Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Övertorneå kyrkoarkiv


Övertorneå församling utbröts ur Torneå församling (senare Nedertorneå) 1482.

Församlingen hette ursprungligen Särkilax men namnet ändrades till Övertorneå i början på 1600-talet. Namnet Matarengi förekommer också på församlingen efter kyrkbyns namn.

Från Övertorneå församling har följande församlingar utbrutits:
- 1602 Tenoteki (Enontekis) församling
- 1617 Hietaniemi kapellförsamling
- 1655 Kengis bruksförsamling
- 1725 Pajala församling
- 1810 Alkkula församling (nu Övertorneå i Finland)
- 1856 Korpilombolo församling

Den 1 januari 1926 delades församlingen i två kyrkobokföringsdistrikt: Övertorneå kyrkobokföringsdistrikt (Övertorneå kyrkoarkiv) och Svansteins kyrkobokföringsdistrikt (se Svansteins kyrkoarkiv)

Indelningen i kyrkobokföringsdistrikt upphörde i samband med att Svansteins församling, motsvarande det tidigare distriktet, utbröts ur Övertorneå den 1 januari 1962.

Övertorneå har tillhört följande pastorat:
- 1482-1606 ingick Övertorneå församling i gemensamt pastorat med Torneå / Nedertorneå församling (moderförsamling), med undantag för åren 1530-1538 när församlingen utgjorde ett eget pastorat.
- 1606-1617 utgjorde församlingen ett eget pastorat
- från 1617 utgjorde församlingen moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Hietaniemi församling som 1655 utökades med Kengis bruksförsamling, 1725 med Pajala församling och 1788 med Muonioniska församling och före 1812 Kolari församling
- 1812-1836 Övertorneå, Hietaniemi, Pajala och Kengis
- 1837-1842 Övertorneå, Hietaniemi och Pajala
- 1842-1856 Övertorneå och Hietanlemi
- 1856-1878 Övertorneå, Hietaniemi och Korpilombolo,
- 1878-1920 Övertorneå och Korpilombolo
- från den 1 maj 1920 var Övertorneå församling ett eget pastorat

När Svansteins församling tillkom 1962 inrättades samtidigt en kyrklig samfällighet mellan Svanstein och Övertorneå med gemensam ekonomi. Samfälligheten benämndes Övertorneå och Svansteins kyrkliga samfällighet. Den 1 januari 1992 utökades samfälligheten med Hietaniemi församling. Samfälligheten benämndes därefter Övertorneå kyrkliga samfällighet. Namnet hade dock använts tidigare. Den kyrkliga samfällighetens handlingar är införtecknade i Övertorneå kyrkoarkiv.

Övertorneå församling omfattade fram till 1809 års fred områden på båda sidor om Torne älv. I samband med freden överfördes den del av församlingen som låg öster om Torne älv till Finland, vilket ungefär utgjorde hälften av församlingens befolkning och yta.

Östanskog nr 1 (Koivukylä 23:2) och Utby nr 1 (Koivukylä 24:2), vilka tillhört Hietaniemi församling men varit belägna inom Övertorneå församling, överfördes enligt kungligt brev 1930 till Övertorneå.

Födelse- och dopuppgifter för Raitajärvi, som räknats till Övertorneå, finns i Överkalix födelsebok C:2-4. Detsamma gäller för Pörtjärv (Pirtijärvi) och Hirijärvi där uppgifter finns i Överkalix födelsebok C:3.

Räkenskaper för lasarettsmedel 1788-1837 beträffande Puostijärvi och Orjasjärvi ingår i Hietaniemi kommunionbok D II:1.

Till arkivförteckningen finns ett skannat ortregister till Övertorneå husförhörslängder A I a:1-5.

 Serier (54 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aHusförhörslängder.Serien inbunden.
 
A I bFörhörsprotokoll.
 
A II aFörsamlingsböcker.Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemSerien i arkivkartong

Aktuella blad 1991-06-30 ordnade efter fastighet och personnummer
 
A II cFörsamlingsbok, avställda bladSerien i arkivkartong

Avställda blad ordnade efter fastighet och personnummer
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter namn
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregister.Serien i arkivkartong

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer
 
A VI aAvgångsregister.Serien i arkivkartong

Avställda personavier ordnade efter namn
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
BFlyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker (1991-1999) 
D ILängder över nattvardsungdom.Fr.o.m. 1991, se serie D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster.
 
D XKonfirmationsböcker (1991-1999) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (1991-1999) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker (1991-1999) 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken
 
H IIBilagor till flyttningslängdenEnligt notering i äldre arkivförteckning saknas bilagor 1904, 1916-1933 troligen p.g.a. brand.

Bilagor från och med 1900 är gallringsbara med undantag för utländska handlingar. Vid ordnings- och förteckningsarbete 2019 har kvarvarande bilagor undantagits gallring bevarats.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenEnligt notering i äldre arkivförteckning saknas bilagor åren 1902-1934. 
H IVBilagor till konfirmationsbokenI volym H I:1 (1839-1870) ingår enstaka bilagor till konfirmationsboken,


Enligt äldre arkivförteckning är bilagor 1916-1948 gallrade 1959 och bilagor 1949-1987 gallrade 2006. Bilagor 1902-1915 anges i äldre arkivförteckning som saknade. Även de troligen gallrade.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenI volym H I:1 (1839-1870) ingår enstaka bilaga till lysnings- och vigselboken,

Bilagor 1904-1933 saknas enligt notering i äldre arkivförteckning.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenKungörelser över tacksägelser för avlidna 1949-1987 gallrade enligt notering i äldre arkivförteckning. 
JSkrivelser
 
K ISockenstämmoprotokoll.
 
K II aKyrkostämmoprotokoll. 
K IIIKyrkorådsprotokoll och handlingar 
K IV aSkolrådsprotokollSerien inbunden. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådshandlingarSerien i kapsel där inte annat anges.

I volym H VI:1 ingår förteckning över gratis utdelade skolböcker 1894.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aHuvudräkenskaper för kyrkanSerien inbunden.
 
L I bSpecialräkenskaper för kyrkan 
L I cVerifikationer till kyrkoräkenskaper 
L II aSkolräkenskaperSerien inbunden där inte annat anges. 
L II bLöne- och avräkningsböcker för skolanSerien inbunden. 
L II cVerifikationer till skolräkenskapernaSerien i kapsel. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaperAng. smärre uppgifter ur andra kyrkoarkiv, se titelbladet. 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m. 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
PÖvriga handlingar