bild
Arkiv

Söderåkra kyrkoarkiv


SÖDERÅKRA


Kalmar län

Södra Möre härad

Växjö (tidigare Kalmar) stift


Eget pastorat.

1941-01-01 bildades ett särskilt kbfd för församlingens södra del - se Söderåkra södra kbfd.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1970--1991-06-30.

Serien består av 1991-06-30 aktuella blad samt avställda blad. Aktuella och avställda blad samsorterade.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar m.m. 
A II dFörteckningar till husförhörslängderna och församlingsböckerna
 
A IIIBöcker över obefintligaSe även serie A I för respektive år. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning, ej familjevis.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån; Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av avtryckskort för församlingens invånare 1967-12-31 och personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registren förda 1948-1967 respektive 1968--1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av avtryckskort (1948-1967) och personavier (1968--1991-06-30) för avgångna personer.

Årtal i tidskolumnen avser avställningsperiod.

Serien i kartonger.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok 
G IAndra längder. Allmän serie 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II aDiarier 
J II bDiarieförda handlingar 
J IV aDiarier 
J IV bDiarieförda handlingar 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bAndra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialer och lånelängder 
L I cÖvriga räkenskaper för kyrka och kyrkogård 
L I dRäkenskaper för kyrka. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L V dRäkenskaper för fonder 
L V eÖvriga räkenskaper 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IIHistoriska anteckningar 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia