Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar ang kyrkliga fastigheter o kyrklig jord

Söderala kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1621 – 1696Spr år.
Prästgårdsinventarium
Se L I a: 1
 
11643 – 1768Inb.
Boställshandlingar
Inneh även:
Handl ang kyrka 1635-1728
Handl ang prästrättigheter
1658-1728
Övriga handl ang fisken, broar,
skiftesförrättn m m 1563-1800
Överenskommelse ang kyrkoråds
inrättande 1747
 
21657 – 1850(1657) 1686-1850. Inb.
Boställshandlingar
Anm:
Huvudsakligast synehandlingar
Inneh även:
Kopia av inventeringsprot för kyrkan och prästgården 1686
 
- [H0002]1725 – 1865spr år.
Handlingar ang kyrkliga boställen
och kyrklig skog
Se O I a: 4
 
- [H0003]1798 – 1840Esklesiastika boställen
Se O I a: 2
 
- [H0004]1820 – 1831Gärdesgårdsdelning
Se O I a: 2
 
31872 – 1932Handlingar rörande prästboställenas skogar 1872-1931, Byggnadsbeskrivningar 1876-1928, Handlingar rörande prästbordet 1:1 Söderala 1882-1927, Handlingar rörande komministerbostället Söderala 1880-1932, Lagfarter 1888-1908, Bergvik Ala ABs kontrakt 1917-1918, Dagsverkslistor vid grundläggning vid Söderala prästgården 1918.