Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Grötlingbo kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23006
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QIfj7BJ6SaUV2SCfy44T53
Omfång
216 Volymer 
Datering
16891999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Grötlingbo församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1908-04-09, 1928-10-05, 1948-02-11, 1948-05-25, 1962-10-03, 1972:125, 2003-06-13 och 2010:021.
Inledning (äldre form)Grötlingbo kyrkoarkiv

Grötlingbo har, så långt tillbaka i tiden man kan inhämta upplysningar om dylika ting, varit moderförsamling i Grötlingbo och Fide församlingars pastorat. Denna ordning varade till 1939, då pastoratet sammanslogs med Havdhem och Näs församlingars pastorat. Vid 1962 års omorganisation av pastoratsindelningen överfördes Fide till Öja pastorat medan Havdhems pastorat utökades med Eke (från Rone pastorat), Hablingbo och Silte (från Hablingbo pastorat).

Den äldsta volymen i Grötlingbo kyrkoarkiv utgöres av en anteckningsbok, upplagd 1680 av Jacob Tofftenius, vilken innehåller referat av sockenstämmor, anteckningar om reparationer i kyrkan och prästgården samt anteckningar om diverse andra ting. Denna volym finns även i avskrift i landsarkivets avskriftssamling.

I de i dag bevarade delarna av arkivet börjar ministeriallängderna år 1723. Av ett inventarium från år 1757 framgår dock att det funnits ministerallängder för tiden 1671-1718, vilka troligen förstörts eller förekommit redan under andra hälften av 1700-talet. Motsvarande volym för annexförsamlingen Fide finns ännu i behåll (se förteckningen över detta arkiv).

Ministeriallängderna innehåller en lucka omkring och strax efter år 1800. Denna brist påtalades redan år 1804 vid en biskopsvisitation och när kyrkoherden David Alschovius ombads att visa upp anteckningarna över födda, vigda och döda påstod denne "att för någon tid sedan flere papper utblåst genom dess kammarfönster och det starka vädret blifvit förskingrade, hvaribland dessa troligen varit efter han ej kunde finna dem". Huruvida detta är sant eller enbart ett svepskäl för försumlighet med folkbokföringen får vi aldrig veta.

Den första leveransen från Grötlingbo kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1908, sedan har leveranser ägt rum 1928, 1948, 1969 och 1972.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).

Förteckning

Denna förteckning upprättades 1956 av David Gadd samt kompletterades 1973 av amanuens Tommy Sundberg och avser de delar av kyrkoarkivet som förvaras i landsarkivet. Förteckningen utökades 2002 av arkivhandläggare Klas Säve-Söderbergh och färdigställdes 2013 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Grötlingbo församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-04-21 12:13:49