Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Rogsta kyrkoarkiv


Rogsta församling bildades under medeltiden. Församlingen var moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Ilsbo församling till 1918. Den 1 maj 1918 bildade församlingen ett eget pastorat.

Den 1 januari 1995 bildade Rogsta församling och Hälsingtuna församling (moderförsamling) gemensamt pastorat och kyrklig samfällighet. Den kyrkliga samfällighetens handlingar, bland annat protokoll och ekonomihandlingar, ingår i Hälsingtuna kyrkoarkiv.

Enligt kungligt brev överflyttades den 1 januari 1927 lägenheten Skolhustomten nr 1 från Harmånger till Rogsta i kommunalt, ecklesiastikt och jordebokshänseende.

 Serier (63 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderKapsel
Pålysningsbok
Lev. 2/1974
Anm.: 4 häften.Serien inbunden
 
A II aFörsamlingsböcker, inbunden serieSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsböcker
 
A II cFörsamlingsböcker, lösbladssystemSerien i arkivkartong

Aktuella blad 1991-06-30 ordnade
efter fastighet.
 
A II dFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivkartong

Avställda blad ordnade efter fastighet.
 
A IIIBok över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Aktuella personakter 1991-06-30 ordnade efter namn.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Volym 1 avtryckskort ordnade efter namn, 2 aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterVolym1 i arkivbox, 2 i kortlåda.

Volym 1 avtryckskort ordnade efter namn, 2 avställda personavier ordnade efter personnummer.
 
A VI bAvgångslängdSerien inbunden 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien inbunden om ej annat anges.
 
G IIÖvriga längder 
H I aBilagor till husförhörslängd och församlingsbok 
H I bBilagor till församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivkartong om ej annat anges.
 
H III aBilagor till födelse- och dopbok 
H III bBilagor till födelse- och dopbok, gallringsbara 
H IV aBilagor till konfirmationsbok 
H V aBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok 
H V bBilagor till lysnings- och vigselbok samt
äktenskapsbok,gallringsbara
 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken 
H VI bBilagor till död- och begravningsboken, gallringsbara 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmans o. kyrkofullmäktiges protokoll 
K IIIKyrkorådets protokoll o. handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga nämders o. styrelsers protokoll o. handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka. Huvudböcker 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialer
 
L I cRäkenskaper för kyrka. Skuldböcker 
L I dRäkenskaper för kyrka. Verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar ang. prästval och andra val 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar ang. kyrkliga boställen o. kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O VI aKartor och ritningar: KyrkanI kart- och ritningsarkiv 
O VI bKartor och ritningar: KyrkogårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKartor och ritningar: PrästgårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI dKartor och ritningar: LöneboställetI kart- och ritningsarkiv 
O VI eKartor och ritningar: DiverseI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar och handskrifter 
P IIPålysningsböcker