Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Vemmenhögs häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10068
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wNQ7nUdOf4E4YcFM6zXxA7
Omfång
61,5 Hyllmeter 
Datering
16741883(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Bouppteckningsregister: Bouppteckningsregister, 1681-1840
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Vemmenhögs häradsrätt (– 1877)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10068Förteckning

över

Vemmenhögs häradsrätt arkiv
Allmän anmärkningSammandragsförteckning finns tryckt i Landsarkivet i Lund Del I, 1987.
Inledning (äldre form)Vemmenhögs häradsrätt

HISTORIK

Vemmenhögs härad utgjorde tillsammans med Oxie och Skytts härader en domsaga till 1864 (siste häradshövding Carl Gustaf Swedenborg, d. 1864-07-14). Detta år sammanfördes Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härader till en domsaga (förste Häradshövding Per August Wengberg, utn. 1865).

Vemmenhögs härad i Malmöhus län var förenat till en domsaga med Ljunits och Skytt 1682-1690, med Oxie och Skytt 1691-1864, med Herrestad och Ljunits från 1865 till följd av kungl. brev 25 november 1851. Vemmenhögs härads tingsplats var Skivarp fram till 1749, därefter Anderslöv. Domsagans tre tingslag slogs samman till ett med tingsplats i Ystad från och med 1878 till följd av kungl. brev 18 maj 1877. Gemensamt tingshus för den nya domsagan uppfördes i Ystad, vilket för Vemmenhögs härad efterträdde det gamla tingsstället i Anderslöv.

De tre i domsaga förenade häradenas arkiv ha inte alltid strängt åtskilts, t. ex. i fråga om småprotokolloch syneprotokoll (Vemmenhögs, Oxie och Skytts härader), konkursakter (Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härader).

Vemmenhögs härad omfattar socknarna Anderslöv (del av socknen före 1887, i övrigt Skytts härad), Börringe, Grönby, Gärdslöv, Hassle-Bösarp, Hemmesdynge, Klagstorp, Källstorp, Lilla Beddinge, Lilla Isie, Simlinge, Skivarp, Skurup, Slimminge, Solberga, Svenstorp, Södra Åby, Tullstorp, Västra Vemmenhög, Äspö, Önnarp, Örsjö, Östra torp, Östra Vemmenhög.

FÖRTECKNINGEN
är utskriven efter en år 1917 upprättad huvudförteckning och en år 1961 upprättad tilläggsförteckning. Tilläggsförteckningen omfattar tiden från och med 1811 samt i vissa serier äldre bestånd, som inte tidigare förtecknats. Vid utskrivningen har förteckningar över häradssyner, skattläggningar, husesyner m.m. överförts till två bilagor.

FÖRPACKNINGSPLAN
Vemmenhögs häradsrätts arkiv befinner sig på andra våningen. De inneliggande handlingarna till lagtima tings domböcker, med undantag av de första tio volymerna omfattande tiden 1701-1736, stå bakom Oxie häradsrätts arkiv. Vemmenhögs häradsrätts konkurshandlingar finnas i lådor på vinden. Häri ingå även Ljunits och Herrestads häradsrätters konkurshandlingar från och med volymen 1864 II (Vemmenhögs häradsrätt E III:19). De tre häradenas konkursakter ha från den nya domsagans tillkomst 1864 införts i en enda serie, vars nummer påförts de enskilda akterna med blå och gul krita.
I den manuellt förda förteckningen ingår, som bil. 1, en förteckning över häradssyner, skattläggningar och värderingar mm i domböcker, urtima tingsprotokoll och häradssyneprotokoll. Bil 2 utgör en förteckning över husesyner, ekonomiska syner och besiktningar i serierna A I b och A V b.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Malmöhus län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2021-02-24 10:48:25