Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Nora kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010138
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3SqfIEpB4Kg2V57heL7zY1
Omfång
21,1 Hyllmeter 
Datering
16161999(Tidsomfång)
1661 (Huvudsaklig tid)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 82/2001
Reversal: Reversal 54/1993 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Nora församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Nora församling nämns första gången 1314. Under medeltiden utbröts Skogs församling. Församlingen var först eget pastorat för att sedan bli moderförsamling i ett pastorat tillsammans med Skogs församling. Till pastoratet fördes senare under medeltiden även Bjärtrå församling. 1891 avskildes Bjärtrå församling och bildade ett eget pastorat.

Nora och Skogs pastorat kom under 1900-talet att bilda ett eget arkiv, Nora och Skogs pastorats arkiv. I arkivet ingår protokoll, fastighetshandlingar, personalhandlingar och räkenskaper. Arkivet omfattar tidsmässigt huvudsakligen från mitten av 1900-talet, med enstaka äldre handlingar. För äldre pastoratshandlingar, se Nora kyrkoarkiv.

Nora blev personligt lektorsprebende 1800, övergick 1808 till biskopsprebende och behöll denna ställning till 1871, då församlingen åter fick särskild kyrkoherde.

Sandön, som i jordböcker och mantalslängder upptas under Bjärtrå, tillhörde i ecklesiastikt hänseende Nora åtminstone inpå 1840-talet.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Nora församling (Y-län)

Kontroll

Om postens upprättandeFörändring i hänvisningar 2003-06-27 Angelica Björlestrand
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2019-10-29 09:40:44