församlingshus. Grindar litt. A. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
111955Storfors kyrka-församlingshus. Grindar litt. B. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
121955Storfors kyrka-församlingshus. Grindar litt. C. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
131955Storfors kyrka-församlingshus. Grindar litt. D och E. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
141956Storfors kyrka-församlingshus. Elinstallation, källarplan. Upprättad av Gustav Magnussons konsult. ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
151956Storfors kyrka-församlingshus. Elinstallation, bottenvån. Upprättad av Gustav Magnussons konsult. ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
161956Storfors kyrka-församlingshus. Elvärme, bottenvån. Upprättad av Gustav Magnussons konsult. ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
171956Storfors kyrka-församlingshus. Central, bårhus och sektioner. Upprättad av Gustav Magnussons konsult. ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
181956Storfors kyrka-församlingshus. Elinstallation, situationsplan, klockstapel, åskledare. Upprättad av Gustav Magnussons konsult. ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
191956Storfors kyrka. Principskiss över ventilationsgenomföring i kassavals- eller arkivvägg. Upprättad av Hugo Theorells ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
201956Storfors kyrka. Situationsplan och kopplingsschema. Värme, vent. och sanitet. Upprättad av Hugo Theorells ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
211956Storfors kyrka. Källarplan. Värme, vent. och sanitet. Upprättad av Hugo Theorells ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
221956Storfors kyrka. Bottenplan. Värme, vent. och sanitet. Upprättad av Hugo Theorells ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
231956Storfors kyrka. Övre plan. Värme, vent. och sanitet. Upprättad av Hugo Theorells ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
241956Storfors kyrka. Sektioner. Värme, vent. och sanitet. Upprättad av Hugo Theorells ingeniörsbyrå AB. Kopia. 1 st. 
251957Storfors kyrka. Fönster och portomfattningar. Elementspecifikationer. Upprättade av Nya Asfalt AB, C. Färemo. 5 kopior. 
261957Storfors kyrka. Fönster och portomfattningar. Detaljer av rostfri plåt vid anslutning. Upprättad av Nya Asfalt AB, C. Färemo. Kopia. 1 st. 
271958Storfors kyrka. Placering av dagvattenbrunnar å terass. Upprättad av trädgårdsarkitekt Edvard Jacobson. Kopia. 1 st. 
281958Storfors kyrka. Ritning till koret. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
291958Storfors kyrka. Förslag till altarbord. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
301958Storfors kyrka. Förslag till predikstol. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
311958Storfors kyrka. Förslag till altarring. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
321958Storfors kyrka. Förslag till kors. Upprättad av arkitekt Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
331958Förslag till armatur för Storfors kyrka. Upprättade av Knut Hallgren, Stocksund. 5 kopior. 
341958Ritningar till armatur för Storfors kyrka. Upprättade av Knut Hallgren, Stocksund. 4 kopior. 
351958Ritningar till armaturplacering för Storfors kyrka. Upprättade av Knut Hallgren, Stocksund. 3 kopior. 
361958Ritning till upphängen till armaturer för Storfors kyrka. Upprättadav Knut Hallgren, Stocksund. Kopia. 1 st. 
371958Storfors kyrka. Grovschacktningsritning för parkering. Upprättad av trädgårdsarkitekt Edvard Jacobson. Kopia. 1 st. 
381959Storfors kyrka. Ritning till ljusstakar, bårhuset. Upprättadav Knut Hallgren, Stocksund. Kopia. 1 st. 
391959Storfors kyrka. Situationsplan. Upprättad av Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
401959Storfors kyrka. Justering av marmorplattor i altaret. Upprättad av Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
411959Storfors kyrka. Ritning till ljusbärare i bänkgavlar. Upprättad av Tor Engloo. Kopia. 1 st. 
421959Storfors kyrka. Klockstapel. Detalj till taklist. Upprättad av Tor Engloo. 1 st. 
431963Storfors kyrka. Anordnande av samlingslokaler i källarplanet. Upprättad av B. Klason. 2 kopior. 
441963Förslag till dopskål och ljusstake för Storfors kyrka. Upprättad av Birger Haglund. Original. 1 st. 
451968Storfors kyrka. Ändring av slöjdsal till ungdomslokaler med korvgrill. Upprättad av B. Klason. Kopia. 1 st. 
461971Förslag till orgel i Storfors kyrka. Upprättad av J. H. Jörgensen orgelfabrikk, Oslo. Kopia. 1 st. 
471971Storfors kyrka. Förslag till orgel. Upprättade av J. H. Jörgensen orgelfabrikk, Oslo. Förslagen omarbetade i maj 1972 av arkitekt Tor Engloo. 2 kopior. 
481985Storfors kyrka. Förslag till ombyggnad. Upprättade av Torsten Skoglund. 11 st. 
491985Storfors kyrka. Ombyggnad. Upprättade av Elkonsultgruppen. 4 st. 
501985Storfors kyrka. Ombyggnad VS. Upprättade av Yngve Kvist. 4 st. 
511985Storfors kyrka. Ombyggnad luftbehandling. Upprättade av Yngve Kvist. 4 st.