Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Västra häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VALA/01635
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/O9NvyavqQWZTuu1eMvyUeB
Omfång
124,1 Hyllmeter 
Datering
16101949(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Sakregister (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Västra häradsrätt (– 1947)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Allmän anmärkningVÄSTRA HÄRAD

OMFATTNING

Almesåkra 1/4 mantal Knutsnäs,1 1/4 mantal Toranäs med Kråkenäs nr 1 överförda fr.o.m. 1886 års början från Tveta härad (Nässjö jordebokssocken) till Västra härad (Almesåkra jordebokssocken)

Bringetofta

Av Byarum före 1876 1 mtl Mjölna nr 1, 1 mtl Nöthult nr 1, 1 mtl Bäck nr 1
Dessa delar av Byarums kyrksocken överförda fr.o.m. 1876 års början från Västra härad (Svenarums jordebokssocken) till Östbo härad (Byarums jordebokssocken). Därefter tillhör hela Byarums kyrksocken Östbo härad.

Bäckaby

Av Fryele före 1878 1/2 mtl Älmhult i Fryele kyrksocken överförda genom K. brev den 19 januari 1877 från och med 1878 från Västra härad (Nydala jordebokssocken) till Östbo härad (Fryele jordebokssocken). Fr.o.m. 1878 tillhör hela Fryele kyrksocken Östbo härad.

Fröderyd

Av Gällaryd 1/4 mtl Blekemo, 1/4 mtl Lilla Bohult, 1 mtl Stora Bohult, 1/4 mtl Älmhult eller Lönåsen, 1/4 mtl Enebacken, 1/4 mtl Flathälla, 1/4 mtl Kalvshylte eller Karlshylte, 1 mtl Ohs,1/4 mtl Sanden, 1 mtl Svenamo, 1/4 mtl Trälsmo
Dessa delar av Gällaryds kyrksocken överfördes genom K. brev den 19 januari 1877 från Västra härad (Nydala jordebokssocken) till Östbo härad (Gällaryds jordebokssocken).
Lägenheten Skytthemmet eller Pytthemmet överfördes genom K. brev den 19 januari 1877 från Nydala till Gällaryd och överfördes genom K. brev den 15 augusti 1884 fr.o.m. 1885 från Västra härad (Nydala jordebokssocken) till Östbo härad (Gällaryds jordebokssocken).
Fr.o.m. 1885 tillhör hela Gällaryds kyrksocken Östbo härad.

Hagshult, del av, 1 mtl skatte Järnboda (=1/2 mtl skatte Järnboda nr 1 Norrgården och före 1876 1/2 mtl Järnboda nr 1 Södergården) överfördes fr.o.m. 1876 från Västra härad (Svenarums jordebokssocken) till Östbo härad (Hagshults jordebokssocken). Fr.o.m. 1876 tillhör hela Hagshult jordebokssocken Östbo härad.

Hjälmseryd

Hjärtlanda

Hultsjö

Hylletofta

Norra Ljunga

Malmbäck: 1 1/8 mtl Göstorp nr 1-3, 1 3/4 mtl Kansjö nr 1-2, 1/4 mtl Floeryd nr 1, 2 mtl Slätteryd nr 1-2, 3/4 mtl Botorp nr 1.
Dessa delar av Malmbäcks kyrksocken överfördes från 1886 års början från Tveta härad (Forserums jordebokssocken) till Västra härad (Malmbäcks jordebokssocken).

Nydala: Lägenheten Skytthemmet eller Pytthemmet överfördes 1878 från Nydala till Gällaryd. Jfr Gällaryd ovan.

Nävelsjö, del av före 1885: 1/8 mtl Lilla Bohult, 1 3/4 mtl Brantås, 1 mtl Ingarp, 1/2 mtl Lida, 1/2 mtl Nävelsjöås, 1 3/4 mtl Nöbbeled, 1/2 mtl Nöbbeledsholm, 1/2 mtl Släthult, 1/8 mtl Spegelstorp, 1/4 mtl Varhester, 1/4 mtl Äbbarp), lägenheten Brantås nr 3, lägenheten Nöbbeled nr 4, lägenheten Nöbbeledsholm nr 2, lägenheten Tarnåsen)
Dessa delar av Nävelsjö kyrksocken överfördes genom K. brev den 10 oktober 1884 fr.o.m. 1885 års början från Västra härad (Norra Sandsjö jordebokssocken) till Östbo härad (Nävelsjö jordebokssocken). Fr.o.m. 1885 tillhör hela Nävelsjö kyrksocken Östra härad.

Ramkvilla

Norra Sandsjö

Skepperstad

Södra Solberga

Stockaryd:

Svenarum:

Tofteryd, del därav före 1876: 1 mtl Torp nr 1, 1 mtl Hult nr 1, 1 mtl Skog nr 1, 1/2 mtl Smuddebo nr 1, 1/4 mtl Henriksbo nr 1.
Dessa delar av Tofteryds kyrksocken överfördes fr.o.m. 1876 från Västra härad (Svenarums jordebokssocken) till Östbo härad (Tofteryds jordebokssocken). Fr.o.m. 1876 tillhör hela Tofteryds kyrksocken Östbo härad.

Vallsjö

Vrigstad

Ödestugu: Spexeryd nr 1 av Ödestugu kyrksocken överfördes från 1886 års början från Tveta härad (Rogberga jordebokssocken) till Västra härad (Ödestugu jordebokssocken).
1 1/4 mtl Hiegöl nr 1-3, 1/4 mtl Högahyltan nr 1, 1/4 mtl Hestra nr 1, 7/16 mtl Hesslebo nr 1, 1/16 mtl Hesslebo-Halla nr 2. Dessa delar av Ödestugu kyrksocken överfördes från 1886 års början från Tveta härad (Öggestorps jordebokssocken) till Västra härad (Ödestugu jordebokssocken).
Från 1886 tillhör hela Ödestugu kyrksocken Västra härad.

Litteratur:
J.E. Almqvist: Lagsagor och domsagor i Sverige
M. Höjer: Jönköpings län. En topografisk-statistisk beskrivning
Underdånigt betänkande angående reglering av regelbundenheter i rikets administrativa, judiciella, ecklesiastiska och kommunala indelningar (1882)
Landshövdingarnas årsberättelser
Inledning (äldre form)Västra häradsrätts arkiv


Västra häradsrätts i landsarkivet förvarade arkivalier ha dit levererats genom leveranser åren 1905, 1910, 1920, 1931, 1955, 79/1962, 19/1968 och 137/1973.

Föreliggande arkivförteckning, som delvis tillkommit efter ett ordnings- och förteckningsarbete av undertecknad i januari 1956 är en snabbförteckning. Den har tillkommit för att underlätta rekvisitioner och framtagning av arkivalievolymer och närmast föranletts av den förestående mikrofilmningen av arkivet. Utöver en uppordning och förteckning av de olika arkivaliska enheterna - icke slutförd beträffande alla serierna - ha följande arbeten utförts:
Inordnandet av de inneliggande handlingarna har påbörjats. Smärre reparationer ha vidtagits.

Vid ett fortsatt ordningsarbete böra domboksvolymerna genomgås och innehållsförtecknas, varvid felbindningar skola korrigeras. Vidare böra, bl.a., inneliggande handlingarna ordnas och förtecknas.

Vadstena i landsarkivet den 28 januari 1956.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1995-08-15 00:00:00
Senast ändrad2020-05-07 14:13:18