bild
Arkiv

Vickleby kyrkoarkiv


VICKLEBYKalmar län

Ölands södra mot

Algutsrums härad

Växjö (förut Kalmar) stift

T.o.m. 1935-10-31: Eget pastorat.

1935-11-01--1961: Annexförsamling i pastoratet Mörbylånga, Resmo och Vickleby.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Mörbylånga, Resmo, Vickleby, Hulterstad, Stenåsa
och Kastlösa.

 Serier (50 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1978--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad samt avställda blad.

Aktuella och avställda blad samsorterade.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar m m  
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning, ej familjevis.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok 
D ILängder över nattvardsungdom (komfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderSerien inbunden. 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IVRäkenskaper för kollektmedel 
L V bÖvriga räkenskaper 
N IVisitationsprotokoll
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenKartor se serien R. 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IV aHandlingar rörande prästerliga tjänster och förrättningar
 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m.m.)
 
P IVÖvriga handlingar
 
R IKartor Planförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia