Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande kyrkorna

Länsstyrelsen i Örebro län

Serien i buntar. Serien består huvudsakligen av räkenskaper rörande landsortkyrkorna i Närke och Värmland. För stadskyrkorna, se G IX aa (Handlingar rörande Örebro) och G IX ab (Handlingar rörande övriga städer i länet). Serien alfabetiskt ordnad, annexförsamling återfinns i regel under moderförsamlingen. Handlingarna rörande församlingar i Värmland ordnade efter dåtida pastorat. Handlingarna i serien från 1600-1700-talen.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Närke. Almby-Fellingsbro. Spridda år. 
2Närke. Glanshammar-Götlunda. 
3Närke. Hammar-Lerbäck. 
4Närke. Lillkyrka-Mosjö-Täby. 
5Närke. Ramsberg-Vintrosa och Tysslinge. 
6Värmland. Annehärads pastorat- Kils pastorat. 
7Värmland. Kila pastorat- Ölmehärads pastorat. 
81692 – 1698Protokoll vid undersökningar av kyrkornas egendom 1692 och 1698.