Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Färs häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10016
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VO8VyHyELb4iY0fErMXY3C
Omfång
71 Hyllmeter 
58,3 Hyllmeter  (-, Nya leveransen 2002.)
3,5 Hyllmeter  (-, Ny leverans 2008 av fastighetshandlingar.)
Datering
16571966(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Nya leveransen 2002.
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 156/1962
Arkivförteckning (godkänd), Kompletteringar av Maria Wallin
Bouppteckningsregister: Bouppteckningsregister, 1698-1810, 1811-1842
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Färs häradsrätt (– 1966)
Alternativa namn: Färs domsaga  (1901 – 1966)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10016

Förteckning 156/1962

Förteckning

över

Färs häradsrätts arkiv.

Förteckningen upprättad 1962 av
Arne Håkansson och Gustav Gadd
under ledningen av fil. lic.
Lars-Olof Larsson. Kompletterad
1971.
Allmän anmärkningSammandragsförteckning finns tryckt i Landsarkivet i Lund Del I, 1987.
Inledning (äldre form)Färs häradsrätt -1966

Frosta och Färs härader bildade en gemensam domsaga mellan 1681 och 1876. Enligt ett kungligt brev den 19 maj 1876 skulle Färs härad fungera som egen domsaga från ingången av 1877.
De två häraderna hade även under gemensam domsaga skilda tingslag.

Häradshövdingen för båda häradena bodde vanligtvis inom Frosta härad. Den siste gemensamma häradshövdingen före 1876, bodde dock i Färs härad på hemmanet nr 11 Östraby.

Var de tidigaste tingen hölls råder viss osäkerhet om - men byn Åsum kan vara ett tidigt tingsställe.
Ett flertal olika tingsställen figurerar innan tinget, i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse av den 4 december 1728, hamnar på gästgivaregården i Sjöbo. År 1740 blev till slut det nya tingshuset färdigt, beläget alldeles invid gästgivaregården. Undantag vad gäller tingsställe finns även efter 1700-talets början men i de flesta fall hölls tingen i Sjöbo ända fram till och med 1966. Ett nytt tingshus i Sjöbo togs i bruk vid hösttinget 1773. Mellan 1903 och 1904 byggdes så det senaste och sista tingshuset, dock inte på samma tomt som föregående tingshus.

Färs härad omfattade församlingarna (-1966 om ej annat anges):
Björka
Blentarp (fr.o.m. 1952)
Brandstad (= Branstad)
Everlöv (fr.o.m. 1952)
Fränninge
Ilstorp
Långaröd (t.o.m. 1951)
Lövestad
Ramsåsa (t.o.m. 1951)
Röddinge (= Rödinge)
Skartofta (1806 uppgått i Öved)
Södra Åsum (-1885 Åsum)
Sövde
Tolånga
Vanstad
Vollsjö
Vomb * (t.o.m. 1951)
Västerstad (= Vesterstad)
Östra Kärrstorp (-1885 Kärrstorp; Kerrstorp)
Östraby
Öved

* 1927-10-22 enligt KM:t Vomb, ej Våmb.

Arkivbeskrivning av Laurie Persson 2007-07.

Källor:
J.E. Almquist: Lagsagor och domsagor i Sverige, 1954
Sveriges församlingar genom tiderna, Skatteverket
Sveriges statskalender
SFS 1966:407
Elisabeth Reuterswärd, red. (1987): Landsarkivet i Lund: Domstolarnas, städernas och fångvårdsanstalternas arkiv i Skåne, Halland och Blekinge
Gottfrid Björkelund, Färs härads historia, 1973 (1946-52)

Ämnesord

Ämnesord, ort
Malmöhus län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2013-02-08 08:44:15