Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Falkenbergs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13077
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/gvyBPTZTWYRIxD2i6NjvI6
Omfång
3,2 Hyllmeter 
20,7 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar 2011.)
Datering
15791999(Tidsomfång)
16891991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA))
Arkivbildare/upphov
Falkenbergs församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Falkenbergs kyrkoarkiv

HISTORIK

Falkenberg utgör sedan äldsta tid moderförsamling i Falkenbergs och Skrea pastorat, Falkenbergs kontrakt, Göteborgs stift. Pastoratet utgör sedan 1989 en total kyrklig samfällighet.

Till Falkenbergs församling överfördes 1908 egendomen Herting från Skrea församling, 1937 området Arvidstorp från Stafsinge församling, 1943 området Hjortsberg från Skrea församling, 1950 fastigheterna Forsabacken 1:1 och Töringe 10 från Vinbergs församling och 1983 Falkagårdsområdet från Stafsinge församling.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Falkenbergs församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 1/1991. Förteckningen upprättad 1971 av amanuens Ingemar Brohed, och kompletterad 1990 av Jan Malmquist/Anna-Brita Lövgren.
Senast ändrad2020-09-21 11:43:30