Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Gryts kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13116
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/w9FYrtb5IKEKx7Z2S8l9u3
Omfång
1,9 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar 2011.)
1,3 Hyllmeter  (-)
2,1 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i oktober 2017.)
13 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i oktober 2017.)
8 Fotografier  (Tilläggsleverans i oktober 2017.)
Datering
14671999(Tidsomfång)
16321991(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Karolina Iacobæus
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Gryts församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Allmän anmärkningTilläggsleverans av 2,1 hyllmeter kyrkokommunala handlingar i oktober 2017.
Inledning (äldre form)Gryts kyrkoarkiv

HISTORIK

Platsens namn, som betyder stenig mark, stavas på 1400-talet Gryth och i Lunds stifts landebok Grydtt. Vigo Edvardsson har i Göinge hembygdsförenings årsbok 1951 meddelat anteckningar ur Gryts sockenkrönika och därvid återgivit utdrag ur församlingens kyrkoböcker. Gryt var annexförsamlinge i Kviinge pastorat fram till 1962-01-01 då det ersattes av Knislinge, Kviinge och Gryts pastorat. De tre socknarna tillhör Östar Göinge kontrakt.

De äldsta handlingarna i arkivet är från 1467 och rör smörräntorna till Gryts kyrka och dess pastor (O V:1).

Kyrkokommunala handlingar
Det beslutande organet i Gryt var fram till 1862 sockenstämman och 1863-1999 kyrkostämman. Gemensam kyrkostämma för Kviinge och Gryt hölls vissa år 1908-1962. Skolväsendet var fram till och med 1951 en kyrkokommunal angelägenhet.

Gravböcker fördes manuellt till slutet av 1990-talet men sedan 1999 förs gravböckerna med ADB.

Kyrkoherde O.J. Hasslow förde en krönikebok över pastoratet 1911-1947, se Kviinge P II:1.
Församlingsblad utgavs i pastoratet 1949-1968, se Kviinge P IV:3.

Kyrkokommunala handlingar har ännu ej levererats till Landsarkivet i Lund utan återfinns hos församlingen.

Kyrka och kyrkogård
Kyrkan är byggd omkring år 1200. Runt kyrkan ligger den medeltida kyrkogården omgiven av en mur med två stigluckor. Kyrkogården har inte utvidgats.

Övriga byggnader
Kyrkoherde- och klockareboställe fanns i Kviinge och därför finns inga sådana i Gryt. Däremot hade prästen lönebostället Gryt 1:1 och klockaren Gryt 2 som var utarrenderade. 1995 såldes Gryt 1:1.

Utanför kyrkogården ligger den så kallade sockenstugan. Den uppfördes 1869-1890 av material från kyrkans vapenhus som hade rivits. Sockenstugan användes som lokal för både den borgerliga och den kyrkliga kommunens sammansträden och även som materielbod. Under en period fanns även ett bårhus är. Marken, där sockenstugan är belägen, överläts 1989 från Vanås till kyrkan. Här finns numera ett kyrkomuseum för pastoratet.

Väster om kyrkogården finns en länga som användes som kyrkostall. 1983 moderniserades södra delen och där inredes personalrum samt toalett.

Något församlingshem fanns inte i Gryt förrän 1994 då kyrkan övertog det så kallade Ordenshuset från kommunen. Huset uppfördes 1927 av nykterhetslogen Hoppets Gryning.

Personal
Kyrkoherden och klockaren var bosatta i Kviinge. Gryt fick sin första kyrkvaktmästare 1869.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
2,1 Hyllmeter 
8 Fotografier 
13 Kartor och ritningar 
Leveransdatum2017-10-09

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 170/1962. Förteckningen upprättad i juni 1962 av fil. dr. Allan Mohlin.
Förteckningen delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.
Senast ändrad2020-12-29 14:16:49