Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Mantalslängder 1630-1861

Länsstyrelsen i Östergötlands län. Landskontorets arkiv

Åren 1699, 1704-1707, 1711-1718 ingår icke Vadstena län (Aska, Dals, Lysings, Göstrings härader och städerna Vadstena och Skänninge).

 Volymer (234 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11630Bunt. Boskaps- och mantalslängder. Grebo och Värna, Skällvik och S:t Anna, Vadstena, Västra Husby, Åtvid, Gryt, Häradshammar, Kuddby, Östra Ny, Ringarum, Skönberga och Å. 
21699Band. Västanstångsdelen utan Vadstena län (d v s Kinda, Ydre, Gullberg, Vifolka, Boberg, Valkebo, Hanekind, Linköping). 
Se: SE/VALA/01979/E I b/11704 
Se: SE/VALA/01979/E I b/21705 
Se: SE/VALA/01979/E I b/31706 
Se: SE/VALA/01979/E I b/41707 
Se: SE/VALA/01979/E I b/51711 
Se: SE/VALA/01979/E I b/61712 
Se: SE/VALA/01979/E I b/71713 
Se: SE/VALA/01979/E I b/81714 
Se: SE/VALA/01979/E I b/91715 
Se: SE/VALA/01979/E I b/101716 
Se: SE/VALA/01979/E I b/111717 
Se: SE/VALA/01979/E I b/121718 
Se: SE/VALA/01979/E I b/131719 
Se: SE/VALA/01979/E I b/141720 
Se: SE/VALA/01979/E I b/151721 
Se: SE/VALA/01979/E I b/161722 
Se: SE/VALA/01979/E I b/171723 
Se: SE/VALA/01979/E I b/181724 
Se: SE/VALA/01979/E I b/191725 
Se: SE/VALA/01979/E I b/201726 
Se: SE/VALA/01979/E I b/211727 
Se: SE/VALA/01979/E I b/221728 
Se: SE/VALA/01979/E I b/231729(Åkerbo, Bankekind, Finspånga län, Memming, Bråbo, Skärkind, Hammarkind, Lösing, Östkind, Göstring, Lysing, Dal, Aska). 
Se: SE/VALA/01979/E I b/251729(Hanekind, Gullberg, Vifolka, Valkebo, Ydre, Kinda, Linköpings stad). 
Se: SE/VALA/01979/E I b/241730(Björkekind, Vifolka och Valkebo saknas). 
Se: SE/VALA/01979/E I b/261731 
Se: SE/VALA/01979/E I b/271732(Valkebo saknas). 
Se: SE/VALA/01979/E I b/281733 
Se: SE/VALA/01979/E I b/291734 
Se: SE/VALA/01979/E I b/301735 
Se: SE/VALA/01979/E I b/311736 
Se: SE/VALA/01979/E I b/321737 
Se: SE/VALA/01979/E I b/331738 
Se: SE/VALA/01979/E I b/341739 
Se: SE/VALA/01979/E I b/351740 
Se: SE/VALA/01979/E I b/361741(Vadstena saknas). 
Se: SE/VALA/01979/E I b/381742(Aska, Dal, Lysing, Lösing, Björkekind, Östkind, Finspånga län, Memming, Bråbo, Gullberg, Boberg, Valkebo, Norrköping) 
Se: SE/VALA/01979/E I b/391742(Bankekind, Åkerbo, Hanekind, Ydre, Kinda, Skärkind, Hammarkind, Vifolka, Göstring, Söderköping, Linköping, Skänninge, Vadstena). 
Se: SE/VALA/01979/E I b/401743 
Se: SE/VALA/01979/E I b/421744 
31746Band. 
41747Band. 
51748Band. 
61750Band. 
71751Band. 
81752Band. 
91753Band. 
101754Band. 
111755Band. 
121756Band. 
131757Band. 
141758Band. 
151759Band. 
161760Band. 
171761Band. 
181762Band. 
191763Band. 
201764Band. 
211765Band. 
221766Band. 
231767Band. 
241768Band. 
251771Band. 
261772Band. 
271773Band. Mellersta distriktet (Ydre, Kinda, Hanekinds, Memmings, Bobergs och Gullbergs härader, Finspånga län samt Linköpings stad). 
281773Band. Östra distriktet (Bankekinds, Åkerbo, Skärkinds, Hammarkinds, Bråbo, Lösings, Östkinds och Björkekinds härader samt städerna Söderköping och Norrköping). 
291773Band. Västra distriktet (Valkebo, Vifolka, Göstrings, Lysings, Dals och Aska härader samt städerna Skänninge och Vadstena. 
301776Band. 
311783Band. Aska, Dals, Lysings härader saknas. 
321785Band. Hammarkinds och Skärkinds härader saknas. 
331786Band. 
341787Band. 
351788Band. 
361789Band. 
371790Band. 
381791Band. 
391792Band. 
401793Band. 
411794Band. 
421795Band. 
431796Band. Memmings härad saknas. 
441797Band. Skärkinds härad: Gistad saknas, Skärkind defekt, Hammarkinds härad: Skönberga och Ringarum saknas. 
451798Band. Hammarkinds härad: Gryt, S:t Anna och Skällvik saknas. Skärkinds härad: Östra Ryd och Yxnerum saknas. 
461799Band. 
471800Band. 
481801Band. 
491802Band. 
501803Band. 
511804Band. 
521805Band. 
531806Band. 
541807Band. 
551808Band. 
561809Band. 
571810Band. 
581810Band. Duplett. 
591811Band. Vadstena stad saknas. 
601812Band. 
611813Band. Bobergs, Gullbergs och Valkebo härader saknas samt Söderköpings stad. 
621814Band. 
631815Band. 
641816Band. I (Gullbergs, Bobergs, Valkebo, Åkerbo, Bankekinds, Hanekinds, Hammarkinds, Skärkinds, Finspånga läns, Memmings, Björkekinds, Lösings, Östkinds, Kinda, Ydre, Bråbo Härader). 
651816Band. II (Aska, Dals, Göstrings, Lysings och Vifolka härader samt Norrköping, Linköping, Söderköping, Skänninge och Vadstena). 
661817Band. I (Samma indelning som 1816). 
671817Band. II (Samma indelning som 1816). 
681818Band. I (Bankekinds, Bobergs, Bråbo, Finspånga läns, Gullbergs, Hammarkinds, Hanekinds, Kinda, Memmings, Skärkinds, Valkebo, Ydre och Åkerbo härad). 
691818Band. II (Aska, Björkekinds, Dals, Göstrings, Lysings, Lösings, Vifolka och Östkinds härader samt städerna Norrköping, Linköping, Söderköping, Skänninge och Vadstena). 
701819Band. I (Samma indelning som 1818). 
711819Band. II (Samma indelning som 1818). 
721820Band. I (Samma indelning som 1818). 
731820Band. II (Samma indelning som 1818). 
741821Band. I (Samma indelning som 1818). 
751821Band. II (Samma indelning som 1818). 
761822Band. I (Samma indelning som 1818). 
771822Band. II (Samma indelning som 1818). 
781823Band. I (Samma indelning som 1818). 
791823Band. II (Samma indelning som 1818). 
801824Band. I (Samma indelning som 1818). 
811824Band. II (Samma indelning som 1818). 
821825Band. I (Samma indelning som 1818). 
831825Band. II (Samma indelning som 1818). 
841826Band. I (Samma indelning som 1818). 
851826Band. II (Samma indelning son 1818). 
861827Band. I (Samma indelning som 1818). 
871827Band. II (Samma indelning som 1818). 
881828Band. I (Samma indelning som 1818). 
891828Band. II (Samma indelning som 1818). 
901829Band. I (Samma indelning som 1818). 
911829Band. II (Samma indelning som 1818). 
921830Band. I (Samma indelning som 1818). 
931830Band. II (Samma indelning som 1818). 
941831Band. I (Samma indelning som 1818). 
951831Band. II (Samma indelning som 1818). 
961832Band. I (Bankekinds, Björkekinds, Bobergs, Bråbo, Finspånga läns, Gullbergs, Hammarkinds, Hanekinds, Kinda, Lösings, Memmings, Skärkinds, Valkebo, Ydre, Åkerbo, Östkinds härader). 
971832Band. II (Aska, Dals, Göstrings, Lysings och Vifolka härader samt städerna Linköping, Norrköping, Skänninge, Söderköping och Vadstena). 
981833Band. I (Bankekind, Bobergs, Gullbergs, Hammarkinds, Hanekinds, Kinda, Skärkinds, Valkebo, Ydre och Åkerbo härader). 
991833Band. II (Aska, Björkekind, Bråbo, Dals, Finspånga läns, Göstrings, Lysings, Lösings, Memmings, Vifolka och Östkinds härader). 
1001833Band. III (Städerna Linköping, Norrköping, Söderköping, Skänninge och Vadstena). 
1011834Band. I (Samma indelning som 1833). 
1021834Band. II (Samma indelning som 1833). 
1031834Band. III (Samma indelning som 1833). 
1041835Band. I (Samma indelning som 1833). 
1051835Band. II (Samma indelning som 1833). 
1061835Band. III (Samma indelning som 1833). 
1071836Band. I (Samma indelning som 1833). 
1081836Band. II (Samma indelning som 1833). 
1091836Band. III (Samma indelning som 1833). 
1101837Band. I (Samma indelning som 1833). 
1111837Band. II (Samma indelning som 1833). 
1121837Band. III (Samma indelning som 1833). 
1131838Band. I (Samma indelning som 1833). 
1141838Band. II (Samma indelning som 1833). 
1151838Band. III (Samma indelning som 1833). 
1161839Band. I (Samma indelning som 1833). 
1171839Band. II (Samma indelning som 1833). 
1181839Band. III (Samma indelning som 1833). 
1191840Band. I (Samma indelning som 1833). 
1201840Band. II (Samma indelning som 1833). 
1211840Band. III (Samma indelning som 1833). 
1221841Band. I (Samma indelning som 1833). 
1231841Band. II (Samma indelning som 1833). 
1241841Band. III (Samma indelning som 1833). 
1251842Band. I (Samma indelning som 1833). 
1261842Band. II (Samma indelning som 1833). 
1271842Band. III (Samma indelning som 1833). 
1281843Band. I (Bankekinds, Bobergs, Bråbo, Finspånga län, Gullbergs, Hammarkinds, Hanekinds, Kinda, Memmings, Skärkinds, Valkebo, Ydre och Åkerbo härader). 
1291843Band. II (Aska, Björkekinds, Dals, Göstrings, Lysings, Lösings, Vifolka och Östkinds härader samt Linköping stad). 
1301843Band. III (Städerna Norrköping, Söderköping, Skänninge, Vadstena). 
1311844Band. I (Bankekinds, Bobergs, Gullbergs, Hammarkinds, Hanekinds, Kinda, Skärkinds, Valkebo, Ydre och Åkerbo härader). 
1321844Band. II (Aska, Björkekinds, Bråbo, Dals, Finspånga läns, Göstrings, Lysings, Lösings, Memmings, Vifolka och Östkinds härader). 
1331844Band. III (Städerna Linköping, Norrköping, Söderköping, Skänninge, Vadstena). 
1341845Band. I (Samma indelning som 1844. Gistad, Gårdeby och Skärkinds socknar i Skärkinds härad saknas). 
1351845Band. II (Samma indelning som 1844). 
1361845Band. III (Samma indelning som 1844). 
1371846Band. I (Samma indelning som 1844). 
1381846Band. II (Samma indelning som 1844). 
1391846Band. III (Samma indelning som 1844). 
1401847Band. I (Bankekinds, Bobergs, Gullbergs, Hanekinds, Kinda, Valkebo, Ydre, och Åkerbo härader). 
1411847Band. II (Björkekinds, Bråbo, Finspånga läns, Göstrings, Hammarkinds, Lösings, Memmings, Skärkinds, Vifolka och Östkinds härader). 
1421847Band. III (Aska, Dals och Lysings härader samt städerna Linköping, Norrköping, Skänninge, Söderköping och Vadstena). 
1431848Band. I (Samma indelning som 1847). 
1441848Band. II (Samma indelning som 1847). 
1451848Band. III (Samma indelning som 1847). 
1461849Band. I (Bankekinds, Bobergs, Gullbergs, Hammarkinds, Hanekinds, Kinda, Skärkinds, Valkebo, Ydre och Åkerbo härader). 
1471849Band. II (Aska, Björkekinds, Bråbo, Dals, Finspånga läns, Göstrings, Lysings, Lösings, Memmings, Vifolka och Östkinds härader). 
1481849Band. III (Städerna Linköping, Norrköping, Skänninge, Söderköping och Vadstena). 
1491850Band. I (Samma indelning som 1849). 
1501850Band. II (Samma indelning som 1849). 
1511850Band. III (Samma indelning som 1849). 
1521851Band. I (Samma indelning som 1849). 
1531851Band. II (Samma indelning som 1849). 
1541851Band. III (Samma indelning som 1849). 
1551851Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1561852Band. I (Samma indelning som 1849). 
1571852Band. II (Samma indelning som 1849). 
1581852Band. III (Samma indelning som 1849). 
1591852Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1601853Band. I (Samma indelning som 1849). 
1611853Band. II (Samma indelning som 1849). 
1621853Band. III (Samma indelning som 1849). 
1631853Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköping stad). 
1641854Band. I (Samma indelning som 1849). 
1651854Band. II (Samma indelning som 1849). 
1661854Band. III (Samma indelning som 1849). 
1671854Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1681855Band. I (Samma indelning som 1849). 
1691855Band. II (Samma indelning som 1849). 
1701855Band. III (Samma indelning som 1849). 
1711855Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1721856Band. I (Samma indelning som 1849). 
1731856Band. II (Samma indelning som 1849). 
1741856Band. III (Samma indelning som 1849). 
1751856Band. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1761857Band. I (Samma indelning som 1849). 
1771857Band. II (Samma indelning som 1849). 
1781857Band. III (Samma indelning som 1849). 
1791857Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1801858Band. I (Samma indelning som 1849). 
1811858Band. II (Samma indelning som 1849). 
1821858Band. III (Samma indelning som 1849). 
1831859Band. I (Samma indelning som 1849). 
1841859Band. II (Samma indelning som 1849). 
1851859Band. III (Samma indelning som 1849). 
1861859Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1871860Band. I (Samma indelning som 1849). 
1881860Band. II (Samma indelning som 1849). 
1891860Band. III (Samma indelning som 1849). (Skänninge saknas). 
1901860Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad). 
1911861Band. I (Samma indelning som 1849). 
1921861Band. II (Samma indelning som 1849). 
1931861Band. III (Samma indelning som 1849). 
1941861Bunt. IV (Uppgifter till mantalslängd för Norrköpings stad).