Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Faringe kyrkoarkiv


 Serier (65 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A II cFörteckningar till församlingsböckerna 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som omfattar de 1991-06-30 aktuella personakterna för församlingens samtliga invånare, är lagd i bokstavsordning på efternamn. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.
Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1784 – 1999
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1789 – 1969
 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-07-011991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
Serien avslutad.
Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1994 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1998 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1749 – 1995 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av:
-Faderskapserkännanden
-Erkännanden att barn är trolovningsbarn
-Arvsrättsförklaringar
-Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
-I utlandet utfärdade bilagor
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som här anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1991 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser från Kungl. Maj:t m.fl.1720 – 1961 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1674 – 1862
 
K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar1862 – 1999 
K III aKyrkorådets protokoll 1846 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1949 – 1997 
K IV aSkolrådets protokoll 1851 – 1932 
K IV bSkolrådets handlingar1878 – 1942 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn1887 – 1943 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1853 – 1959 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1631 – 1999
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1810 – 1932 
L IIRäkenskaper för skola1832 – 1941 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1738 – 1889 
L IVRäkenskaper för kollekt1772 – 1998 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1820 – 1992 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1963 
MHandlingar angående prästval1792 – 1830 
N IVisitationsprotokoll1861 – 1952 
N IIÄmbetsberättelser1902 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1636 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka 1691 – 1968 
O I bHandlingar angående kyrkogård1918 – 1954 
O I cGravböcker1894 – 1968 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1691 – 1980 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1855 – 1952 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1927 – 1937 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1809 – 1963 
P IPålysningsböcker1868 – 1988 
P IIHistoriska anteckningar1738 – 1947 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1856 – 1960 
RKartor och ritningar