Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Redvägs häradsrätts arkiv


REDVÄGS HÄRADSRÄTT

Domsagotillhörighet
1680-1695 ingick Redvägs härad i den domsaga, som även omfattade häraderna Kind, Veden och Ås. Från och med 1696 har Kinds och Redvägs härader tillsammans bildat en domsaga.

Tingslagsindelning
Intill 1948 utgjorde Redvägs härad särskilt tingslag med tingsställe i Timmele fram till 1843 och därefter i Ulricehamn. Från och med 1948 och till 1970 utgjorde domsagan ett gemensamt tingslag, dock med båda sina gamla tingsställen, Svenljunga och Ulricehamn, i bruk.

Redvägs härads tingslag omfattade t.o.m. 1948 socknarna: Länsdel av N.Åsarp, Kölaby, Solberga, länsdel av Smula (1891 helt till Redvägs hd), länsdel av Åsaka, Böne, Knätte, Liared, länsdel av Kölingared (1932 helt till Älvsborgs län), Fivlered, länsdel av Bottnaryd, länsdel av Bjurbäck, Blidsberg, Dalum, Humla, del av länsdel av Börstig (till 1887), Timmele, del av Hällstad, del av Möne, Vist, Brunn, Hössna, Gullered, Strängsered samt S Åsarp.

Bil. 1. Personregister till Redväga häradsrätts konkursakter 1800-1903, F IV a:1-32.

 Serier (41 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aDomböckerSERIEN INBUNDEN då ej annat angives. Domböcker se även filmsamlingen. Häri även protokoll vid urtima ting 1676-1900, uppbuds- och lagfartsprotokoll 1644-1831 HT, inteckningsprotokoll t.o.m. 1831 HT, förmynderskapsprotokoll 1757 ST-1831 HT, äktenskapsförordsprotokoll 1777 ST-1830 HT, avhandlingsprotokoll 1821 VT-1846, protokoll vid syner och värderingar 1644-1900 samt saköreslängder 1671 VT-1947. 
A I bProtokoll vid urtima ting och vid ting med särskild domare 
A I cMemorialprotokollSERIEN i BUNTAR. I övrigt se serie F I a. 
A II aUppbuds- och lagfartsprotokollSERIEN INBUNDEN. Register 1680-1799 i landsarkivets expedition. Häri även inteckningsprotokoll 1832-1932, förmynderskapsprotokoll 1832-1932, äktenskapsförordsprotokoll 1832-1932 samt avhandlingsprotokoll 1847-1932. Serien fortsätter, från 1933, i Inskrivningsdomarens arkiv. 
A II bInteckningsprotokollSERIEN INBUNDEN 
A II cBoupptecknings- förmynderskaps m.fl. protokollSERIEN INBUNDEN 
A II dÄktenskapsförordsprotokoll 
A II eBouppteckningsprotokoll  
A II fTomträttsprotokoll 
A III aSyne- och värderingsprotokollSERIEN i BUNTAR 
A III bJordrannsaknings- och skattläggningsprotokoll m.m. 
A IV aProtokoll vid valförrättningarSerien omfattar även handlingar 
A IV bLagsökningsdomarens protokoll och utslagSERIEN INBUNDEN 
B IBrevkoncept 
C IBoskillnadsrotelSERIEN INBUNDEN 
C II aFörmynderskapsböcker och övriga förteckningar rörande förmynderskapSERIEN INBUNDEN 
C II bFörteckningar över omyndigförklarade personerSe serie C II a. 
C III aUppbudslistorSERIEN i BUNT. övrigt se serie F I a. 
C III bInteckningsregister m.m.SERIEN i BUNT. 
C V aKonkursdiarier och konkursdagböckerSERIEN INBUNDEN 
C V bDagböcker över ackordsförhandlingar 
C VIFörteckningar över brottslingar 
C VII aStämningslistorSERIEN i BUNTAR. I övrigt se serie F I a. 
C VII bSaköreslängderSERIEN i ARKIVBOX 
C VII cUppskovskvittonSERIEN i BUNTAR. I övrigt se serie F I a. 
C VII dDiarier över rättegångsärenden 
C VII eVadelistor 
C VII fDagböcker över mål i lagsökning och handräckning 
C VII gBöcker över fria rättegångarSERIEN INBUNDEN 
D I aDiarier 
D I bArkivförteckningar 
E IInkomna skrivelser 
F I aInneliggande handlingarSERIEN INBUNDEN 
F I bInneliggande handlingar vid urtima tingI övrigt se serie F I a. 
F IIBouppteckningarSerien inbunden.
Personregister 1722-1859 i landsarkivets expedition.
Volymerna 53-69 levererade 1996. Lev.nr. 39/96.
 
F IIIDödlistorSerien i kartonger, då ej annat angives.
I övrigt se serie F I a.
Volymerna 3-7 levererade 1996. Lev.nr. 39/96.
 
F IV aKonkursakterSerien i kartonger.
Personregister till F IV a:1-32 i bilaga 1:
Klicka på fliken "Om serien" ovan. Klicka sedan på Personregister.
 
F IV bKonkurskallelser m.m. 
F VFörmynderskapshandlingarSerien i kartonger då ej annat angives.
I övrigt se serie F I a.
 
F XÖvriga ämnesordnade handlingar 
K IRäkenskaper