Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Norra Lundby kyrkoarkiv


Norra Lundby är annex i Varnhems, Istrums, Eggby, Öglunda och Norra Lundby pastorat och tillhör Skara stift samt Skaraborgs län. Den gamla (tidigare ödelagda) moderkyrkan hette Skarke, och detta namn brukades stundom före 1937 i stället för Varnhem.
Norra Lundby kallades intill 1886 blott Lundby.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad) 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad) 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01  
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden. 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok fr. o. m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelse för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
G IIIGudstjänststatistik 
G IVDiarium med handlingar 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien avslutad 1991-06-30 då folkbokföringen övergick till skattemyndigheten. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien avslutad 1991-06-30 då folkbokföringen övergick till skattemyndigheten. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om aj annat anges. 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendetSerien avslutad 1951 då skolan övergick till den borgerliga kommunen. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien avslutad, fortsätter i
L I: a -.
 
L I aRäkenskaper för kyrka: räkenskapsböckerSerien avslutad 1991.
Pastoratet total samfällighet from 1992-01-01.
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Prästlöne- och boställskassa mfl pastorsändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O VIKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P I aPredikoturer, gudstjänstjournaler mm 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar rörande det frivilliga kyrkliga församlingsarbetet 
P VSöndagsskolans handlingar