bild
Arkiv

Ljungby (Kalmar län) kyrkoarkiv


LJUNGBY


Kalmar län


Södra Möre härad


Från Ljungby församling har avsöndrats S:t Sigfrids församling.


Växjö (förut Kalmar) stift


Moderförsamling i pastoratet Ljungby, Hossmo, och S:t Sigfrid.


Fr.o.m. 1962-01-01: Moderförsamling i pastoratet Ljungby, S:t Sigfrid.


Fr.o.m. 1977-01-01: Eget pastorat.

 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bRegister till församlingsböckernaSerien avslutad. 
A II cFastighetsförteckningarSerien avslutad. 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b.

Serien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort - i alfabetisk ordning- för församlingens invånare 1967-12-31 samt personavier - i personnummerordning- för församlingens invånare 1991-06-30. Registren förda 1948-1967 samt 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort för personer avgångma 1961-1967 samt personavier för personer avgångna 1968-1991-06-30.

Äldre register, bestående av avtryckskort, (1948-1960) har gallrats ut.

Jämför serie A VI b.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderJämför serie A VI a. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien inbunden.
 
H III aBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderBeträffande äldre, odelade räkenskaper se serie L I a. 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för fonder 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkanSe även serie J I. Beträffande kartor och ritningar se serie R.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSe även serie J I. Beträffande kartor och ritningar se serie R.
 
O I cGravböckerSerien i kartonger. Upprättad 1965. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSe även serie J I. Beträffande kartor och ritningar se serie R.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster 
O IV bHandlingar rörande prästerliga förrättningar 
O IV cHandlingar rörande kyrkobetjäningen 
P IPålysningsböcker (kyrkojournaler) 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartor 
R IIRitningarRitningar av kyrkan 1785, 1787, se J I:2. Ritning till orgelverksbyggnad, se J I:3. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia