Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Finska församlingens kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0004
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/oF5SdMAP5a69vyq0ONgMq5
Datering
15701999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Finska församlingen (1577 – 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 4


Förteckning

över

Finska församlingens kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Finska församlingens kyrkoarkiv 1577 - 1999


Organisation

Finska församlingen var en, icke-territoriell, lokal myndighet inom Domkyrkokontraktet i Stockholms stift fram till relationsändringen mellan kyrka och stat årsskiftet 1999/2000. Upptagningsområde var boende inom Stockholms stad med finskt medborgarskap, barn till finska föräldrar samt make/maka till finsk medborgare. Församlingen har haft ansvaret för folkbokföringen av dessa medlemmar fram till 1991-06-30.

Församlingen hade fram till 1999-12-31 inget kyrkofullmäktige utan kyrkostämman har varit församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse, under rådet har det funnits en rad olika nämnder och kommittéer.


Historik

I det medeltida Stockholm pratades det svenska, finska och tyska. Storkyrkans latinska gudstjänster förenade dessa språkgrupper. Efter reformationen när predikan skulle hållas på modersmålet blev finskan viktig för alla finsktalande stadsbor. I klosterkyrkan som låg vid Järntorget hölls i oktober 1533 den första finskspråkiga lutherska gudstjänsten. Detta år räknar församlingen som sin start, men först 1577-11-06 kan den finska gruppen kallas en riktig församling då det, enligt kungligt beslut från Johan III, bestämdes att två predikanter skulle betjäna finnarna. De finska predikanterna tillhörde Nikolai församling, Storkyrkoförsamlingen. Under hela 1500-talet var församlingen tvåspråkig med både svensk och finsk präst. Under 1600-talet blev församlingen helt finskspråkig tills kyrkorådet 1739 drev igenom ett beslut att bli finska nationens kyrka med svenskan som andra språk. Enligt kungligt beslut 1741 skulle svensk gudstjänst hållas efter den finska. Allt sedan dess har församlingen varit tvåspråkig.

Klosterkyrkan fungerade som gudstjänstlokal fram till dess att den revs 1547. Församlingen levde en ambulerande tillvaro och hade gudstjänster på Södermalm och i Bykyrkan (Storkyrkan) fram till 1561 när församlingen flyttade till S:ta Gertruds gilleshus. Gudstjänstlokalen delades med den tyska församlingen tills den tog över helt 1607 och Finska församlingen flyttade till francikanerklostrets kyrka, Riddarholmskyrkan. Församlingen hade blivit lovat den helige Jakobs kyrka som skulle byggas, men planerna ändrades. Finska församlingen delade Riddarholmskyrkan med en annan församling och när slottet brann 1697 tillkom även hovförsamlingen vilket gjorde att finländarna fick flytta 1719. Som hemlös församling blev Katarina kyrka en tillfällig hemvisst tills branden 1723. Den lilla garnisonskyrkan på Blasieholmen den s.k. Trollstadius kyrka blev församlingens sista tillfälliga kyrkorum innan köpet av det f.d. Lilla Bollhuset mitt emot kungliga slottet. Arkitekten Göran Adelcrantz anlitades för ombyggnaden och invigningen av församlingens alldeles egna kyrka kunde så äntligen ske den 19 december 1725. Efter Fredrik I döptes kyrkan till Fredriks kyrka.

Kyrkans orgel byggd av Olof Schwan 1790 är den enda av Stockholms orglar från 1700-talet som ännu står på sin ursprungliga plats. Kyrkan har också en nyare orgel byggd av Martti Porthan i slutet av 1990-talet.


Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)

I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsböcker fr.o.m. 1783
· Dopböcker fr.o.m. 1664
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1808
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1664
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1664
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1677
· Kartor och ritningar

Sökingång till arkivet är arkviförteckningen. Diarium för allmänna handlingar finns fr.o.m. 1992, för kyrkobokföringsärenden fr.o.m. 1968. Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen. Bland räkenskaperna saknas uppgifter för flera år. En trolig förklaring till detta är att externa aktörer till och från har skött bokföringen åt församlingen. Ingen av de saknade handlingarna har kunnat återfinnas.

Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2008 och har slutförtecknats efter leveransen. Arkivförteckningen har genomgått vissa förändringar i och med detta förteckningsarbete, för konkordans, se bilaga 1.


Övriga arkivbildare

I församlingsverksamheten har det funnits finsk- och svenskspråkig syförening samt ett antal barn- och vuxenkörer. Från denna verksamhet finns det endast fragment bevarade i arkivet. I en tidigare arkivleverans har handlingar från Finska Gillet levererats, se P II:12.


Stockholm 2009-06-02


Solveig Larsson
ArkivarieKällor
Stockholms stads herdaminne, Gunnar Hellström, 1951
Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001
Församlingens hemsida


Bilaga 1:
Konkordans - Finska församlingens kyrkoarkiv
Gamla signa inom parantes


(G V) G I
(G VI a) G II
(G VI b) G II
(J III a) J II
(J III b) J II
(J IV) J II
(J V) J II
(J VI) J II
(K III a 1) K III a
(K III a 2) K III b
(K III d) K III c
(K V a) K V
(L I a 1) L I a
(L I a 2) L I a
(L I a 3) L I d
(L I c 1) L I c
(L I c 2) L I c
(L I d) L V
(L I e) L V
(L I f) L V
(L I g) L V
(L III a) L III
(L III b) L III
(L IV a) L IV
(L IV b:1) L IV
(L IV b:2) Gallrad
(L IV c) Gallrad
(L IV d) Gallrad
(M I) M
(N III a) N II
(N III b) N II
(O I a) O I
(O I b) O I
(O I c) O I
(O I d) O I
(O II a) O II
(O II b) O II
(O II c) O II
(O II d) Saknas
(O III a) O V
(O III b) O V
(O III c) O V
(O IV a) P II
(O IV b 1) P II
(O VI) Saknas
(O VII) P II
(P I b) P I a
(P I c) P I b
(P III) D II
(P IV) P I b (1991-1999 övriga åter församlingen)
(P V) Åter församlingen
(P VI) P II
(P VII) P II
(P VIII) P II


För serien P II har det skett omändringar av volymnummer och seriebyten. Gamla volymnummer inom parantes:

(P II:2) P II:3
(P II:3) P II:2
(P II:4) P II:5
(P II:5) P II:4
(P II:6) P II:8
(P II:7) P II:9
(P II:8) P II:11
(P II:9) P II:6
(P II:10) P II:12
(P II:11) O II:1
(P II:12) Saknas
(P II:13) Saknas

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2019-12-11 16:24:05