Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Norra Åsarps kyrkoarkiv


Norra Åsarp är moderförsamling i Norra Åsarp, Smula,
Kölaby och Solberga pastorat samt tillhör Skara stift
och Älvsborgs län.

 Serier (55 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Serien i arkivboxar. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IIKommunionlängder 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder  
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
J ISkrivelser, resolutioner m.m. 
J IIUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och övriga handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkan
 
L IIRäkenskaper för skolanSe även L I:14 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålFondräkenskaper m.m. finns även i L I-serien 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogårdGravregister överförda till Floby kyrkliga samfällighet 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSe även O II:7 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSe även O II:7 
O VDonationshandlingar 
O VI aKartor 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar 
P IIIHandlingar angående det frivilliga kyrkliga arbetet