Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ovanåkers kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010152
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/CCAZkI5KuKsVlku6GLO5v3
Omfång
39,6 Hyllmeter 
Datering
16241999(Tidsomfång)
VillkorsanmArkivet är inte fullständigt förtecknat, för information om de delar av arkivet som inte är förtecknat, se reversal (pdf-fil) under sökmedel. Se även dokumentation, förteckning J-P (pdf-fil) under sökmedel.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 9/1946 (pdf), Serier J - P ej inskrivna, se bifogat pdf-dokument.
Reversal: Reversal 108/2006 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Ovanåkers församling (1639)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Ovanåkers församling utbröts 1639 ur Alfta församling. Från Ovanåkers församling utbröts 1759 Voxna församling.

Församlingen utgjorde ett eget pastorat 1639-1759 för att 1759-1775 utgöra moderförsamling i ett pastorat med Voxna församling. 1775-1972 utgjorde församlingen åter ett eget pastorat för att från och med 1973 igen utgöra moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Voxna församling. Församlingarna bildade den 1 januari 1974 en kyrklig samfällighet med gemensam ekonomi. Samfällighetens handlingar är införtecknade i Ovanåkers kyrkoarkiv.

Enligt kungligt brev den 30 oktober 1845 överfördes Kvarnbergs by med angränsade nybyggen till Los församling.

Enligt kungligt brev den 15 februari 1884 överfördes Karsbo, som i kyrkliga och kommunalt avseende tillhörde Ovanåker, i jordeboken från Alfta socken till Ovanåkers socken. Samtidigt överfördes följande hemman från Ovanåkers husförhörslängd till Alfta husförhörslängd, till vilken socken de i alla avseenden hörde: Grytbo, Lindå, Gårdsjömyrbacken, Skräddarebo samt Stormyra.

Enligt kungligt brev den 18 april 1884 överfördes från Ovanåkers församling till Voxna församling Mattsmyra kapellag som omfattade Norra Svensbo, Södra Svensbo, Vintjärn, Mattsmyra (Matsmyra), Södra Blomberg, Norra Blomberg, Spjutsmyra, Hylberg, Standkilarna (Lokilarna), Lobonäs, Gropabo, Nybo, Stugslott, Räkarklitt. Av dessa upptas Svensbo, Gropabo och Nybo i Los husförhörslängder A I:1-5.

Enligt kungligt brev den 31 december 1887 överfördes följande hemman, som kyrkligt och kommunalt tillhörde Los, i jordeboken (och husförhörsboken) från Ovanåker till Los: Grästjärn, Hässjaberg, Nybyn, Samuelsfallet, Lekstrand, Mansjö, Mansjöhed och Kvarnberg. Av dessa upptas Kvarnberg i Lis A I:1 och Hässjaberg i Los A I:1-5.

Enligt kungligt brev den 31 januari 1896 överfördes från Ovanåker till Los Kronkilen, Hemmyrberget och Långvattnet västra.

Nässäter liksom Karsbo finns upptagna i Alfta husförhörslängder, men har ansetts i vissa tider tillhöra Ovanåker.

I husförhörslängderna A I:1-2 och A I:10-13 förekommer Skräddarbo. Byn överfördes senare till Alfta församling.

Nybyggena Bjursjöberg, Bursjömyra, Homna, Älgnäs, Ödjungstorp förekommer fr.o.m. A I:10 respektive A I:12. Dessutom finns flera nybyggen som överförts till Los och Voxna.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Ovanåkers församling

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2017-10-31 18:31:28